Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 17 ta' Diċembru 2014 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 4.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 5.Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 6.L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 7.Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 8.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 9.Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (18-19 ta' Diċembru 2014) (dibattitu)
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (votazzjoni)
  10.2.Trattament tariffarju għal merkanzija li toriġina mill-Ekwador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (votazzjoni)
  10.3.Mobilizzazzjoni tal-Marġini ta' Kontinġenza fl-2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (votazzjoni)
  10.4.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2014: Dħul mill-multi u pagamenti tal-imgħax, mir-rimborżi u r-ripagamenti - Approprjazzjonijiet ta' pagament - Persunal tal-Kummissjoni, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (votazzjoni)
  10.5.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2014: Riżorsi proprji tradizzjonali (TOR), bażijiet tal-VAT u Introjtu Nazzjonali Gross (ING) (A8-0076/2014) (votazzjoni)
  10.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: Għargħar fl-Italja - Terremoti fil-Greċja - Silġ fis-Slovenja - Silġ u għargħar fil-Kroazja (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (votazzjoni)
  10.7.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2014: Għargħar fl-Italja (Sardenja) fl-2013 - Terremoti fil-Greċja - Silġ fis-Slovenja - Silġ u għargħar fil-Kroazja fl-2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (votazzjoni)
  10.8.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2014: Reviżjoni tal-previżjonijiet tar-riżorsi proprji tradizzjonali, tal-kontribuzzjonijiet tal-VAT u l-ING (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (votazzjoni)
  10.9.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: Għargħar fis-Serbja, fil-Kroazja u fil-Bulgarija (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (votazzjoni)
  10.10.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2014: Għargħar fis-Serbja, il-Kroazja u l-Bulgarija (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (votazzjoni)
  10.11.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8/2014 - bilanċ pożittiv li jirriżulta mill-implimentazzjoni tas-sena finanzjarja 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (votazzjoni)
  10.12.Riżorsi proprji tal-Unjoni - aġġustament tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (votazzjoni)
  10.13.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: reġjuni milquta minn katastrofijiet (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (votazzjoni)
  10.14.Mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibbiltà – finanzjament tal-programmi tal-Fondi Strutturali għal Ċipru (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (votazzjoni)
  10.15.Abbozz ġdid tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea - sena finanzjarja 2015
  10.16.Baġit ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (votazzjoni)
  10.17.Klassifikazzjoni ta’ ksur serju tar-regoli tal-Unjoni, li jista’ jwassal għat-telf ta’ reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-tri (B8-0325/2014) (votazzjoni)
  10.18.Proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi l-metodi ta’ kalkolu u r-rekwiżiti ta’ rappurtar skont id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (B8-0326/2014) (votazzjoni)
  10.19.Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) li jwaqqaf pjan ta' skartar fil-Baħar Baltiku (B8-0319/2014) (votazzjoni)
  10.20.Solvibbiltà II (B8-0358/2014) (votazzjoni)
  10.21.It-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna tal-UE (B8-0350/2014) (votazzjoni)
  10.22.Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (votazzjoni)
  10.23.L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (votazzjoni)
  10.24.Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (B8-0362/2014) (votazzjoni)
 11.Spegazzjonijiet tal-vot
  11.1.Preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Trattament tariffarju għal merkanzija li toriġina mill-Ekwador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Mobilizzazzjoni tal-Marġini ta' Kontinġenza fl-2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2014: Dħul mill-multi u pagamenti tal-imgħax, mir-rimborżi u r-ripagamenti - Approprjazzjonijiet ta' pagament - Persunal tal-Kummissjoni, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2014: Riżorsi proprji tradizzjonali (TOR), bażijiet tal-VAT u Introjtu Nazzjonali Gross (ING) (C8-0290/2014)
  11.6.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: Għargħar fl-Italja - Terremoti fil-Greċja - Silġ fis-Slovenja - Silġ u għargħar fil-Kroazja (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2014: Għargħar fl-Italja (Sardenja) fl-2013 - Terremoti fil-Greċja - Silġ fis-Slovenja - Silġ u għargħar fil-Kroazja fl-2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2014: Reviżjoni tal-previżjonijiet tar-riżorsi proprji tradizzjonali, tal-kontribuzzjonijiet tal-VAT u l-ING (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: Għargħar fis-Serbja, fil-Kroazja u fil-Bulgarija (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2014: Għargħar fis-Serbja, il-Kroazja u l-Bulgarija (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8/2014 - bilanċ pożittiv li jirriżulta mill-implimentazzjoni tas-sena finanzjarja 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Riżorsi proprji tal-Unjoni - aġġustament tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: reġjuni milquta minn katastrofijiet (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibbiltà – finanzjament tal-programmi tal-Fondi Strutturali għal Ċipru (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Abbozz ġdid tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea - sena finanzjarja 2015
  11.16.Baġit ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... ta’ XXX li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-klassifikazzjoni ta’ ksur serju tar-regoli tal-Unjoni, li jista’ jwassal għat-telf ta’ reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-triq u li jemenda l-Anness III tad- Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (B8-0325/2014)
  11.18.Proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi l-metodi ta’ kalkolu u r-rekwiżiti ta’ rappurtar skont id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (B8-0326/2014)
  11.19.Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) li jwaqqaf pjan ta' skartar fil-Baħar Baltiku (B8-0319/2014)
  11.20.Solvibbiltà II (B8-0358/2014)
  11.21.It-tiġdid tal-Istrateġija ta' Sigurtà Interna tal-UE (B8-0350/2014)
  11.22.Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (B8-0362/2014)
 12.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 15.Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (dibattitu)
 16.Libertà ta' espressjoni fit-Turkija: Arresti reċenti ta' ġurnalisti, diriġenti fils-settur tal-midja u pressjoni sistematika kontra l-midja (dibattitu)
 17.Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja - Konklużjoni ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja (dibattitu)
 18.Il-Proċess ta' Khartoum u l-inizjattiva futura rigward ir-Rotta Migratorja UE-Qarn tal-Afrika (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 20.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (3198 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (10786 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza