Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 15 januari 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Libyen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Situationen i Ukraina (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Situationen i Egypten (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Fallet med de två italienska marinsoldaterna (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Kommissionens arbetsprogram 2015 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 8.Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013 (debatt)
 9.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  9.1.Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj
  9.2.Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar
  9.3.Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Omröstning
  11.1.Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj (RC-B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015) (omröstning)
  11.2.Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar (RC-B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015) (omröstning)
  11.3.Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda (RC-B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015, B8-0065/2015) (omröstning)
  11.4.Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013 (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa) (omröstning)
  11.5.Situationen i Libyen (RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015) (omröstning)
  11.6.Situationen i Ukraina (RC-B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015) (omröstning)
  11.7.Situationen i Egypten (RC-B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015) (omröstning)
  11.8.Fallet med de två italienska marinsoldaterna (RC-B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015) (omröstning)
  11.9.Kommissionens arbetsprogram 2015 (RC-B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015) (omröstning)
  11.10.Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (RC-B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013 (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa)
  12.2.Situationen i Libyen (RC-B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015)
  12.3.Situationen i Ukraina (RC-B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015)
  12.4.Situationen i Egypten (RC-B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015)
  12.5.Fallet med de två italienska marinsoldaterna (RC-B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015)
  12.6.Kommissionens arbetsprogram 2015 (RC-B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015)
  12.7.Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (RC-B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 18.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1750 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5506 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy