Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 10 февруари 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Инициативи в рамките на дебата на Международната организация на труда относно правото на стачка (разискване)
 4.Европейска инициатива за младежта (изменение на Регламента за ЕСФ) (разискване)
 5.Насърчаване на финансовото участие на работниците и служителите (разискване)
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 7.Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (разискване)
 8.Положението в Демократична република Конго (разискване)
 9.Недостиг на финансиране за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство (разискване)
 10.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Положението в Украйна (разискване)
 12.Конференция за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2015 г. (разискване)
 13.Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (разискване)
 14.Състав на Парламента: вж. протокола
 15.Състав на междупарламентарните делегации: вж. протокола
 16.Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени (разискване)
 17.Присъединяване на Габон към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. - Присъединяване на Андора към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. - Присъединяване на Сейшелските острови към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. - Присъединяване на Руската федерация към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. - Присъединяване на Албания към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. - Присъединяване на Сингапур към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. - Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. - Присъединяване на Армения към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1049 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3897 kb)
Правна информация - Политика за поверителност