Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 17 decembrie 2014 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 5.Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 6.Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 7.Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației la nivelul UE (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 8.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 9.Pregătirea Consiliului European (18-19 decembrie 2014) (dezbatere)
 10.Votare
  10.1.Preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (vot)
  10.2.Tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (vot)
  10.3.Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (vot)
  10.4.Proiect de buget rectificativ nr. 3/2014: Venituri din amenzi, dobânzi, rambursări și restituiri - Credite de plată - Personalul Comisiei Europene, al Comitetului Regiunilor și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (vot)
  10.5.Proiect de buget rectificativ nr. 4/2014: Resurse proprii tradiționale (RPT), bazele de calcul ale TVA și venitului național brut (VNB) (A8-0076/2014) (vot)
  10.6.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: Inundaţii în Italia - Cutremure în Grecia - Furtună de gheață în Slovenia - Îngheț şi inundaţii în Croaţia (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (vot)
  10.7.Proiect de buget rectificativ nr. 5/2014: Inundaţii în Italia (Sardinia) în 2013 - Cutremure în Grecia - Furtună de gheață în Slovenia - Îngheț urmat de inundaţii în Croaţia în 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (vot)
  10.8.Proiect de buget rectificativ nr. 6/2014: Revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiționale, contribuțiile bazate pe TVA și pe VNB (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (vot)
  10.9.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (vot)
  10.10.Proiect de buget rectificativ nr. 7/2014: Inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (vot)
  10.11.Proiect de buget rectificativ nr. 8/2014: Excedentul rezultat din executarea exercițiului bugetar 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (vot)
  10.12.Sistemul de resurse proprii al Uniunii - ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (vot)
  10.13.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: regiunile afectate de catastrofe (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (vot)
  10.14.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate - finanțarea programelor destinate Ciprului din cadrul fondurilor structurale (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  10.15.Nouveau projet de budget général de l'Union européenne - exercice 2015
  10.16.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (vot)
  10.17.Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei din XXX de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (B8-0325/2014) (vot)
  10.18.Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a metodologiilor de calculare și a cerințelor de raportare în conformitate cu Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei (B8-0326/2014) (vot)
  10.19.Regulamentul delegat (UE) al Comisei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru Marea Baltică (B8-0319/2014) (vot)
  10.20.Solvabilitate II (B8-0358/2014) (vot)
  10.21.Reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE (B8-0350/2014) (vot)
  10.22.Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (vot)
  10.23.Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (vot)
  10.24.Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației la nivelul UE (B8-0362/2014) (vot)
 11.Explicaţii privind votul
  11.1.Preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Proiect de buget rectificativ nr. 3/2014: Venituri din amenzi, dobânzi, rambursări și restituiri - Credite de plată - Personalul Comisiei Europene, al Comitetului Regiunilor și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Proiect de buget rectificativ nr. 4/2014: Resurse proprii tradiționale (RPT), bazele de calcul ale TVA și venitului național brut (VNB) (C8-0290/2014)
  11.6.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: Inundaţii în Italia - Cutremure în Grecia - Furtună de gheață în Slovenia - Îngheț şi inundaţii în Croaţia (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Proiect de buget rectificativ nr. 5/2014: Inundaţii în Italia (Sardinia) în 2013 - Cutremure în Grecia - Furtună de gheață în Slovenia - Îngheț urmat de inundaţii în Croaţia în 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Proiect de buget rectificativ nr. 6/2014: Revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiționale, contribuțiile bazate pe TVA și pe VNB (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Proiect de buget rectificativ nr. 7/2014: Inundațiile din Serbia, Croația și Bulgaria (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Proiect de buget rectificativ nr. 8/2014: Excedentul rezultat din executarea exercițiului bugetar 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Sistemul de resurse proprii al Uniunii - ajustarea contribuțiilor naționale ale statelor membre (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: regiunile afectate de catastrofe (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate - finanțarea programelor destinate Ciprului din cadrul fondurilor structurale (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Noul proiect de buget general al Uniunii Europene - exercițiul financiar 2015
  11.16.Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei din XXX de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (B8-0325/2014)
  11.18.Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a metodologiilor de calculare și a cerințelor de raportare în conformitate cu Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei (B8-0326/2014)
  11.19.Regulamentul delegat (UE) al Comisei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru Marea Baltică (B8-0319/2014)
  11.20.Solvabilitate II (B8-0358/2014)
  11.21.Reînnoirea Strategiei de securitate internă a UE (B8-0350/2014)
  11.22.Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației la nivelul UE (B8-0362/2014)
 12.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 15.Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (dezbatere)
 16.Libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată împotriva mass-mediei (dezbatere)
 17.Acordul de asociere cu Georgia - Încheierea Acordului de asociere cu Georgia (dezbatere)
 18.Procesul de la Khartoum și viitoarea „Inițiativă privind ruta de migrație UE-Cornul Africii” (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 20.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (3198 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (10786 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate