Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 15 stycznia 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Libii (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Sytuacja na Ukrainie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Sytuacja w Egipcie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Program prac Komisji na rok 2015 (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 7.Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 8.Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. (debata)
 9.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  9.1.Rosja, w szczególności sprawa Aleksieja Nawalnego
  9.2.Pakistan, w szczególności następstwa ataku na szkołę w Peszawarze
  9.3.Kirgistan – ustawa zakazująca propagandy homoseksualizmu
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Głosowanie
  11.1.Rosja, w szczególności sprawa Aleksieja Nawalnego (RC-B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015) (głosowanie)
  11.2.Pakistan, w szczególności następstwa ataku na szkołę w Peszawarze (RC-B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015) (głosowanie)
  11.3.Kirgistan – ustawa zakazująca propagandy homoseksualizmu (RC-B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015, B8-0065/2015) (głosowanie)
  11.4.Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa) (głosowanie)
  11.5.Sytuacja w Libii (RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015) (głosowanie)
  11.6.Sytuacja na Ukrainie (RC-B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015) (głosowanie)
  11.7.Sytuacja w Egipcie (RC-B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015) (głosowanie)
  11.8.Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (RC-B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015) (głosowanie)
  11.9.Program prac Komisji na rok 2015 (RC-B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015) (głosowanie)
  11.10.Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (RC-B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa)
  12.2.Sytuacja w Libii (RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015)
  12.3.Sytuacja na Ukrainie (RC-B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015)
  12.4.Sytuacja w Egipcie (RC-B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015)
  12.5.Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (RC-B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015)
  12.6.Program prac Komisji na rok 2015 (RC-B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015)
  12.7.Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (RC-B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 16.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady: Patrz protokól
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 18.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 19.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 20.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1750 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5506 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności