Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 10 februari 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Initiativ inom ramen för Internationella arbetsorganisationens debatt om strejkrätten (debatt)
 4.Europeiska initiativet för ungdomar (ändring av förordningen om Europeiska socialfonden) (debatt)
 5.Främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 7.Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (debatt)
 8.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 9.Brist på finansiering av UNRWA (debatt)
 10.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Situationen i Ukraina (debatt)
 12.2015 års utvärderingskonferens mellan parterna i fördraget om icke-spridning av kärnvapen (debatt)
 13.Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (debatt)
 14.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 15.De interparlamentariska delegationernas sammansättning: se protokollet
 16.Nolltolerans för kvinnlig könsstympning (debatt)
 17.Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn - Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn - Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn - Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn - Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn - Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn - Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn - Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1049 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3897 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy