Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 3.Състав на Парламента: вж. протоколи
 4.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Създаване на специална комисия: вж. протокола
 7.Внасяне на документи: вж. протоколи
 8.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 9.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 10.Петиции: вж. протоколи
 11.Ред на работа
 12.Експертна група на Комисията относно упражняването на правата върху интелектуалната собственост (разискване)
 13.Подновяване на мандата на Форума за управление на интернет (разискване)
 14.Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни (разискване)
 15.Състав на комисиите: вж. протоколи
 16.Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 18.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (427 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1749 kb)
Правна информация - Политика за поверителност