Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 17 december 2014 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 4.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 5.Erkenning van Palestina als staat (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Voorbereiding van de Europese Raad (18-19 december 2014) (debat)
 10.Stemmingen
  10.1.Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (stemming)
  10.2.Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (stemming)
  10.3.Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (stemming)
  10.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van boeten, rentebetalingen, terugbetalingen en terugstortingen – Betalingskredieten – Personeel van de Commissie, het Comité van de Regio's en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (stemming)
  10.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014: Traditionele eigen middelen (TEM), btw- en bni-grondslagen (A8-0076/2014) (stemming)
  10.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Italië - Aardbevingen in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (stemming)
  10.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014: Overstromingen in Italië (Sardinië) in 2013 - Aardbevingen in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië in 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (stemming)
  10.8.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014: Herziening van de ramingen van de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-bijdragen (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (stemming)
  10.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  10.10.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (stemming)
  10.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014: Overschot van de uitvoering van de begroting 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (stemming)
  10.12.Eigen middelen van de Unie – aanpassing van de nationale bijdragen van de lidstaten (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (stemming)
  10.13.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: door rampen getroffen regio’s (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (stemming)
  10.14.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma's (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  10.15.Nieuw ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - begrotingsjaar 2015
  10.16.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (stemming)
  10.17.Classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden (B8-0325/2014) (stemming)
  10.18.Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (B8-0326/2014) (stemming)
  10.19.Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor de Oostzee (B8-0319/2014) (stemming)
  10.20.Solvabiliteit II (B8-0358/2014) (stemming)
  10.21.Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (B8-0350/2014) (stemming)
  10.22.Erkenning van Palestina als staat (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (stemming)
  10.23.EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (stemming)
  10.24.Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (B8-0362/2014) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van boeten, rentebetalingen, terugbetalingen en terugstortingen – Betalingskredieten – Personeel van de Commissie, het Comité van de Regio's en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014: Traditionele eigen middelen (TEM), btw- en bni-grondslagen (C8-0290/2014)
  11.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Italië - Aardbevingen in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014: Overstromingen in Italië (Sardinië) in 2013 - Aardbevingen in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië in 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014: Herziening van de ramingen van de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-bijdragen (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014: Overschot van de uitvoering van de begroting 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Eigen middelen van de Unie – aanpassing van de nationale bijdragen van de lidstaten (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: door rampen getroffen regio’s (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma's (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Nieuw ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015
  11.16.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van XXX tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden, en tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad (B8-0325/2014)
  11.18.Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (B8-0326/2014)
  11.19.Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor de Oostzee (B8-0319/2014)
  11.20.Solvabiliteit II (B8-0358/2014)
  11.21.Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (B8-0350/2014)
  11.22.Erkenning van Palestina als staat (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (B8-0362/2014)
 12.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 15.Rapport van de Amerikaanse senaat over martelpraktijken van de CIA (debat)
 16.Vrijheid van meningsuiting in Turkije: recente arrestaties van journalisten, mediadirecties en systematische druk op de media (debat)
 17.Associatieovereenkomst met Georgië - Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië (debat)
 18.Het proces van Khartoum en het aanstaande "Migratieroute-initiatief EU-Hoorn van Afrika" (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (3198 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (10786 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid