Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Odabrano)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Dokument nije dostupan na vašem jeziku. Odaberite drugu jezičnu verziju iz jezične trake.

 Indeks 
 Cjeloviti tekst 
Rozpravy
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg Revidované vydanie

Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne — Téma medzinárodných únosov detí sa vo veľkej miere týka manželov alebo párov, v ktorých jedinci pochádzajúci z rôznych štátov sveta sa po rozvode či rozchode rozhodnú zneužiť situáciu a neoprávnene si prisvojiť dieťa. Takéto situácie pomáha riešiť Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí. Deti sa často stávajú prostriedkom vybavovania si účtov medzi manželmi alebo bývalými partnermi s rozdielnym občianstvom. Súdy jednotlivých štátov, často mimo Európskej únie, následne neraz vďaka istým národnostným tendenciám udelia opatrovnícke právo rodičovi, ktorý je občanom štátu, ku ktorému tento súd prislúcha. Dohovor rieši takéto situácie spôsobom, aby o pridelení dieťaťa rozhodoval súd v štáte, kde má ono trvalý pobyt, a to bez ohľadu na to, kam bolo jedným z rodičov zavlečené. EÚ má teraz výhradnú vonkajšiu právomoc v tejto oblasti, ako to potvrdil Súdny dvor. To znamená, že členské štáty už nekonajú podľa vlastného uváženia. Je preto potrebné prijať rozhodnutie Rady, ktorým sa od členských štátov vyžaduje, aby každý z nich na vlastnom území prijal pristúpenie Singapuru k dohovoru, a tým i účinný vstup dohovoru medzi Európskou úniou a týmto štátom do platnosti. Prijatie predmetného dohovoru zabezpečí deťom, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené so singapurskou komunitou, zvýšenú ochranu.

 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti