Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2011/0448(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A8-0002/2015

Rasprave :

PV 10/02/2015 - 17
CRE 10/02/2015 - 17

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0024

Doslovno izvješće
Utorak, 10. veljače 2015. - Strasbourg Revidirano izdanje

17. Pristupanje Gabona Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. - Pristupanje Andore Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. - Pristupanje Sejšela Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. - Pristupanje Rusije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. - Pristupanje Albanije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. - Pristupanje Singapura Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. - Pristupanje Maroka Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. - Pristupanje Armenije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. (rasprava)
Videozapis govora
Zapisnik
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle la discussion commune sur l'enlèvement international d'enfants et huit rapports de Heidi Hautala, au nom de la commission des affaires juridiques, sur

– la proposition de décision du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Gabon à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (COM(2011)09042011/0441(NLE) (A8–0007/2015)

– la proposition de décision du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion d'Andorre à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (COM(2011)09082011/0443(NLE) (A8–0004/2015)

– la proposition de décision du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion des Seychelles à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (COM(2011)09092011/0444(NLE) (A8–0006/2015)

– la proposition de décision du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de la Fédération de Russie à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (COM(2011)09112011/0447(NLE) (A8–0008/2015)

– la proposition de décision du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de l'Albanie à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (COM(2011)09122011/0448(NLE) (A8–0002/2015)

– la proposition de décision du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de Singapour à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (COM(2011)09152011/0450(NLE) (A8–0003/2015)

– la proposition de décision du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Maroc à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (COM(2011)09162011/0451(NLE) (A8–0005/2015)

– la proposition de décision du Conseil concernant la déclaration d'acceptation par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion l'Arménie à la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (COM(2011)09172011/0452(NLE) (A8–0009/2015).

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, esittelijä. - Arvoisa puhemies, nyt on kyseessä kahdeksan mietintöä, jotka koskevat kahdeksan eri valtion liittymistä Haagin lapsikaappaussopimukseen, joka täydelliseltä nimeltään kuuluu "kansainvälisiä lapsikaappauksia koskeva Haagin yleissopimus". Nämä valtiot ovat Albania, Andorra, Armenia, Gabon, Marokko, Venäjä, Seychellit ja Singapore. Tähän mennessä kaikkiaan 93 valtiota on liittynyt yleissopimukseen, mukaan lukien kaikki EU:n jäsenvaltiot.

Haagin lapsikaappaussopimuksen voimaantulo EU:n jäsenvaltioiden ja uusien sopimusvaltioiden välillä on viivästynyt. Asian eteneminen odotti EU:n tuomioistuimen ratkaisua siitä, kuuluuko uusien sopimusvaltioiden liittymisen hyväksyminen EU:n vai jäsenvaltioiden toimivaltaan. Lokakuussa 2014 tuomioistuin ratkaisi asian. Sen hyväksyminen, että kolmas valtio liittyy kyseiseen Haagin yleissopimukseen, kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

Lapsikaappaus on ihmisoikeusloukkaus. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista takaa, että lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää vain, jos se on lapsen edun vastaista.

Mitkä sitten ovat juridiset keinot lapsikaappauksien ratkaisuun? Haagin lapsikaappaussopimus pyrkii toteuttamaan näitä lapsen oikeuksia. Se sisältää menettelytavat, joita sovelletaan sopimusvaltioiden välisten lapsikaappaustapausten ratkaisemiseksi.

Nykyisin yhä useammat pariskunnat ovat kotoisin eri maista. Yhä useammalla lapsella on siten juuret useampaan kuin vain yhteen maahan. Silloin voi syntyä ongelmia, jos pariskunnat eroavat. Valitettavasti yhä useammin tämä voi johtaa siihen, että lapsi kaapataan toisen vanhemman kotimaahan sen sijaan, että vanhemmat sopisivat lapsen huoltajuudesta. Tällaisten kansainvälisten lapsikaappaustapausten määrä on ollut jatkuvasti nousussa. Tilastojen mukaan tapauksia on EU:n alueella noin 1 000 vuodessa, ellei enemmänkin. Haagin lapsikaappaussopimus on siis tärkeä, sillä se antaa juridiset ja toiminnalliset keinot ratkaista lapsikaappaustapauksia.

Uusien valtioiden liittyminen lapsikaappaussopimukseen tarkoittaa, että jatkossa EU:n jäsenvaltioiden ja näiden kolmansien maiden välillä on pysyvät järjestelyt lapsikaappaustapausten ratkaisemiseksi. Sopimuksen pääperiaate on, että valtioiden toimivaltaiset viranomaiset ryhtyvät välittömästi toimiin lapsen palauttamiseksi asuinvaltioonsa. Vasta sen jälkeen kun lapsi on asuinvaltiossaan, lähdetään tuomioistuimessa käsittelemään vanhempien riitoja, kuten kysymystä huoltajuudesta. Näin lapsikaappaussopimus on myös omiaan ehkäisemään rajat ylittäviä lapsikaappauksia.

Mutta pelkkä ratifiointi ei ratkaise lapsikaappauksia. Pelkkä sopimukseen liittyminen tai muodon täyttävä ratifiointi ei yksinään kuitenkaan ratkaise asiaa. Kunkin sopimusvaltion tulee määritellä keskusviranomainen, joka koordinoi lapsikaappaustapauksien ratkaisua kyseenomaisessa valtiossa ja ohjaa sopimuksen täytäntöönpanoa. Sopimuksen tehokas soveltaminen vaatii mailta keskusviranomaistoiminnan kehittämistä ja tiivistä viranomaisyhteistyötä. Mutta EU voi osaltaan vaikuttaa siihen, miten yhteistyö näissä asioissa käynnistyy. Komissio voisi osaltaan selvittää, onko sopimukseen liittyneen uuden valtion lainsäädännössä tai toiminnassa ja kapasiteetissa kehittämistarpeita. Kunkin valtion erityistarpeet tulee huomioida, erityisesti kun kyseessä ovat niin sanotut kehittyvät valtiot.

Lopuksi haluan todeta, että lapsikaappaussopimuksen voimaantulo EU:n ja uusien sopimusvaltioiden välillä edellyttää, että Euroopan parlamentin jälkeen ministerineuvosto hyväksyy uusien valtioiden liittymisen ja että jäsenvaltiot antavat tälle hyväksyntänsä. Pyydän teitä arvoisat kollegat, niin että äänestätte huomenna mietintöjen puolesta, että tämä lasten oikeuksia konkreettisesti parantava sopimus saadaan mahdollisimman pian voimaan myös EU:n ja näiden kahdeksan uuden sopimusvaltion välillä.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. - Madam President, honourable Members, child abductions are another heart-breaking topic of today’s session here and I know that this matter is of special interest to many of you concerned by specific cases that desperate parents bring to your attention. Like you, I want justice to be served and, within the limits of my competences, children in the EU to be better protected.

The 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction is an important international legal instrument. Its aim is to provide a system of cooperation between the central authorities and a rapid procedure for the return of an abducted child to the country of the child’s habitual residence. Altogether, 93 countries, as Ms Hautala has said here, are already parties to this Convention. All EU Member States have joined the Child Abduction Convention. The EU is not a party to the Convention but has incorporated its principles in binding European legislation, which is the Brussels II Regulation.

It is in the EU’s interest to maintain a common legal framework with third states in order to solve international child abduction cases and guarantee legal certainty and speedy proceedings for EU citizens involved in these kinds of sensitive disputes. In December 2011, taking the view that the question of the international abduction of children fell within the exclusive external competence of the EU, the Commission adopted proposals for accession acceptance for eight third-country states. Contrary to the Commission’s and Parliament’s views, within the Council most of the representatives of the Member States considered the Council to be under no legal obligation to adopt those proposals. As a result, the Council did not adopt the proposals.

Last October the European Court of Justice confirmed that the exclusive competence of the European Union encompasses the acceptance of the accession of a third state to the 1980 Hague Convention. It is now time to finalise this process without further delay.

The Council needs to take a decision on each of the proposals in unanimity. The negotiations are quite challenging but we are dealing with serious matters of child protection. We therefore have a duty to find a solution to this. I will use my contacts with Member States to advance this process as much as possible.

I would like to thank the rapporteur Ms Hautala and the Committee on Legal Affairs (JURI) for their constant support for the Commission’s initiative. We share the same determination to protect children and resolve abduction cases quickly. I am convinced that a robust EU presence in the external field is of paramount important in this regard.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Szanowna Pani Komisarz! Koleżanki i Koledzy! Ileż to razy słyszymy, że dobro dziecka jest najwyższym prawem, że musimy robić wszystko, aby zapewnić naszemu najmłodszemu pokoleniu, czyli tej naszej przyszłości tak naprawdę, jak najlepsze warunki życia i rozwoju. Brutalność zdarzeń codziennych pokazuje, że wciąż musimy dokładać nowych starań, aby chronić te dzieci. Z tym większym dyskomfortem informuję, że okres dwóch lat pracy nad tymi sprawozdaniami nie jest naszą chlubą. Spór kompetencyjny spowodował, że trwało to tak długo. Na szczęście udało się go przezwyciężyć i dzisiaj możemy powiedzieć, że owych kolejnych osiem państw przystąpi do Konwencji Haskiej, z czego się cieszymy, bowiem jest to niezwykle ważny instrument regulujący relacje pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi w związku z tak ważnym problemem, jakim jest uprowadzanie dzieci.

Ale my musimy pamiętać jeszcze o jednym: że wszelkiego rodzaju przepisy powinny być niezwykle proste i klarowne – tak, żeby każdy je rozumiał. Co więcej, one powinny być również elastyczne – tak, aby dostosowywać je do sytuacji dziecka, by zawsze to dobro dziecka, o którym tak często mówimy, było rzeczywiście najwyższym dla nas nakazem i stało na pierwszym miejscu. Bardzo dziękuję, że Pani Komisarz wspomniała o rozporządzeniu Bruksela II. Mam do Pani wielką prośbę. Otóż spodziewamy się w Komisji Prawnej przedłożenia przez Komisję Europejską propozycji przeglądu funkcjonowania rozporządzenia Bruksela II, bowiem jest wiele problemów, które nie zostały rozwiązane, a które są szalenie istotne w kwestii transgranicznej opieki nad dziećmi i zapewnienia każdemu z rodziców, a także dziecku, możliwości wzajemnego kontaktu.

 
  
MPphoto
 

  Mary Honeyball, on behalf of the S&D Group. – Madam President, of course we must do everything we possibly can to protect children, and I totally agree with the rapporteur that we should support her report and support the accession of these eight countries to the Hague Convention.

However, I would just sound a note of warning because it is not quite as straightforward as that. We have some concerns over these eight countries, and the EU itself does not have any means of assessing how well these countries may do in the future. Some EU Member States have expressed concerns about that, including, I have to say, the UK. We have a real duty to look at this and to answer some of the questions raised, and we should continue to monitor what goes on. Children who have been abducted in cross-border situations should, of course, be given a higher standard of care and we must make sure that happens. We must also make sure that, wherever possible, they are reunited with their families. It is not acceptable for children who have already suffered a lot to go through further traumas and suffering, which could be avoided, when they are returned to their habitual country of residence.

There is a lot here that needs to be thought about in terms of protecting children. That is why we must make sure that some of these eight countries, about which we have concerns, are monitored, that we keep in touch with what is going on, that reports are submitted to Parliament, and that the Commission really does follow up what is going on. It is very important we get this one right.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Pani Przewodnicząca! Zgadzam się z tym, że konwencja haska jest bardzo potrzebna, że ochrona praw dzieci jest sprawą nadrzędną, ale czy podziela pani moją opinię – a z tą opinią się spotykam i jest mi ona zgłaszana przez wyborców w mojej ojczyźnie w Polsce – że bardzo często sądy krajowe orzekają bezdusznie na podstawie konwencji haskiej wydanie ojcu dziecka, które nie zna języka rodzinnego ojca?

 
  
MPphoto
 

  Mary Honeyball (S&D), blue-card answer. – I think this is a very complicated issue and that is just one part of it. What we must do, always, is make sure that the interests of the child come first.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. – Г-жо Председател, уважаеми колеги, уважаема г-жо Комисар, разширяването на междудържавното сътрудничество по отношение на защитата на правата на децата е крайно наложително. Всяко едно общество трябва с по-голяма грижа и с комплекс от мерки да защитава правата на лицата, които по силата на обстоятелствата, физиологията или на закона са с ограничена дееспособност (малолетни или непълнолетни лица).

Ето защо няма как да не приветстваме присъединяването на редица държави - членки на Европейския съюз, към Хагската конвенция от 1980 година. Това е важна стъпка и тя ще бъде със сигурност положително оценена в сферата на международното право.

Държа да отбележа, че престъпленията срещу деца за съжаление запазват едни и същи високи стойности. Една част от отвличанията фактически са първоначален етап от съставното престъпление „трафик“. Не е тайна, че хиляди деца в Европа са обект на трафик и престъпна експлоатация. Има престъпни кланове, предимно малцинствени, които се занимават с трафик на деца, с тяхната продажба, с тяхната експлоатация като просяци, проститутки, джебчии и т.н. В този смисъл считам, че занапред ние трябва да отговорим като институция на тези предизвикателства и да сложим край на този мръсен бизнес.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto, em nome do Grupo ALDE. – Senhora Presidente, Senhora Comissária, congratulo-me que já 93 países tenham aderido à Convenção de Haia. Lamento que apenas 93 países tenham aderido a essa convenção. Congratulo-me sobretudo por todos os Estados-Membros da União terem aderido a essa convenção e terem erigido o superior interesse da criança em objetivo central. O superior interesse da criança é um valor fundamental da ordem jurídica do Estado de direito, da ordem jurídica democrática.

É preciso que a criança reocupe o centro das preocupações e não seja usada como arma de arremesso entre casais desavindos. Nenhuma atuação antijurídica pode gerar direitos, pode gerar sequer expectativas jurídicas legítimas. Por isso digo, para terminar, que a rapidez na atuação neste processo é essencial...

(O orador aceita responder a uma pergunta segundo o procedimento “cartão azul”, nos termos do artigo 162.º, n.º 8, do Regimento)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – E késői órában nagyon gyors igyekszem lenni, és bár ezt az előző felszólalóhoz teszem föl kérdésként, de másoktól is megkérdezhettem volna. Egyetért-e azzal Ön és a frakciója, hogy a gyermekek jogellenes elhurcolását sokkal-sokkal szigorúbb büntetőjogi intézkedésekkel toroljuk meg?

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE), Resposta segundo o procedimento “cartão azul”. – Sim, naturalmente, embora também reconheça que, muitas vezes, não é tanto a sanção que resolve o problema, mas é sobretudo a prevenção. Mas que nenhuma situação, nenhuma atuação antijurídica, pode gerar direitos ou sequer expectativas legítimas. Por isso, devem sancionar-se os elementos que atuam contra o direito, e a primeira sanção é retirar os efeitos da sua atuação antijurídica.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Paní komisařko, pokud jde o mezinárodní ochranu dětí, je podle mého soudu Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí asi nejvýznamnějším a nejucelenějším dokumentem. Dosavadní praxe ukazuje, že když státy, které k úmluvě přistoupí, dodržují její ustanovení, správně aplikují její smysl a výklad, daří se problémy dětí poměrně úspěšně řešit. A protože statistiky ukazují stoupající trend případů únosů dětí do zahraničí bez souhlasu druhého z rodičů, považuji za velice důležité podpořit přistoupení dalších osmi nečlenských zemí Unie k tomuto dokumentu. Jen to posílí používání tohoto mezinárodního nástroje, ke kterému už se přihlásilo více než 90 států světa, ve prospěch dětí. Případy jejich únosů jsou velice komplikované, emotivní a pro děti i jejich řidiče psychicky nesmírně náročné. Jsem proto jednoznačně – i s ohledem na stále těsnější propojení zemí Unie s ostatním světem – pro udělení souhlasu Evropského parlamentu s přistoupením uvedených osmi států k Haagské úmluvě. A jsem také rád, že již probíhají jednání o přistoupení dalších států k této úmluvě. Je naší povinností podporovat všechny kroky, které pomohou nastupující generaci.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la facilità con la quale oggi si attraversano le frontiere tra Stati può costituire, nei casi di crisi di coppia, un problema se non addirittura un pericolo per i minori e per il genitore che subisce la sottrazione illecita del figlio infrasedicenne.

Le statistiche disponibili, ancorché obsolete, segnalano un preoccupante incremento del fenomeno. Il ricorso al giudice nazionale, purtroppo, non fornisce adeguate garanzie di composizione della crisi se non in un quadro di cooperazione giudiziaria tra Stati diversi. Al di fuori dei rapporti tra Stati membri dell'Unione, dove vige il regolamento Bruxelles II bis, solo i meccanismi multilaterali previsti dalla Convenzione dell'Aia forniscono gli strumenti giuridici utili al rimpatrio del minore. Oggi registriamo l'opportunità di estendere ad altri otto Stati le garanzie previste dalla Convenzione dell'Aia, uno strumento che, senza voler ignorare le complessità anche economiche delle procedure giurisdizionali internazionali, ha avuto un significativo successo.

Occorre però a mio avviso approfittare dell'occasione offertaci da questo dibattito per riaccendere i riflettori su un fenomeno tanto drammatico quanto diffuso, che può avere conseguenze gravissime sulla salute e sulla sicurezza del figlio, ma anche dei genitori coinvolti, e che deve essere risolto salvaguardando sempre il supremo interesse del minore. Per questo penso sia necessario non solo aggiornare le statistiche ma anche adottare ogni iniziativa politica e legislativa utile per contrastare detto fenomeno sia all'interno dell'Unione, promuovendo la revisione del regolamento Bruxelles II bis, sia all'esterno, promuovendo l'adesione di altri paesi terzi alla Convenzione dell'Aia.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (NI). - Madame la Présidente, la convention de La Haye de 1980 est un bon traité, car elle a le mérite de lutter contre l'enlèvement international d'enfants. C'est la raison pour laquelle tous les États membres de l'Union européenne l'ont ratifiée. L'adhésion à cette convention de huit pays supplémentaires, dont le Maroc et la Russie, est donc une bonne nouvelle.

Mais l'acceptation de leur adhésion relève à mes yeux de la compétence exclusive des États, et non de l'Union, comme l'a déclaré la Cour de justice de l'Union européenne, de façon abusive et scandaleuse. La convention de La Haye réserve d'ailleurs elle-même cette décision aux États.

Le projet de résolution dont on discute aujourd'hui n'est donc qu'une tentative pitoyable de faire croire que l'Union serait compétente pour piloter l'adhésion, alors que le droit international public réserve cette prérogative à ses États membres.

L'Union doit apprendre à respecter le droit.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola (PPE). - Sinjura President, huma ftit l-affarijiet li jġibu niket aktar mill-kwistjonijiet relatati mal-ħtif tat-tfal mill-ġenituri tagħhom, jiġifieri meta ġenitur wieħed jieħu lit-tifel jew tifla barra mill-pajjiż b'mod illegali. Aktar minn disgħin pajjiż - inklużi l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea - iffirmaw il-Konvenzjoni tal-Aja li titratta l-aspetti ċivili ta' ħtif ta' tfal tas-sena 1980, li l-għan tagħha huwa li dawn it-tfal jmorru lura qawwijin u sħaħ fl-inqas żmien possibbli.

U għalhekk nispera illi għada aħna nkunu nistgħu nirrikonoxxu b'mod formali l-adeżjoni ta' tmien pajjiżi oħra f'din il-Konvenzjoni, sabiex niżguraw li tingħata protezzjoni xierqa u assoluta lil dawn it-tfal malajr kemm jista' jkun. Għaldaqstant nixtieq nuri l-appoġġ personali tiegħi għal dawn ir-rapporti u nispera li għada ningħaqdu kollha flimkien b'maġġoranza assoluta sabiex napprovaw dawn ir-rapporti. Dan għandu jibgħat messaġġ ċar lil kulħadd li l-protezzjoni tat-tfal hija prijorità għalina l-Membri tal-Parlament Ewropew.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). - Frau Präsidentin! Dank an Frau Hautala, aber auch an die frühere Berichterstatterin, Eva Lichtenberger, für die geleistete Arbeit im Zusammenhang mit den Kindesentführungen. Sieben Rufzeichen sollen da dahinter stehen. Es geht um das Wohl des Kindes. Das sage ich deshalb, weil nationale Eitelkeiten hier nicht im Vordergrund stehen sollen, aber es immer wieder passiert, und das ist natürlich die Botschaft an die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang.

Deshalb hat die Kommission richtigerweise die Entscheidung über den Beitritt der acht Länder als exklusive Kompetenz der Europäischen Union dargestellt. Wir haben ja jetzt natürlich auch die Unterstützung durch die Argumentation des Europäischen Gerichtshofs, nämlich, dass Angelegenheiten, die innerhalb der EU eindeutig in die Kompetenz der Union fallen, auch in den Außenbeziehungen Kompetenz der Europäischen Union sind. Damit möchte ich mich auch sehr gerne der Aufforderung des Herrn Kollegen Zwiefka anschließen: Die Verordnung Brüssel-II harrt entsprechender Neuerung. Greifen Sie das bitte auf!

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská (ECR) - Uplatňovanie Haagskeho dohovoru pomáha zabezpečiť okamžitý návrat neoprávnene premiestnených alebo zadržiavaných detí. Pristúpenie ďalších ôsmich štátov k dohovoru je dobrou správou pre deti, pretože pre ne znamená viac ochrany a právnej istoty.

Rodín, kde rodičia pochádzajú z rôznych krajín, pribúda a ani tieto rodiny sa nevyhnú sporom a rozchodom. Súčasťou týchto sporov sa niekedy môže stať aj únos dieťaťa do zahraničia. Z praxe však viem, že niekedy môže ísť o skratové konanie, pri ktorom si rodič neuvedomuje, že vycestovanie bez súhlasu druhého rodiča môže byť požadované za únos.

Som presvedčená, že práve týmto typom situácií by sme sa mali snažiť predchádzať. Tam, kde je to čo i len trochu možné, zamerajme sa na preventívne a dôsledné informovanie o možných následkoch odvlečenia detí do cudziny. Verím, že sa nám tak podarí aspoň čiastočne únosom zabrániť a pričiniť sa tak o ochranu najlepšieho záujmu dieťaťa.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder (ALDE). - Madam President, protecting the rights and interests of children must be our priority and the EU has already done a lot, but one thing has just got a lot worse. This is the European hotline for missing children, 116 000, launched by the Commission in 2007, but this January the funding was cut.

The 116 000 number is an essential tool in tackling international child abduction, providing a vital source of practical and emotional support for families and vulnerable children. It allows organisations to work together across country borders to locate missing children and reconnect them with their place of safety. In the UK alone, the charity Missing People received over 50 000 calls, texts and emails last year. Cutting the funding for this service means calls will go unanswered and missing children will be deprived of that vital lifeline. I urge the Commission and Member States to restore this funding for the missing children hotline so it can continue.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). - Paní komisařko, úmluva, kterou zde projednáváme, má zajistit návrat dětí, které do ciziny unesl jeden z rodičů. Co když to ale není rodič, kdo unesl a zadržuje dítě, co když je to stát? Mluvím o případu Evy Michalákové, české občanky, jejíž děti odebral v Norsku sociální úřad Barnevernet a zadržuje je už několik let, přestože děti jsou českými občany a jejich matka nespáchala žádný trestný čin. A nejde zdaleka o ojedinělý případ, jedná se pravděpodobně o stovky zoufalých matek v Evropě. Můžu jmenovat třeba Alexandru Hasselström ze Švédska nebo Grażynu Leschinskene z Litvy. Jsou to zoufalé matky, kterým stát odebral jejich děti, aniž by matky nesly jakoukoli vinu.

Věřím, že v Evropě bychom měli ctít dva základní principy: zaprvé princip presumpce neviny – když se ukáže, že ten rodič nic neschápal, měly by děti být okamžitě vráceny zpátky do rodiny, zadruhé skutečnost, že děti nepatří státu – když se o děti nemůže starat rodič a babička nebo teta jsou ochotné se o ně postarat, měly by mít přednost.

Proto vyzývám paní komisařku – vyjednejte, prosím, úmluvu ...

(Předsedající řečníkovi odebrala slovo.)

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). - Ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες του κόσμου και κυρίως οι χώρες της Ευρώπης είναι οι απαγωγές των παιδιών. Η δυνατότητα μεγάλου αριθμού ατόμων να πραγματοποιούν ταξίδια στις διάφορες χώρες της γης, η αύξηση των γάμων μεταξύ ατόμων από διαφορετικές χώρες και η περιορισμένη επιμέλεια των γονέων προς τα παιδιά, λόγω της υποχρεώσεώς τους να εργάζονται επί πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές σε διαφορετικά μέρη, είναι οι κυριότεροι λόγοι που διευκολύνουν την απαγωγή των παιδιών.

Οι απαγωγές των παιδιών γίνονται συνήθως είτε για να ζητηθούν λύτρα για την απελευθέρωσή τους είτε για να γίνουν αυτά αντικείμενα διαφόρων μορφών εκμεταλλεύσεως, όπως παράνομη εργασία, διακίνηση ναρκωτικών, αφαίρεση οργάνων, ακόμη και για να χρησιμοποιηθούν ως στρατιώτες από διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Αξιοσημείωτες είναι και οι απαγωγές των παιδιών από τους ίδιους τους γονείς τους και η μεταφορά τους σε χώρες διαφορετικές από εκείνες του τόπου διαμονής τους.

Οι επιπτώσεις στον ψυχικό κόσμο των παιδιών που απάγονται είναι πολλές και σημαντικές. Τις περισσότερες φορές υποχρεώνονται να ζήσουν σε άλλες χώρες με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που έχουν συνηθίσει, να προσπαθούν να επικοινωνήσουν σε μια γλώσσα διαφορετική από τη δική τους και να μην μπορούν να έχουν όνειρα για το μέλλον.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αισθάνονται ανασφάλεια, καταπίεση, φόβο, αγωνία και χάνουν την εμπιστοσύνη προς τον κόσμο. Οι απαγωγές των παιδιών πρέπει να αντιμετωπιστούν και να καταδικαστούν από όλες τις χώρες. Δυστυχώς, μέχρι τώρα, ακόμη και στη Σύμβαση της Χάγης, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев (PPE). - Г-жо Председател, необходимостта от мерки, които подобряват ефективното сътрудничество между националните съдебни органи, е един от проблемите, по които трябва да работим, за да се направи прилагането на Хагската конвенция по-ефективно и да се минимизират проблемите по прилагането ѝ. В доклада на Европейската комисия от април 2014 година се разкриват някои важни недостатъци на правната рамка, а именно: липсата на единно и изчерпателно правило относно компетентността; изпълнението на съдебните решения, постановени в други държави членки, често се оказва трудно поради различия между процесуалните стандарти, като например тези по отношение на изслушването на детето; сътрудничеството между централните органи на държавите също трябва да бъде подобрено.

Всички тези проблеми се проявиха в един-единствен казус, който бе представен съвсем скоро пред комисията по петиции.

Скъпи колеги, ние обсъждаме днес насилственото отвеждане на едно дете от единия родител без съгласието на другия. Осъждаме тези практики. Но какво правим, когато става въпрос за насилствено отнемане на дете и даването на това дете за осиновяване без съгласието на неговите родители. Действие, извършено не от трафиканти, а от съд в държава - членка на Европейския съюз.

Скъпи колеги, уверявам ви, възможно е и става честа практика в британските съдилища. Преди две седмици такъв случай беше представен в комисията по петиции - случаят на Меган. Освен че родителските права са отнети и от двамата родители, те са отказани и на бабата на детето при явно нарушение на нейните процесуални правила. Къде е интересът на детето, за който всички говорим, в този конкретен случай и до кога ще бъдем мълчаливи свидетели на тази порочна практика на британските съдилища?

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, il diritto dei minori è da considerare sempre la nostra priorità assoluta, in questo caso come in tanti altri. Come certo lo dimostrano tutte le indagini e le statistiche, anche quelle più arretrate, il fenomeno del quale stiamo discutendo è destinato ad aumentare. La mobilità tra le persone che si diffonde porta a tanti matrimoni misti e la separazione si scarica quasi sempre come elemento di tensione di varia natura e di varia configurazione sui minori.

Allora, è molto importante che domani si approvi la proposta che è stata fatta, guai se non fosse così. Ma dobbiamo prendere atto che gli strumenti di cui disponiamo non sono più sufficienti. Io penso che la Convenzione dell'Aia sia molto bella e abbia dato risultati importanti e credo che il regolamento Bruxelles II sia da attivare in piena efficacia, ma credo anche che dobbiamo cominciare a pensare a come regolare processi di questa natura perché, se vogliamo davvero che il diritto dei minori sia prevalente, dobbiamo aggiornare anche i nostri strumenti.

 
  
MPphoto
 

  Marcus Pretzell (ECR). - Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eltern aus unterschiedlichen Ländern trennen sich und streiten um ihr gemeinsames Kind. Ein fürchterlicher Streit. Elternrechte und das Kindeswohl sind gleichermaßen betroffen und müssen berücksichtigt werden.

Das Haager Übereinkommen von 1980 über internationale Kindesentführung ist ein wirksames Instrument bei der Lösung ebensolcher Fälle. Es hat ein Ziel: Bei derlei Auseinandersetzungen muss unbedingt Rechtssicherheit herrschen, und dazu trägt das Übereinkommen bei. Deswegen ist auch die Erweiterung des Übereinkommens um weitere Länder unbedingt sinnvoll. Es verbessert die Rechtssicherheit in einem Streit um das Wertvollste, was Eltern haben, auch wenn sie sich trennen: ihre Kinder.

Es ist erfreulich, dass auch Länder wie Russland bereit sind, dem Übereinkommen beizutreten. Die Tatsache, dass Russland sich an der Debatte über internationale Kindesentführung beteiligt und Interesse hat, dem Haager Übereinkommen beizutreten, zeigt, dass das Problem wichtig genug ist, um aktuelle politische Differenzen zwischen Russland und der EU zu überwinden.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). - Gospođo predsjednice, pitate li djecu osim u slučajevima teškog zlostavljanja, djeca žele oba roditelja, djeca trebaju oca i majku i ako je roditeljima na srcu dobrobit djeteta bez obzira na razvod dogovorit će se o brizi za dijete. Od roditelja se jednostavno očekuje da budu roditelji, a svjesni smo da to nije uvijek tako i o tome svjedoče i slučajevi na razini Europske unije, a to je negdje oko 3 000 slučajeva u kojima je jedan roditelj odveo dijete u drugu državu bez pristanka drugog roditelja.

U takvim okolnostima dijete je izloženo popriličnim mentalnim i fizičkim opasnostima, zbog čega takva otmica može biti okarakterizirana i kao zlostavljanje djeteta. Primarni međunarodni instrument namijenjen za zaštitu djece od štetnih učinaka, njihovog nezakonitog odvođenja ili zadržavanja preko granice je Haška konvencija od 25. listopada 1980. godine o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece. Uključujući i Hrvatsku, ovaj multilateralni sporazum trenutno ima 93 država supotpisnica, broj koji će zasigurno rasti zahvaljujući poboljšanoj suradnji unutar međunarodnih struktura i protokom vremena.

Uspostavom posrednika Europskog parlamenta koji je 2014. godine postala gospođa već smo pokazali da Europski parlament uvelike pridonosi sprečavanju međunarodnih otmica. Međutim, smatram da bi se brojka otete djece mogla još dodatno smanjiti ukoliko povećamo broj država supotpisnica i tako osiguramo pravnu i zdravstvenu dobrobit svakog djeteta.

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland (S&D). - Fru talman! Den ökade rörligheten i världen har givit människor väldigt goda möjligheter att resa och flytta mellan landsgränser, och så bygger vi relationer mellan varandra och familjer bildas. Ibland slutar tyvärr de här relationerna med en skilsmässa mellan föräldrar, där också ett barn förs ut från ett land och barnet blir föremål för en internationell kidnappning.

Oavsett vad som hänt mellan föräldrarna så måste barnets bästa alltid beaktas i alla beslut som rör barn. Att olovligt föra bort ett barn är inte bara en kriminell handling – det innebär också en brutalisering gentemot barnet psykiskt, även om föräldern anser sig begå den handlingen för sitt barns bästa. Det är därför glädjande att fler länder vill ansluta sig till 1980 års Haagkonvention genom internationellt samarbete kan vi säkerställa ett snabbare återförande av olovligt bortförda barn.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Wałęsa (PPE). - Madam President, the Convention is crucial for at least two reasons. Firstly it involves the well-being and custody of children, which should be our priority, and secondly it touches upon the differences between the legal systems of individual states.

It is sad but true that, in instances of the separation of parents originating from different states, very often the lack of cooperation between those states is used as a tool for securing the custody of a child. This Convention aims to resolve this problem by establishing competent courts and applying the law of the state of residence of the said child. I would like to take this opportunity to underline that child abduction is not only the problem of third countries. In the Committee on Petitions we receive plenty of signals from EU citizens regarding cases of forced adoptions and child abductions. In fact this problem touches upon so many cross-cultural families that this has been established as a matter of urgency in our committee.

Last but not least I think it is very important to promote the role of the European Parliament Mediator for Parental Child Abduction and join our efforts in protecting the most defenceless EU citizens.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Ich möchte meinen Kollegen Wałęsa ausdrücklich in seinen Ausführungen unterstützen, und auch im Rahmen meiner politischen Arbeit im Petitionsausschuss möchte ich noch einmal auf dieses Problem verweisen. Sorgerecht, Scheidungsrecht und Adoptionsrecht liegen in der Verantwortung der Mitgliedstaaten und werden hier sehr unterschiedlich angewendet. Das führt insbesondere in Scheidungsfällen bei zwischenstaatlichen Ehen zu grotesken und zu richtig gruseligen Situationen. Ich möchte hier noch einmal eine Harmonisierung auch innerhalb der Europäischen Union fordern.

Wir harmonisieren die Wirtschaft, wir harmonisieren das Geld, wir harmonisieren das Arbeitsleben. Wir sollten auch die Rechte der Kinder in der Europäischen Union harmonisieren. Noch schlimmer, im Rahmen dieser Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten gibt es auch noch ein Opt-out. Beispielsweise beruft sich Dänemark auf solch eine Opt-out-Regelung und verweigert die Anwendung des Brüssel-II-Abkommens. Das behindert dann auch die gegenseitige Auslieferung von entführten Kindern. Und im Vereinigten Königreich – ein Kollege hat es ebenfalls erwähnt – werden Kinder zwangsadoptiert, gegen den Willen der Eltern oder engerer Verwandter, was in anderen Mitgliedstaaten nicht möglich ist. Dies ist für mich nicht akzeptabel.

Was brauchen wir? Erstens eine umfassende Informationspflicht in den Mitgliedstaaten und zweitens eine Harmonisierung!

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, à l'heure où voyager devient de plus en plus facile et où les mariages mixtes sont monnaie courante, il est important de continuer à faire pression sur tous les gouvernements pour qu'ils se saisissent de ce problème et ratifient cette convention. Tant que cela ne sera pas fait, de nombreux enfants continueront de subir une vie qu'ils n'ont pas choisie et de voir leurs rêves transformés en illusions perdues, voire en cauchemars.

Nous savons tous, ici, qu'au moment où il a le plus besoin d'une famille pour se construire, l'enfant enlevé subit un véritable traumatisme, une violence psychologique dévastatrice. Non seulement il se voit imposer un nouveau pays, une nouvelle culture et, parfois, une nouvelle langue, mais il est privé de l'un de ses parents, d'une partie de sa famille. Toutes ces choses constituent une menace évidente pour le bien-être de l'enfant, contre laquelle il faut lutter activement.

C'est la raison pour laquelle je me réjouis que des pays tels que le Maroc et le Gabon rejoignent la liste des signataires. En ces temps de tensions extrêmes sur le continent africain, ces deux pays montrent la voie, et nous devons les soutenir pour qu'ils puissent entraîner les autres dans leur sillage.

Le fléau des enlèvements doit être combattu avec une plus grande force car n'oublions pas que sur le continent africain...

(La Présidente retire la parole à l'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Madam President, my role in tonight’s debate is really to address the work I do as the Parliament’s International Parental Child Abduction Mediator and it is in that context that I would say the following.

The theory behind the Hague Convention is that it is a perfect instrument, but in practice it is not so. The length of time is now much longer for children to be returned than the 42 days that is recommended. Equally with Brussels II – and I would ask the Commission to take on board our request to have this review of its implementation, because Member States differ in interpretation, and indeed in their commitment to this issue.

The Committee on Petitions is a good barometer of what is happening across the Member States on this issue. My office receives at least one contact from a distressed parent every single week. We help where we can by mediating, but I believe that this issue is much greater than we understand, and I think that this Parliament has a duty of care to be involved in it and to make things happen.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Madam President, the main purpose of the Hague Convention is the swift return of a child to his or her habitual residence. In the EU, a court decision is supposed to be taken within six weeks. However, according to Child Focus, it takes an average of one year for an international child abduction case to be resolved.

Alongside the legal track of the Hague Convention, I am convinced that mediation between parents is crucial. If successful, mediation is less costly, more durable and can avoid the unnecessary relocation of the child. The Commission should therefore continue to fund projects and the training of mediators who operate in an international context.

I would also like to urge the Commission to pay attention to the problem of stateless children. Even though the place of residence is determined by the court decision, the vulnerable situation of these children requires targeted action.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione dell'Aia è uno strumento fondamentale per garantire il rientro di minori illegittimamente trasferiti o trattenuti all'estero da un genitore e per assicurare il rispetto dei diritti di affidamento e visita in tutti gli Stati.

Il mio paese, l'Italia, era stato l'unico a sostenere, già prima che intervenisse la Corte, la competenza esclusiva dell'Unione in materia, nella consapevolezza della necessità di un pieno coordinamento normativo e operativo tra Stati per evitare approcci rivolti a tutelare il genitore proprio cittadino a scapito dell'interesse del minore.

Va certamente accolta l'adesione dei nuovi otto Stati. Per una buona cooperazione, però, occorrono prioritariamente autorità centrali in grado di porsi davvero come riferimento per la collaborazione amministrativa.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). - Κυρία Πρόεδρε, η προσχώρηση οκτώ κρατών στη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών αποτελεί σημαντική πολιτική και νομική εξέλιξη. Η πολυμερής αυτή σύμβαση θέτει σε ένα διεθνές επίπεδο το πρόβλημα απαγωγής παιδιών που συμβαίνει πολύ συχνά στο πλαίσιο ζευγαριών που χωρίζουν και καθορίζει τα αρμόδια δικαστήρια και τους νόμους του κράτους διαμονής του παιδιού.

Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και απασχολεί σημαντική μερίδα πολιτών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως προκύπτει από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κύπρου, πολλές κύπριες γυναίκες, νυμφευμένες με υπηκόους τρίτων χωρών, ζουν το δικό τους δράμα, αφού πάνω από 2.500 παιδιά έχουν απαχθεί παράνομα από τους αλλοδαπούς πατέρες. Να λοιπόν ένα ζοφερό παράδειγμα του γιατί είναι σημαντική η χορική επέκταση της διεθνούς αυτής σύμβασης.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi accogliamo con favore la relazione della collega Heidi Hautala che è un lavoro ben fatto e rispetto al quale sicuramente voteremo a favore.

È chiaro, come hanno già sottolineato in gran parte i colleghi, che quando parliamo di un tema di un'importanza fondamentale, come quello della sottrazione dei minori, stiamo parlando di un argomento prioritario per quelle che devono essere le politiche dell'Unione europea. Il benessere psicofisico dei minori deve essere al centro delle nostre preoccupazioni, e questo è chiaro, specialmente se lo relazioniamo con un cambio che nel mondo c'è rispetto a questa stessa fattispecie. Perché è chiaro che la globalizzazione e la facilità con cui ci si muove comporta nuovi problemi e il fenomeno della sottrazione è un fenomeno in aumento. Questi sono dei dati certi che abbiamo, come è certo che è aumentata anche la tratta dei bambini, per cui accogliamo con favore anche l'allargamento della Convenzione dell'Aia e lavoriamo per una revisione del regolamento di Bruxelles II in maniera urgente.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospođo predsjednice, pozdravljam pristupanje Albanije, Andore, Armenije, Ruske Federacije, Singapura, Maroka, Gabona i Sejšela Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece.

Iako je proširenje postojećeg sustava poželjno, smatram da Unija prije svega mora poraditi na njegovim kvalitativnim aspektima s obzirom na prirodu svojih nadležnosti. Sudovi države u kojoj je dijete prisilno odvedeno ne mogu odlučivati o materiji postupka, već samo o povratku u matičnu državu. Jasno je da čak i u najboljoj vjeri takvi postupci znaju trajati po nekoliko mjeseci, što stvara dodatne traume i kod djeteta i kod oštećenog roditelja.

Prioritet bi nam stoga trebao biti podizanje učinkovitosti u suradnji nacionalnih pravosudnih tijela, jer svako odugovlačenje pa i ono iza kojeg ne stoji nečasna namjera ili neosjetljivost, već puka tromost sustava, predstavlja svojevrsni oblik nasilja prema djeci koja su već dovoljno propatila.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - Pani Przewodnicząca! Cieszymy się, że kolejne kraje przystępują do konwencji haskiej. Tę konwencję trzeba czytać razem z konwencją o prawach dziecka (konwencją ONZ z 1989 roku), gdzie zostały wyrażone piękne słowa, że dziecko ma prawo do wychowania w szczęściu, miłości i zrozumieniu. To bodaj jedyne akty prawne prawa międzynarodowego, gdzie słowo miłość ma znaczenie prawne. Konwencja haska jest ważna, żeby przeciwdziałać uprowadzeniom dzieci, ale trzeba też pamiętać o jej bardzo ważnym artykule 13, który mówi, że nawet w razie uprowadzenia dziecka, jeśli istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia, wtedy trzeba nie stosować tych przepisów. To są bardzo ważne przepisy, o których trzeba pamiętać.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. - Madam President, honourable Members, I would like to thank you very much for the discussion and the comments, which we will take into consideration in our work.

I would like very briefly to inform you about the latest news and development in this issue. We are now considering an additional six new accessions which are not included in the package of eight proposals. On 21 January, the Commission organised a meeting with the experts from the Member States in order to decide the approach to be adopted. I have to say that the Member States showed a very positive and collaborative attitude and this gives me hope that there will be smooth cooperation in this recurring exercise.

The first step will be the gathering of information on the six new acceding countries so as to prepare the ground for the Commission proposals. The Latvian Presidency concluded that a unified EU approach is needed on this file as well as a set of minimum benchmarks to allow for a swift and pragmatic solution concerning the proposal under discussion. The discussions will continue at the next General Affairs Council meeting on 18 March 2015.

I would like to assure you of my determination to work to ensure that children are protected and their rights enforced. I count on your support and engagement in this common aim. I would also like to express my hope that you will support this proposal tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, esittelijä. - Arvoisa puhemies, on erittäin mieluisaa todeta, että varmaankin lähes yksimielisesti tulemme huomenna hyväksymään nämä kahdeksan identtistä mietintöä, minkä jälkeen odotamme, että neuvosto ryhtyy ripeästi omalta osaltaan toimiin, ja luotamme komission jäsen Jourováan, että näin todella tapahtuu.

Pari huomiota keskustelusta: Lebreton ilmoitti, että olisi kuitenkin kaikesta huolimatta parempi, että nämä kysymykset kuuluisivat jäsenvaltioiden toimivaltaan EU:ssa. Mutta ajatellaanpa asiaa siltä kannalta, että komissiolla on kuitenkin valtavan paljon paremmat mahdollisuudet myös huolehtia siitä, että yleissopimukseen liittyneen uuden valtion lainsäädäntöä ja toiminnallista kykyä todella seurataan jäsenvaltioiden puolesta ennen liittymisen hyväksymistä. Eli olen sitä mieltä, että vaikka näillä liittyvillä valtioilla voi olla kapasiteettivajetta ja niillä voi olla joskus vähän poliittisen halun puutetta, niin juuri se, että tämä kysymys nyt kuuluu kiistatta EU:n toimivaltaan, antaa myös komissiolle velvollisuuden seurata sitä, miten nämä muut valtiot tässä asiassa toimivat.

Honeyball ei ole täällä enää, mutta hänen kanssaan olemme käyneet juuri keskustelua siitä, että asia ei ole niin yksinkertainen, että kun me täällä vain annamme hyväksyntämme näille liittymisille omasta puolestamme, asiat sitten etenevät. On todellakin niin – kuten täällä ovat edustajat todenneet – että parlamentin jäsenten ja parlamentin tulee seurata sitä, miten tässä tärkeässä ja ihmisten arkea monesti järkyttävässä kysymyksessä eli lapsikaappauksissa kolmannet valtiot käytännössä pystyvät toimimaan oikein.

McGuinnesille lopuksi kiitos siitä, että hän toi käytännön äänen tähän keskusteluun. Hän kertoi, mitä vaikeuksia on, että sopimus on yksi asia ja toinen asia on se, että miten se käytännössä toimii. Keskitytään sitten jatkossa siihen.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi 11 février 2015 à 12 heures.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. Kaip rodo skaudūs dabartiniai įvykiai dėl mūsų Lietuvos vaikų Norvegijoje, Hagos Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo, kuri papildo Konvenciją dėl vaikų apsaugos, yra itin svarbi, apsaugant vaiko interesus ir teises, nes Konvencijoje numatoma pagrobtus vaikus nedelsiant grąžinti į jų gyvenamąją šalį. Ši Hagos Konvencija yra svarbi tuo, kad joje nustatoma sistema, pagal kurią dalyvaujančios valstybės gali bendradarbiauti, siekdamos rasti sprendimus tarptautinio vaikų grobimo atvejais. Joje taip pat numatoma, kokie teismai yra kompetentingi ir kokia taikoma teisė, priimant sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos. Svarbiausia tai, kad būtent šioje Konvencijoje numatoma pagrobtus vaikus greitai grąžinti į jų gyvenamąją šalį. Daugeliu atvejų šios problemos atsiranda porai išsiskyrus. Jeigu motina ir tėvas yra iš skirtingų valstybių, siekiant užsitikrinti vaiko globą kyla noras pasinaudoti šių valstybių bendradarbiavimo trūkumu. Šiais atvejais didžiausia problema – atskirų valstybių teisinių sistemų nacionalinis šališkumas. Dažnai abiejų valstybių teismai pripažįsta save kompetentingais nagrinėti bylą ir kiekvienas vaiko globą skiria tam iš tėvų, kuris yra jų valstybės pilietis. Ši sritis patenka į išimtinės ES išorės kompetencijos sritį. Taigi valstybės narės nebeturi teisės veikti savo iniciatyva. Didžiausia problema yra tai, kad Konvencijoje nenumatyta galimybė savarankiškai veikti tarptautinėms organizacijoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. La prevención de la sustracción de menores debe ser una parte esencial de la política de la UE para fomentar los derechos del niño. Los derechos del niño deben ser una prioridad. Es necesario que prime el interés superior del menor sobre los progenitores. La UE debe seguir esforzándose a nivel internacional para mejorar la aplicación del Convenio de 1980 y animar a otros Estados a que se adhieran. Por ese motivo, recibimos de buen grado la noticia de que ocho nuevos Estados (Gabón, Andorra, Seychelles, Rusia, Albania, Singapur, Marruecos y Armenia) se sometan al marco jurídico común que emana de este Convenio. Mi posición, como no puede ser de otra forma, es favorable a que entren en vigor estas Decisiones y a que, por tanto, se extienda el ámbito de aplicación de este Convenio. Espero que el proceso se cierre lo antes posible en el seno del Consejo, que no se dilate en el tiempo y que finalmente se adhieran los países solicitantes. Una ralentización de este proceso va en contra de los derechos de los niños, los deja desasistidos. Por eso debemos actuar con rapidez

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. Pone Pirmininke, aptarinėjamas pranešimas kelia labai svarbius klausimus, susijusius su tarptautinio vaikų grobimo civiliniais aspektais. Tai yra reguliuojama 1980 m. Hagos konvencijos. Šiandien Europos Parlamente yra priimami sprendimai dėl sutikimo prijungti net 8 naujas valstybes prie šios konvencijos. Manau, jog jokių abejonių net neturėtų būti. Kuo daugiau šalių priims tarptautinius standartus šiuo klausimu, tuo geriau bus vaikams. Juk šeima yra viena iš pagrindinių visuomenės vertybių, o institucijos turėtų ją saugoti taip pat pasitelkdamos teisines priemones, ypač apsaugant geriausius vaikų interesus. Remiantis naujausiais Eurostato duomenimis, kasmet Europos Sąjungoje išsiskiria net 140 000 įvairių tautybių šeimų. Vis dažniau atsitinka taip, kad buvę sutuoktiniai apsigyvena skirtingose valstybėse, taip pat už Europos Sąjungos ribų, o vaikai yra pagrobiami vieno iš tėvų. Dėl šios priežasties Hagos konvencija yra svarbi priemonė, nustatanti būdą, leidžiantį valstybėms bendradarbiauti sprendžiant pagrobimo klausimus. Didžiausia problema tokiais atvejais yra valstybės teisinės sistemos nusistatymas. Dažnai atsitinka taip, jog teismai pripažįsta vaiko globą tam tėvui, kuris turi tos šalies pilietybę, kurioje ir yra teismas. Šia konvencija siekiama ištaisyti tokias situacijas. 8 naujų šalių prisijungimas prie konvencijos yra priežastis, dėl kurios verta džiaugti, nes esmė tame, kad vaikai būtų apsaugoti visame pasaulyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. V posledních deseti letech přibylo případů, kdy je dítě neoprávněně přemístěno, resp. uneseno druhým rodičem do jiného státu. V této situaci rodič usilující o návrat dítěte často naráží na problém s uznáním rozhodnutí soudu jednoho státu ve státě, kam bylo dítě neoprávněně přemístěno. Považuji tedy připojení dalších 8 států k Haagské úmluvě z roku 1980 za správný krok, který pomůže vyjasnit tyto nesrovnalosti a zlepšit tak občanskoprávní stav v řešení unesených dětí. Moje země se často potýká s problémem unesených dětí do zemí bývalého Sovětského svazu, především pak do Ruska. Jsem tedy velmi rád, že právě Rusko je signatářem této úmluvy a věřím, že se tím posílí jeho spolupráce s Českou republikou a ostatními zeměmi EU.

 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti