Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 18. decembra 2014 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  2.1.Trestné stíhanie demokratickej opozície vo Venezuele
  2.2.Mauritánia, najmä prípad Birama Daha Abeida
  2.3.Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního
 3.Oficiálne privítanie
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  4.1.Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (pokračovanie rozpravy)
 5.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 7.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Trestné stíhanie demokratickej opozície vo Venezuele (RC-B8-0375/2014, B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014, B8-0380/2014) (hlasovanie)
  8.2.Mauritánia, najmä prípad Birama Daha Abeida (RC-B8-0382/2014, B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014, B8-0388/2014) (hlasovanie)
  8.3.Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (RC-B8-0389/2014, B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014, B8-0395/2014) (hlasovanie)
  8.4.Príloha III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (hlasovanie)
  8.5.Nevznesenie námietky proti delegovanému aktu: príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (hlasovanie)
 9.Oficiálne privítanie
 10.Hlasovanie (pokračovanie)
  10.1.Uzavretie dohody o pridružení medzi Európskou úniou na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (A8-0042/2014 - Andrejs Mamikins) (hlasovanie)
  10.2.Dohoda o pridružení s Gruzínskom (A8-0041/2014 - Andrejs Mamikins) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (B8-0362/2014)
  11.2.Príloha III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií
  11.3.Nevznesenie námietky proti delegovanému aktu: príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií
  11.4.Uzavretie dohody o pridružení medzi Európskou úniou na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (A8-0042/2014 - Andrejs Mamikins)
  11.5.Dohoda o pridružení s Gruzínskom (A8-0041/2014 - Andrejs Mamikins)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 14.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (572 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1919 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia