Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται στο πλαίσιο της ΔΟΕ σχετικά με το δικαίωμα της απεργίας (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους νέους (τροποποίηση του κανονισμού για το ΕΚΤ) (συζήτηση)
 5.Προώθηση της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων (συζήτηση)
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια (συζήτηση)
 8.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 9.Έλλειψη χρηματοδότησης για την UNRWA (συζήτηση)
 10.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 12.Διάσκεψη αναθεώρησης του 2015 των συμβαλλόμενων μερών της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT) (συζήτηση)
 13.Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (συζήτηση)
 14.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μηδενική ανοχή για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (συζήτηση)
 17.Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών - Προσχώρηση της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών - Προσχώρηση των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών - Προσχώρηση της Ρωσίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών - Προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών - Προσχώρηση της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών - Προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών - Προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1049 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3897 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου