Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση στη Λιβύη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάσταση στην Ουκρανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάσταση στην Αίγυπτο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Η υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  9.1.Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny
  9.2.Πακιστάν, ειδικότερα η κατάσταση μετά την επίθεση σε σχολείο της Πεσαβάρ
  9.3.Κιργιζία: νόμος κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (RC-B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015) (ψηφοφορία)
  11.2.Πακιστάν, ειδικότερα η κατάσταση μετά την επίθεση σε σχολείο της Πεσαβάρ (RC-B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015) (ψηφοφορία)
  11.3.Κιργιζία: νόμος κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας (RC-B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015, B8-0065/2015) (ψηφοφορία)
  11.4.Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa) (ψηφοφορία)
  11.5.Κατάσταση στη Λιβύη (RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015) (ψηφοφορία)
  11.6.Κατάσταση στην Ουκρανία (RC-B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015) (ψηφοφορία)
  11.7.Κατάσταση στην Αίγυπτο (RC-B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015) (ψηφοφορία)
  11.8.Η υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών (RC-B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015) (ψηφοφορία)
  11.9.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (RC-B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015) (ψηφοφορία)
  11.10.Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (RC-B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa)
  12.2.Κατάσταση στη Λιβύη (RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015)
  12.3.Κατάσταση στην Ουκρανία (RC-B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015)
  12.4.Κατάσταση στην Αίγυπτο (RC-B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015)
  12.5.Η υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών (RC-B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015)
  12.6.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (RC-B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015)
  12.7.Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (RC-B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1750 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5506 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου