Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 13 januari 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Utskottens sammansättning: se protokollet
 4.70:e årsdagen för befrielsen av Auschwitz
 5.Utvärdering av det italienska ordförandeskapet (debatt)
 6.Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer (debatt)
 7.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och São Tomé och Príncipe: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A8-0061/2014 - João Ferreira) (omröstning)
  8.2.Avtal mellan EU och Seychellerna om tillträde för fiskefartyg till vatten utanför Mayottes kust (A8-0055/2014 - Alain Cadec) (omröstning)
  8.3.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet EG/Tunisien med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU (A8-0049/2014 - Elmar Brok) (omröstning)
  8.4.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av vitboken från 2011 om transport: utvärdering och vägen mot hållbara transporter (omröstning)
  8.5.Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer (A8-0038/2014 - Frédérique Ries) (omröstning)
  8.6.Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (A8-0057/2014 - Gabriel Mato) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och São Tomé och Príncipe: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A8-0061/2014 - João Ferreira)
  9.2.Avtal mellan EU och Seychellerna om tillträde för fiskefartyg till vatten utanför Mayottes kust (A8-0055/2014 - Alain Cadec)
  9.3.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet EG/Tunisien med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU (A8-0049/2014 - Elmar Brok)
  9.4.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av vitboken från 2011 om transport: utvärdering och vägen mot hållbara transporter
  9.5.Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer (A8-0038/2014 - Frédérique Ries)
  9.6.Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (A8-0057/2014 - Gabriel Mato)
 10.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Slutsatser från Europeiska rådets möte (18 december 2014) (debatt)
 14.Situationen i Libyen (debatt)
 15.Den senaste tidens fall av människosmuggling i Medelhavsområdet (debatt)
 16.Kvinnor i bolagsstyrelserna (debatt)
 17.Europeiska åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption (debatt)
 18.Utskottens sammansättning: se protokollet
 19.Övervakning av advokater i EU (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1753 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (6499 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy