Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2014. gada 17. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 4.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 5.Palestīnas valsts statusa atzīšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 7.Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 8.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 9.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei (2014. gada 18. un 19. decembrī) (debates)
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (balsošana)
  10.2.Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (balsošana)
  10.3.Rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošana 2014. gadā (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (balsošana)
  10.4.Budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts: ieņēmumi no soda naudām un procentiem – ieņēmumi no atmaksājumiem un ieņēmumi, kas atmaksāti – maksājumu apropriācijas – Komisijas, Reģionu komitejas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja štatu saraksti (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (balsošana)
  10.5.Budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts — tradicionālie pašu resursi (TPR), PVN bāze un nacionālā kopienākuma (NKI) bāze (A8-0076/2014) (balsošana)
  10.6.ES Solidaritātes fonda izmantošana (plūdi Itālijā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā) (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (balsošana)
  10.7.Budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts — plūdi Itālijā (Sardīnijā) 2013. gadā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā 2014. gadā (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (balsošana)
  10.8.Budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekts — tradicionālo pašu resursu, PVN iemaksas un NKI iemaksas prognožu pārskatīšana (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (balsošana)
  10.9.ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  10.10.Budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projekts — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (balsošana)
  10.11.Budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projekts — 2013. finanšu gada budžeta izpildes pārpalikums (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (balsošana)
  10.12.Savienības pašu resursi — dalībvalstu iemaksu pielāgošana (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (balsošana)
  10.13.ES Solidaritātes fonda izmantošana — katastrofu skartie reģioni (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (balsošana)
  10.14.Elastības instrumenta izmantošana struktūrfondu programmu finansēšanai Kiprā (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)
  10.15.Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projekts
  10.16.Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžets (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (balsošana)
  10.17.Komisijas ... Regula (ES) Nr. …/..., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu (B8-0325/2014) (balsošana)
  10.18.Priekšlikums Padomes direktīvai par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (B8-0326/2014) (balsošana)
  10.19.Komisijas deleģētā regula (ES), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā (B8-0319/2014) (balsošana)
  10.20.Maksātspēja II (B8-0358/2014) (balsošana)
  10.21.ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana (B8-0350/2014) (balsošana)
  10.22.Palestīnas valsts statusa atzīšana (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (balsošana)
  10.23.ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (balsošana)
  10.24.Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (B8-0362/2014) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.Autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošana 2014. gadā (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts: ieņēmumi no soda naudām un procentiem – ieņēmumi no atmaksājumiem un ieņēmumi, kas atmaksāti – maksājumu apropriācijas – Komisijas, Reģionu komitejas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja štatu saraksti (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts — tradicionālie pašu resursi (TPR), PVN bāze un nacionālā kopienākuma (NKI) bāze (C8-0290/2014)
  11.6.ES Solidaritātes fonda izmantošana (plūdi Itālijā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā) (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts — plūdi Itālijā (Sardīnijā) 2013. gadā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā 2014. gadā (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekts — tradicionālo pašu resursu, PVN iemaksas un NKI iemaksas prognožu pārskatīšana (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projekts — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projekts — 2013. finanšu gada budžeta izpildes pārpalikums (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Savienības pašu resursi — dalībvalstu iemaksu pielāgošana (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.ES Solidaritātes fonda izmantošana — katastrofu skartie reģioni (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Elastības instrumenta izmantošana struktūrfondu programmu finansēšanai Kiprā (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projekts
  11.16.Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžets (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Komisijas ... Regula (ES) Nr. …/..., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu (B8-0325/2014)
  11.18.Priekšlikums Padomes direktīvai par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (B8-0326/2014)
  11.19.Komisijas deleģētā regula (ES), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā (B8-0319/2014)
  11.20.Maksātspēja II (B8-0358/2014)
  11.21.ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana (B8-0350/2014)
  11.22.Palestīnas valsts statusa atzīšana (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (B8-0362/2014)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 15.ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (debates)
 16.Vārda brīvība Turcijā — nesenie žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku aresti un sistemātiskais spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem Turcijā (debates)
 17.Asociācijas nolīgums ar Gruziju - Asociācijas nolīguma noslēgšana ar Gruziju (debates)
 18.Hartumas process un gaidāmā ES un Āfrikas raga migrācijas ceļa ierosme (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (3198 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (10786 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika