Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.70ή επέτειος της απελευθέρωσης του Άουσβιτς
 5.Ανασκόπηση της Ιταλικής Προεδρίας (συζήτηση)
 6.Δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ (συζήτηση)
 7.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (A8-0061/2014 - João Ferreira) (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών στα ύδατα της Μαγιότ (A8-0055/2014 - Alain Cadec) (ψηφοφορία)
  8.3.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ της ΕΚ και της Τυνησίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A8-0049/2014 - Elmar Brok) (ψηφοφορία)
  8.4.Αίτηση για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την "Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα" (ψηφοφορία)
  8.5.Δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ (A8-0038/2014 - Frédérique Ries) (ψηφοφορία)
  8.6.Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (A8-0057/2014 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (A8-0061/2014 - João Ferreira)
  9.2.Συμφωνία ΕΕ-Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών στα ύδατα της Μαγιότ (A8-0055/2014 - Alain Cadec)
  9.3.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ της ΕΚ και της Τυνησίας, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (A8-0049/2014 - Elmar Brok)
  9.4.Αίτηση για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την "Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα"
  9.5.Δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ (A8-0038/2014 - Frédérique Ries)
  9.6.Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (A8-0057/2014 - Gabriel Mato)
 10.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18 Δεκεμβρίου 2014) (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 15.Πρόσφατα κρούσματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 16.Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκά μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Παρακολούθηση δικηγόρων εντός της ΕΕ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1753 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (6499 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου