Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 13. januar 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 4.70-årsdagen for befrielsen af Auschwitz
 5.Gennemgang af det italienske formandskab (forhandling)
 6.Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er (forhandling)
 7.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (A8-0061/2014 - João Ferreira) (afstemning)
  8.2.Aftale mellem EU og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer til Mayottes farvande (A8-0055/2014 - Alain Cadec) (afstemning)
  8.3.Indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen EF/Tunesien for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU (A8-0049/2014 - Elmar Brok) (afstemning)
  8.4.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen fremad mod bæredygtig mobilitet" (afstemning)
  8.5.Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er (A8-0038/2014 - Frédérique Ries) (afstemning)
  8.6.Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (A8-0057/2014 - Gabriel Mato) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (A8-0061/2014 - João Ferreira)
  9.2.Aftale mellem EU og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer til Mayottes farvande (A8-0055/2014 - Alain Cadec)
  9.3.Indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen EF/Tunesien for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU (A8-0049/2014 - Elmar Brok)
  9.4.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen fremad mod bæredygtig mobilitet"
  9.5.Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er (A8-0038/2014 - Frédérique Ries)
  9.6.Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (A8-0057/2014 - Gabriel Mato)
 10.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 18. december 2014 (forhandling)
 14.Situationen i Libyen (forhandling)
 15.Nylige tildragelser med menneskehandel i Middelhavet (forhandling)
 16.Kvinder i bestyrelsen (forhandling)
 17.EU-foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet (forhandling)
 18.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 19.Overvågning af advokater i EU (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1753 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (6499 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik