Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 10. februar 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Initiativer i forbindelse med ILO's debat om strejkeretten (forhandling)
 4.Det europæiske ungdomsinitiativ (ændring af ESF-forordningen) (forhandling)
 5.Fremme af lønmodtagernes andel i kapitalen (forhandling)
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 7.Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (forhandling)
 8.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 9.Utilstrækkelig finansiering til UNRWA (forhandling)
 10.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 11.Situationen i Ukraine (forhandling)
 12.Gennemgangskonference 2015 mellem parterne i traktaten om ikkespredning af kernevåben (forhandling)
 13.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (forhandling)
 14.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 15.De interparlamentariske delegationers sammensætning: se protokollen
 16.Nultolerance over for lemlæstelse af kvindelige kønsorganer (forhandling)
 17.Gabons tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser - Andorras tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser - Seychellernes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser - Ruslands tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser - Albaniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser - Singapores tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser - Marokkos tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser - Armeniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1049 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (3897 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik