Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 10. februára 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Iniciatívy v rámci diskusie Medzinárodnej organizácie práce o práve na štrajk (rozprava)
 4.Európska iniciatíva pre mládež (zmena nariadenia o ESF) (rozprava)
 5.Podpora finančnej účasti zamestnancov (rozprava)
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 7.Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (rozprava)
 8.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 9.Nedostatok finančných prostriedkov pre UNRWA (rozprava)
 10.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 12.Hodnotiaca konferencia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) z roku 2015 (rozprava)
 13.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (rozprava)
 14.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 15.Zloženie medziparlamentných delegácií: pozri zápisnicu
 16.Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava)
 17.Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí - Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí - Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí - Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí - Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí - Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí - Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí - Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1049 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3897 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia