Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 10. veebruar 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Streigiõigust käsitleva Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aruteluga seotud algatused (arutelu)
 4.Euroopa noortealgatus (ESFi määruse muutmine) (arutelu)
 5.Töötajate finantsosaluse edendamine (arutelu)
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 7.Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta (arutelu)
 8.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 9.Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni ebapiisav rahastamine (arutelu)
 10.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 11.Olukord Ukrainas (arutelu) (arutelu)
 12.Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamise 2015. aasta konverents (arutelu)
 13.AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (arutelu)
 14.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 15.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (arutelu)
 17.Gaboni ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - Andorra ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - Seišellide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - Venemaa ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - Albaania ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - Singapuri ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - Maroko ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga - Armeenia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1049 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3897 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika