Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 10 lutego 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Inicjatywy w ramach prowadzonej w Międzynarodowej Organizacji Pracy debaty dotyczącej prawa do strajku (debata)
 4.Europejska Inicjatywa na rzecz Młodzieży (zmiana rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego) (debata)
 5.Wspieranie udziału finansowego pracowników (debata)
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 7.Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (debata)
 8.Sytuacja w Republice Demokratycznej Konga (debata)
 9.Niedobór finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) (debata)
 10.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 12.Konferencja przeglądowa stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2015 r. (debata)
 13.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (debata)
 14.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 15.Skład delegacji międzyparlamentarnych: Patrz protokól
 16.Zero tolerancji dla okaleczania kobiecych narządów płciowych (debata)
 17.Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1049 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3897 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności