Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 5.Palestinos valstybingumo pripažinimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 6.ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 7.24. Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 8.Gauti dokumentai (žr. protokola)
 9.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. gruodžio 18–19 d.) (diskusijos)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (balsavimas)
  10.2.Ekvadoro kilmės prekėms taikomas muitų tarifų režimas (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (balsavimas)
  10.3.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m. (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (balsavimas)
  10.4.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas. Pajamos iš baudų, palūkanų mokėjimų, kompensacijų ir grąžintinų sumų. Mokėjimų asignavimai. Komisijos, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (balsavimas)
  10.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazės (A8-0076/2014) (balsavimas)
  10.6.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Italijoje; žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; ledas ir potvyniai Kroatijoje (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (balsavimas)
  10.7.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (balsavimas)
  10.8.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektas: tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir BNP prognozės peržiūra (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (balsavimas)
  10.9.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  10.10.Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektas: potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (balsavimas)
  10.11.Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2013 m. biudžetą (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (balsavimas)
  10.12.Sąjungos nuosavi ištekliai: valstybių narių įnašų patikslinimas (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (balsavimas)
  10.13.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Nelaimių ištikti regionai (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (balsavimas)
  10.14.Lankstumo priemonės mobilizavimas siekiant finansuoti Kiprui skirtas struktūrinių fondų programas (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  10.15.Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas
  10.16.Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (balsavimas)
  10.17.[...] Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (B8-0325/2014) (balsavimas)
  10.18.Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma skaičiavimo metodika ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (B8-0326/2014) (balsavimas)
  10.19.Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo nustatomas Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (B8-0319/2014) (balsavimas)
  10.20.Mokumas II (B8-0358/2014) (balsavimas)
  10.21.ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas (B8-0350/2014) (balsavimas)
  10.22.Palestinos valstybingumo pripažinimas (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (balsavimas)
  10.23.ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (balsavimas)
  10.24.Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių (B8-0362/2014) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.Autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Ekvadoro kilmės prekėms taikomas muitų tarifų režimas (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m. (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas. Pajamos iš baudų, palūkanų mokėjimų, kompensacijų ir grąžintinų sumų. Mokėjimų asignavimai. Komisijos, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazės (C8-0290/2014)
  11.6.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Italijoje; žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; ledas ir potvyniai Kroatijoje (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimai Graikijoje; ledo audra Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektas: tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir BNP prognozės peržiūra (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektas: potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2013 m. biudžetą (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Sąjungos nuosavi ištekliai: valstybių narių įnašų patikslinimas (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Nelaimių ištikti regionai (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Lankstumo priemonės mobilizavimas siekiant finansuoti Kiprui skirtas struktūrinių fondų programas (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas
  11.16.Naujas Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.[...] Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (B8-0325/2014)
  11.18.Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma skaičiavimo metodika ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (B8-0326/2014)
  11.19.Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo nustatomas Baltijos jūrai skirtas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (B8-0319/2014)
  11.20.Mokumas II (B8-0358/2014)
  11.21.ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas (B8-0350/2014)
  11.22.Palestinos valstybingumo pripažinimas (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių (B8-0362/2014)
 12.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 15.JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (diskusijos)
 16.Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (diskusijos)
 17.Asociacijos susitarimas su Gruzija - Asociacijos susitarimo su Gruzija sudarymas (diskusijos)
 18.Chartumo procesas ir artėjanti ES ir Somalio pusiasalio migracijos maršruto iniciatyva (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 20.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (3198 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (10786 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika