Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 17. december 2014 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 5.Priznanje palestinske državnosti (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6.Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 7.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 8.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 9.Priprava zasedanja Evropskega sveta (18. in 19. december 2014) (razprava)
 10.Čas glasovanja
  10.1.Avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo (A8-0053/2014 - Sorin Moisă) (glasovanje)
  10.2.Tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja (A8-0056/2014 - Helmut Scholz) (glasovanje)
  10.3.Sprostitev varnostne rezerve v letu 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.4.Predlog spremembe proračuna št. 3/2014: Prihodki od glob, plačil obresti, izplačil in povračil – Odobritve plačil - Kadrovski načrti Komisije, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (A8-0069/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.5.Predlog spremembe proračuna št. 4/2014: Tradicionalna lastna sredstva, DDV in osnove za bruto nacionalni dohodek (BND) (A8-0076/2014) (glasovanje)
  10.6.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Italiji - Potresi v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem (A8-0073/2014 - Patricija Šulin) (glasovanje)
  10.7.Predlog spremembe proračuna št. 5/2014: Poplave v Italiji (Sardinija) v letu 2013 - Potresi v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem v letu 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.8.Predlog spremembe proračuna št. 6/2014: Revizija napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, prispevkov iz naslova DVD in BND (A8-0074/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.9.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes) (glasovanje)
  10.10.Predlog spremembe proračuna št. 7/2014: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (A8-0072/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.11.Predlog spremembe proračuna št. 8/2014: Presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez) (glasovanje)
  10.12.Lastna sredstva Unije - prilagoditev nacionalnih prispevkov držav članic (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (glasovanje)
  10.13.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Regije, ki so jih prizadele nesreče (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan) (glasovanje)
  10.14.Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial) (glasovanje)
  10.15.Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015
  10.16.Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier) (glasovanje)
  10.17.Uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo resnih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (B8-0325/2014) (glasovanje)
  10.18.Predlog direktive Sveta o določitvi metod izračuna in zahtev za poročanje v skladu z Direktivo 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (B8-0326/2014) (glasovanje)
  10.19.Delegirana uredba Komisije (EU) o načrtu za zavržke za Baltsko morje (B8-0319/2014) (glasovanje)
  10.20.Solventnost II (B8-0358/2014) (glasovanje)
  10.21.Obnova strategije notranje varnosti za EU (B8-0350/2014) (glasovanje)
  10.22.Priznanje palestinske države (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014) (glasovanje)
  10.23.Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014) (glasovanje)
  10.24.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (B8-0362/2014) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo (A8-0053/2014 - Sorin Moisă)
  11.2.Tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja (A8-0056/2014 - Helmut Scholz)
  11.3.Sprostitev varnostne rezerve v letu 2014 (A8-0068/2014 - Gérard Deprez)
  11.4.Predlog spremembe proračuna št. 3/2014: Prihodki od glob, plačil obresti, izplačil in povračil – Odobritve plačil - Kadrovski načrti Komisije, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (A8-0069/2014 - Gérard Deprez)
  11.5.Predlog spremembe proračuna št. 4/2014: Tradicionalna lastna sredstva, DDV in osnove za bruto nacionalni dohodek (BND) (C8-0290/2014)
  11.6.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Italiji - Potresi v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem (A8-0073/2014 - Patricija Šulin)
  11.7.Predlog spremembe proračuna št. 5/2014: Poplave v Italiji (Sardinija) v letu 2013 - Potresi v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem v letu 2014 (A8-0078/2014 - Gérard Deprez)
  11.8.Predlog spremembe proračuna št. 6/2014: Revizija napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, prispevkov iz naslova DVD in BND (A8-0074/2014 - Gérard Deprez)
  11.9.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (A8-0075/2014 - José Manuel Fernandes)
  11.10.Predlog spremembe proračuna št. 7/2014: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (A8-0072/2014 - Gérard Deprez)
  11.11.Predlog spremembe proračuna št. 8/2014: Presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2013 (A8-0079/2014 - Gérard Deprez)
  11.12.Lastna sredstva Unije - prilagoditev nacionalnih prispevkov držav članic (A8-0066/2014 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  11.13.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Regije, ki so jih prizadele nesreče (A8-0077/2014 - Siegfried Mureşan)
  11.14.Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru (A8-0071/2014 - Eider Gardiazabal Rubial)
  11.15.Nov predlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2015
  11.16.Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 (A8-0067/2014 - Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier)
  11.17.Uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo resnih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (B8-0325/2014)
  11.18.Predlog direktive Sveta o določitvi metod izračuna in zahtev za poročanje v skladu z Direktivo 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (B8-0326/2014)
  11.19.Delegirana uredba Komisije (EU) o načrtu za zavržke za Baltsko morje (B8-0319/2014)
  11.20.Solventnost II (B8-0358/2014)
  11.21.Obnova strategije notranje varnosti za EU (B8-0350/2014)
  11.22.Priznanje palestinske države (RC-B8-0277/2014, B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014, B8-0359/2014)
  11.23.Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije (RC-B8-0352/2014, B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014, B8-0356/2014)
  11.24.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (B8-0362/2014)
 12.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Poročilo senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (razprava)
 16.Svoboda izražanja v Turčiji: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah ter načrten pritisk na medije (razprava)
 17.Pridružitveni sporazum z Gruzijo - Sklenitev Pridružitvenega sporazuma z Gruzijo (razprava)
 18.Kartumski proces in bližajoča se pobuda EU-Afriški rog v zvezi z migracijskimi potmi (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 20.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (3198 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (10786 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov