Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 18 декември 2014 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  2.1.Преследване на демократичната опозиция във Венецуела
  2.2.Мавритания, по-специално случаят с Бирам Да Абеид
  2.3.Судан: случаят с Амин Меки Медани
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (продължение на разискването)
  4.1.Судан: случаят с Амин Меки Медани (продължение на разискването)
 5.Внесени документи: вж. протокола
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 7.Състав на Парламента: вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Преследване на демократичната опозиция във Венецуела (RC-B8-0375/2014, B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014, B8-0380/2014) (гласуване)
  8.2.Мавритания, по-специално случаят с Бирам Да Абеид (RC-B8-0382/2014, B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014, B8-0388/2014) (гласуване)
  8.3.Судан: случаят с Амин Меки Медани (RC-B8-0389/2014, B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014, B8-0395/2014) (гласуване)
  8.4.Приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (гласуване)
  8.5.Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (гласуване)
 9.Приветствие с добре дошли
 10.Време за гласуване (продължение)
  10.1.Сключване на споразумение за асоцииране с Грузия (A8-0042/2014 - Andrejs Mamikins) (гласуване)
  10.2.Споразумение за асоцииране с Грузия (A8-0041/2014 - Andrejs Mamikins) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (B8-0362/2014)
  11.2.Приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции
  11.3.Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането
  11.4.Сключване на споразумение за асоцииране с Грузия (A8-0042/2014 - Andrejs Mamikins)
  11.5.Споразумение за асоцииране с Грузия (A8-0041/2014 - Andrejs Mamikins)
 12.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 13.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 14.Трансфер на бюджетни средства
 15.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (572 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1919 kb)
Правна информация - Политика за поверителност