Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 18. joulukuuta 2014 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  2.1.Venezuela ja demokraattisen opposition vaino
  2.2.Mauritania ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapaus
  2.3.Sudan ja tri Amin Mekki Medanin tapaus
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)
  4.1.Sudan ja tri Amin Mekki Medanin tapaus (jatkoa keskustelulle)
 5.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 7.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Venezuela ja demokraattisen opposition vaino (RC-B8-0375/2014, B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014, B8-0380/2014) (äänestys)
  8.2.Mauritania ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapaus (RC-B8-0382/2014, B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014, B8-0388/2014) (äänestys)
  8.3.Sudan ja tri Amin Mekki Medanin tapaus (RC-B8-0389/2014, B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014, B8-0395/2014) (äänestys)
  8.4.Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liite III (äänestys)
  8.5.Kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavat rahoitusosuudet (äänestys)
 9.Tervetulotoivotukset
 10.Äänestykset (jatkoa)
  10.1.Assosiaatiosopimuksen tekeminen Georgian kanssa (A8-0042/2014 - Andrejs Mamikins) (äänestys)
  10.2.Assosiaatiosopimus Georgian kanssa (A8-0041/2014 - Andrejs Mamikins) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (B8-0362/2014)
  11.2.Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liite III
  11.3.Kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavat rahoitusosuudet
  11.4.Assosiaatiosopimuksen tekeminen Georgian kanssa (A8-0042/2014 - Andrejs Mamikins)
  11.5.Assosiaatiosopimus Georgian kanssa (A8-0041/2014 - Andrejs Mamikins)
 12.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 14.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 15.Poslanecký mandát
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (572 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1919 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö