Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 10 februari 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Initiatieven in het kader van het IAO-debat over het stakingsrecht (debat)
 4.Europees Jongereninitiatief (wijziging ESF-verordening) (debat)
 5.Bevordering van financiële participatie van werknemers (debat)
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 7.Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (debat)
 8.Situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
 9.Financieringstekort UNRWA (debat)
 10.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 11.Situatie in Oekraïne (debat)
 12.Toetsingsconferentie Non-Proliferatieverdrag (NPV) in 2015 (debat)
 13.De werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (debat)
 14.Samenstelling Parlement: zie notulen
 15.Samenstelling interparlementaire delegaties: zie notulen
 16.Nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (debat)
 17.Toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen - Toetreding van Andorra tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen - Toetreding van de Seychellen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen - Toetreding van Rusland tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen - Toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen - Toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen - Toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen - Toetreding van Armenië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1049 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3897 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid