Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0006/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0013

Συζητήσεις
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.8. Η υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών (RC-B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015) (ψηφοφορία)
PV
 

– Vor der Abstimmung über Ziffer 5:

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto velocemente, bisogna aggiungere un nuovo considerando al considerando H che recita così: "considerando che il 14 gennaio 2015 la Corte suprema ha garantito al sergente Latorre la proroga del suo soggiorno in Italia per ragioni mediche".

 
  
 

– Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, bisogna aggiungere semplicemente una vocale al punto 5, per evitare che le due istanze siano alternative, tra la giurisdizione affidata alle autorità italiane o a un arbitrato internazionale; si tratta di aggiungere "e/o", quindi una semplice vocale, che però non rende alternative le due cose.

 
  
 

– Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου