Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Discussioni
Mercoledì 11 febbraio 2015 - Strasburgo Edizione rivista

20. La via da seguire per Frontex e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (seguito della discussione)
Video degli interventi
PV
MPphoto
 

  Elnök asszony. - Most pedig folytatjuk a vitát a Tanács és a Bizottság nyilatkozatairól a Frontexre és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalra vonatkozó további lépésekről (2015/2527(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Μιλτιάδης Κύρκος (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, είναι τραγική σύμπτωση που σήμερα, μαζί με τη συζήτησή μας, είχαμε το φρικτό συμβάν στις ακτές της Λιβύης; Δυστυχώς, δεν είναι. Όποια μέρα και να κάναμε τη συζήτησή μας, άνθρωποι θα ήταν στη θάλασσα, προσπαθώντας να φτάσουν στις ακτές της Ευρώπης και πολλοί από αυτούς θα πνιγόντουσαν.

Προερχόμενος από μια χώρα, την Ελλάδα, που δέχεται καθημερινά μεγάλη πίεση στα εξωτερικά της σύνορα από τις μεταναστευτικές ροές, είμαι σε θέση να εκτιμώ τον ρόλο της FRONTEX και σας διαβεβαιώ πως χωρίς τη FRONTEX θα θρηνούσαμε πολύ περισσότερα θύματα.

Η έκρυθμη κατάσταση στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή μάς θέτει δύο καθήκοντα: τη φύλαξη και προστασία των επίγειων και θαλασσίων συνόρων της Ένωσης και τη διασφάλιση της ζωής των προσφύγων που εντοπίζονται στη θάλασσα.

Με βάση αυτά, και περιμένοντας να ολοκληρωθεί επιτέλους μία συνολική μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η FRONTEX θα πρέπει να ενισχύεται με τους απαραίτητους πόρους και τη νομοθετική ισχύ για να σώζει ζωές και να συντρέχει τα κράτη μέλη, πάντα με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Και μην ξεχνάμε: Το καλοκαίρι έρχεται και το κύμα προσφύγων θα είναι τεράστιο.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospođo predsjednice, prema dostupnim podacima 2014. godina je bila rekordna po broju pokušaja ilegalnih ulazaka u Europsku uniju. Oko 270 tisuća ljudi željelo je sreću potražiti u Europi, što čini rast od 138% u odnosu na godinu prije. Više od 3 tisuće stradalo je pokušavajući.

Riječ je o teškim ljudskim sudbinama i to ne smijemo smetnuti s uma. No, trebali bismo voditi računa i o tome koliku prijetnju sigurnosti naših građana predstavlja ovoliki priljev ilegalnih migranata. Iako velika većina bježi od bijede i rata, neki među njima dolaze s ciljem bavljenja kriminalom te širenja svojih terorističkih mreža.

Zato smatram da moramo dati najveću moguću potporu Frontexu i nadležnim tijelima država članica koji pomažu u spašavanju ljudskih života, no ujedno predstavljaju i prvu crtu u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE). - Señora Presidenta, señor Comisario, representantes del Consejo, no nos quitamos el luto en las fronteras mediterráneas. No sé si alguien tiene dudas sobre la necesidad de cooperación operativa en estas fronteras exteriores, que son de todos.

Yo, como española, tengo que ponerles un ejemplo español: las ciudades fronterizas españolas de Ceuta y Melilla. Allí la Guardia Civil y la Policía se ven desbordados, porque han de hacer frente a una frontera con tres graves problemas: el tráfico de personas, detrás del cual se encuentran las mafias de la inmigración ilegal; el contrabando de drogas y de armas; la entrada y salida de personas relacionadas con el terrorismo yihadista.

Todo ello afecta al conjunto de la Unión, a nuestra seguridad y libertades, y afecta a la vida de los emigrantes y de los refugiados. Por ello, Frontex debe ser dotada de más presupuesto para aumentar también sus capacidades humanas y, por supuesto, siempre tenemos que pensar que debemos combinar esto con una política que de verdad pueda dar acogida y pueda regular los flujos. Porque estamos ante una catástrofe histórica.

Yo también puedo decir que soy hija, sobrina y nieta de refugiados.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). - Madam President, I have no objection to genuine cooperation between sovereign nation states and it would make sense for all European countries affected by illegal immigration to contribute financially to external border controls.

But this is not what we are discussing. Everything here leads to an increase in EU power and dominion. The Commissioner said that Frontex should lead to a common border control system. He said that the Council intends to focus on implementing a common immigration and asylum system and the harmonisation of asylum application rules. These harmonised rules can be guaranteed to be more lax than the existing national rules. The EU wants to decide how many migrants should be allowed in and to which countries they should be sent.

Britain’s representative on the Council is of course David Cameron. No doubt, while telling British voters that he wants tighter immigration controls, he will simultaneously work to implement laxer EU rules on migration.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Maeijer (NI). - Voorzitter, honderdduizenden illegale immigranten kwamen in 2014 de Europese Unie binnen, binnengesmokkeld door mensensmokkelaars of aan wal gesleept door Frontex. Frontex bewaakt geen grenzen. Frontex is een pendeldienst. De EU werkt tragedies in de hand.

Wat we natuurlijk al wisten, maar wat velen hier niet willen zien, is afgelopen week nog eens bevestigd door de terroristen van de Islamitische Staat. De moslimterreurgroep heeft 4 000 terroristen als asielzoekers de Europese Unie binnengesmokkeld.

In reactie op mijn schriftelijke vragen antwoordde de Commissie dat we asielzoekers toch vooral niet moesten verwarren met terroristen. Het getuigt weer van een stuitende naïviteit. Als klap op de vuurpijl is Frontex ook nog eens niet in staat om terroristen te identificeren. Net als alle andere illegale immigranten worden ze nu dus doodleuk op het Europees continent gebracht.

Wat mij betreft is er maar een kant die Frontex op moet gaan, letterlijk: terug met die boten vol illegale immigranten richting land van herkomst of een derde land. Want tot nu toe hebben ze nog helemaal niemand teruggestuurd. Het is absurd dat we willens en wetens niet alleen duizenden illegale immigranten op ons grondgebied halen, maar ook terroristen met open armen ontvangen. We hebben onze handen al vol aan onze home grown islamitische terroristen. Laten we ze alstublieft niet ook nog eens importeren.

Wanneer dringt het tot de Commissie door dat we moeten stoppen met het importeren van nog meer terreur? Wanneer is het afgelpen met deze waanzin? We moeten onze verantwoordelijkheid nemen om onze burgers te beschermen. Ze verdienen die veiligheid. De-islamiseren, sluit de grenzen en stop de massa-immigratie! Genoeg is genoeg!

(De spreker stemt ermee in een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden (artikel 162, lid 8, van het Reglement).)

 
  
MPphoto
 

  Kashetu Kyenge (S&D), domanda "cartellino blu". – Volevo chiedere alla mia collega di spiegare un attimo la differenza tra un profugo e un migrante economico.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Maeijer (NI), "blauwe kaart"-antwoord. – Dank u, collega, voor deze vraag. Weet u wat het probleem is van deze Europese Unie? Dat het beleid niet werkt. Dat zien we nu al jaren en toch blijven we hiermee doorgaan. We blijven doorgaan met meer geld richting Frontex, terwijl we weten dat Frontex geen grens bewaakt, maar alleen mensen invoert. We kunnen die stroom vluchtelingen niet meer aan. Kijk naar mijn eigen land. Dit jaar komen we al uit op 40 000 asielzoekers. Dat kan gewoon niet. Dat kan echt niet. Genoeg is genoeg. Er moet gewoon een eind aan komen.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola (PPE). - Sinjura President, illum qed nitkellmu, kif qalu l-kollegi tiegħi, fid-dell ta' traġedja oħra fil-Mediterran: rapporti li mijiet ta' persuni reġgħu tilfu ħajjithom fi triqthom lejn l-Ewropa matul dan il-lejl. Is-sitwazzjoni fil-Libja qed tkompli tiħżien u sejra aktar lura. F'dan il-kuntest, il-UNHCR wissa lill-pajjiżi fil-Mediterran li mistenni jkun hemm żieda qawwija tan-nies li se jipprovaw jaqsmu lejn l-Ewropa hekk kif it-temp jitjieb. Il-UNHCR appella biex jiżdiedu r-riżorsi ta' tiftix u salvataġġ qabel il-vittmi jitilfu ħajjithom waqt li jkunu qed jittamaw għal ġejjieni aħjar.

L-operazzjonijiet konġunti tal-FRONTEX huma effettivi skont kemm jagħmluhom effettivi l-pajjiżi membri. Jeħtieġ illi jsiru aktar sforzi biex il-pajjiżi membri jagħtu sehemhom. X'inhu meħtieġ biex il-FRONTEX tkun tista' twettaq dak li hu mistenni minnha fid-dawl tal-wasliet li huma previsti?

Irridu neżaminaw ukoll jekk il-fondi u l-assi Ewropej humiex qed jintużaw bl-aktar mod effettiv. Għaldaqstant irridu naraw jekk għandniex bżonn assi li bħalissa qed jintużaw xi mkien ieħor, pereżempju għall-operazzjoni kontra l-piraterija, l-EUNAVFOR, fis-Somalja, meta dawn l-assi jistgħu jkunu ta' użu aħjar fil-Mediterran sabiex jgħinu lill-FRONTEX u nsalvaw il-ħajjiet.

Ma jistax ikun li jkun hawn min joqgħod b'idejh fuq żaqqu u mbagħad jgħaddu ftit tax-xhur oħra u jitwasslu l-kondoljanzi u jintesa kollox. Għandna bżonn li naġixxu.

Dwar l-EASO: mit-twaqqif tiegħu 'l hawn, l-EASO għamel ħafna xogħol u rridu nirringrazzjawhom tal-ħidma tagħhom. Madankollu, parti essenzjali mill-kompetenza ta' din l-aġenzija hi l-promozzjoni tar-rilokazzjoni ta' min igawdi minn protezzjoni internazzjonali. Aħna għal darb'oħra qegħdin ngħidu hawnhekk li qed nistennew li l-EASO jieħu f'idejh it-tmexxija ta' din il-kwistjoni u, bl-aktar mod attiv, jippromwovi dan il-kunċett fost il-pajjiżi membri.

Inti, ir-rappreżentanta tal-Kunsill, għidt ukoll li hemm bżonn ta' iżjed solidarjetà. Aħna qed nistennew ukoll mill-Kunsill li jippromwovi din is-solidarjetà fil-prattika qalb il-pajjiżi membri.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). - Frau Präsidentin! Es vergeht keine Woche, ohne dass es im Mittelmeer zu einer Flüchtlingstragödie kommt. Diesen Montag erfroren 29 Menschen auf einem Schiff, und heute haben wir diese tragischen Nachrichten erfahren. Jedes Mal sind wir wieder aufs Neue betroffen, und ich weiß gar nicht, wie oft wir in den letzten Jahren in diesem Haus bereits darüber debattiert haben. Jeder dieser Vorfälle und jede der darauf folgenden Debatten verstärkten das Gefühl unserer Hilflosigkeit. Es ist gefährlich, sich daran zu gewöhnen, und es ist verantwortungslos, so weiter zu tun wie bisher.

Die Flüchtlingswelle wird angesichts der sich in unserer Nachbarschaft zuspitzenden humanitären Situation nicht abebben. Unsere Instrumente – besonders das Dublin-System – sind dafür nicht ausgelegt. Wir brauchen neue Ansätze, wir brauchen ein neues Denken. Vor allem geht es aber um eine Entlastung der Länder an den EU-Außengrenzen und um sichere Einreisekorridore.

Die österreichische Innenministerin Mikl-Leitner hat mit dem „Safe Lives“-Modell einen interessanten Vorschlag gemacht, und sie hat dieses Modell auch diesem Haus im LIBE-Ausschuss vorgetragen. Die Kommission und der Rat sollten diese Vorschläge ernsthaft prüfen.

 
  
MPphoto
 

  Karol Karski (ECR). - Pani Przewodnicząca! Ze względu na rosnącą presję migracyjną nie tylko na południowej, ale również na wschodniej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej wzrasta rola agencji Frontex, która musi sprostać nowym wyzwaniom. Ostatnie tragiczne wydarzenia dotyczące imigrantów przemycanych na statkach towarowych z Turcji do Włoch i porzucanych na morzu przez przemytników pokazują wyraźnie, że konieczna jest koordynacja działań między państwami członkowskimi, jak również konieczne jest zwiększenie środków wsparcia.

Komisja Europejska musi także zdać sobie sprawę z powagi sytuacji zaistniałej na wschodniej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Z powodu wojny w Donbasie do Polski już zaczęła napływać ludność uciekająca przed wojną i prześladowaniami ze wschodniej Ukrainy. Komisja Europejska musi zdać sobie sprawę, że Polska ze względu na niezażegnany konflikt na Ukrainie może w każdej chwili potrzebować środków i pomocy na przyjęcie ogromnej liczby imigrantów ze wschodniej Ukrainy. W związku z tym mam pytanie także do pana komisarza: jakie działania podjęła i jakie przeznaczyła środki Komisja na wypadek napływu dużej liczby uciekinierów z Ukrainy do Polski?

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (NI). - De Frontex-kwestie is een duidelijke illustratie van het feit dat heel het concept van de Europese Unie een boulevard of broken dreams is. De lidstaten hebben hun nationale grenzen, de zogenaamde binnengrenzen, afgestaan aan de Europese Unie. De Europese Unie zou in ruil daarvoor met Frontex de buitengrenzen bewaken.

Het resultaat is ondertussen bekend. De binnengrenzen verdwenen, maar de buitengrenzen kwamen er niet. Op deze manier zijn dus mooie en idyllisch klinkende voornemens en principes van vrijheid van verkeer voor personen en goederen en open grenzen voor alles en iedereen verworden tot een immigratie-magneet, een sociaal drama waar de armen van ons eigen volk in de wijken de rekening voor betalen op het vlak van leefbaarheid en veiligheid.

En bovenal zijn deze mooie voornemens verworden tot een mislukking en een breken van de beloften en engagementen die werden aangegaan tussen de lidstaten en de Europese Unie. Pacta sunt servanda. Wij zullen binnen de Europese Unie blijven strijden voor een herziening van het hele systeem, inclusief Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, les drames qui surviennent en Méditerranée presque quotidiennement nous montrent qu'il est temps d'agir de manière résolue.

Je me permettrai de soulever quatre pistes de réflexion.

Premièrement, Frontex ne dispose pas de ses propres équipements techniques et dépend de la bonne volonté des États membres. Une solution partielle à ce problème serait d'enregistrer systématiquement, dans le parc des équipements de Frontex, tous les biens cofinancés par le fonds pour la sécurité intérieure. Par ailleurs, depuis la fin de l'opération Mare Nostrum, la question des patrouilles dans les eaux internationales reste en suspens, alors que c'est là que les naufrages sont les plus fréquents. Quelle réponse comptez-vous apporter à ce dilemme?

Deuxièmement, la coopération entre les différentes agences européennes – l'EASO et Frontex, mais aussi Eurojust et Europol – devrait être renforcée, notamment en ce qui concerne le partage de données. C'est le seul moyen de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres et les différentes agences et d'aboutir progressivement à la mise en place d'un véritable système intégré de gestion des frontières.

S'agissant de l'EASO, son action concerne en particulier l'assistance et la formation. Or, celle-ci est dispensée à la demande des États membres et sur une base volontaire. Comment déterminer les priorités et les besoins à la lumière des défaillances que nous observons dans les différents États membres et ce, en impliquant plus activement le Parlement européen, par exemple?

Enfin, nous devons nous demander ce qu'il en est des actions menées dans le cadre de la task force pour la Méditerranée. Quel bilan pouvons-nous tirer de l'action de la task force? Quelles sont les solutions concrètes et viables, ainsi que les bonnes pratiques à retenir?

Nous devons avoir le courage et la volonté politique de mettre aussi en place une véritable diplomatie de la migration qui passe, elle aussi, par un rôle renforcé des agences, susceptibles de devenir de véritables interlocuteurs et des partenaires crédibles pour les pays tiers.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant (S&D). - Sinjura President, fil-qasam ta' kif popli minn barra l-Ewropa jitħallew jiġu jgħixu fiha, hemm tliet fatturi li jridu jiġu żviluppati flimkien jekk se naffaċċjaw b'mod koerenti l-isfidi li qed iwasslu biex ikun hemm ċaqliq qawwi ta' popolazzjonijiet lejna. U rridu nżommu koerenti wkoll mal-valuri li jikkostitwixxu l-Ewropa.

Fl-ewwel post, irid ikun hemm viġilanza serja mal-fruntieri tal-Unjoni. Għad baqa' ħafna xi jsir f'dal-qasam. Il-pajjiżi li jinsabu fil-fruntiera tal-Unjoni waħedhom mhux jirnexxielhom ilaħħqu mal-problemi. L-isforz komuni sadattant għadu mhux biżżejjed.

Fit-tieni post, għandu jkollna politika ta' għoti u tħaddim ta' ażil li tkun komprensiva, aġġornata u kkordinata sew. Saru passi siewja f'dan is-sens imma baqa' ħafna xi jsir speċjalment fil-mod kif il-piżijiet jitqassmu bejn il-pajjiżi membri, il-burden sharing.

U fit-tielet post, għandha tiddaħħal politika komuni dwar immigrazzjoni legali fl-Unjoni li tissodisfa t-talba għal aktar ħaddiema f'ċerti pajjiżi membri u li tirrifletti bżonnijiet ekonomiċi differenti f'pajjiżi membri oħra. Politika bħal din tkun tista' tikkanalizza t-talba għal immigrazzjoni ekonomika minn barra l-Unjoni u tgħin fl-ikkalibrar tal-politika ta' viġilanza tal-fruntieri. Toffri qafas razzjonali u ħanin għall-problemi umani kbar li tirrappreżenta kwalunkwe forma ta' migrazzjoni.

B'xorti ħażina, l-anqas li ġiet żviluppata sa issa, kienet din il-politika komuni dwar l-immigrazzjoni legali, anke jekk dan hu qasam fejn l-għajta ta' aktar Ewropa l-aktar li jagħmel sens. Sa issa, kien biss il-President ta' dal-Parlament Martin Schulz li l-aktar ta għarfien lil din il-prijorità.

Hu f'qafas ta' politika għal migrazzjoni legali li l-isforzi biex titħaddem il-viġilanza fil-fruntieri u biex l-ażil ikun regolat jistgħu jsiru aktar effettivi.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR). - Frau Präsidentin! Angesichts der großen Krisen in Afrika und im Nahen Osten stehen wir vor einer dauerhaft hohen Migration nach Europa. Die UNO hat gerade ermittelt, dass weltweit circa 52 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Ein Großteil davon gibt als Ziel Deutschland an. Wir müssen uns sowohl mit Asylbewerbern als auch mit Wirtschaftsflüchtlingen beschäftigen. Diese Trennung ist schwierig, denn viele Wirtschaftsflüchtlinge vernichten ihre Dokumente, um sich vor Abschiebung zu schützen.

Die Debatte zu diesem Thema ist vergiftet, weil der mainstream in der Politik die Zuwanderung stützt und oft genug sogar rechtskräftig abgelehnte Migranten vor Abschiebung schützt. Wir müssen in der EU endlich ein Konzept erarbeiten, das nach außen klar signalisiert, dass Wirtschaftsflüchtlinge nicht geduldet werden und Personen ohne Dokumente schnellstmöglich ausgewiesen werden. Die entstandene Schleuserkriminalität – die sich seit Jahren unbehelligt ausbreitet und immer neue Mittel und Wege findet – darf auf europäischer Seite nicht dazu führen, dass sich hier eine Industrie entwickelt, die von der illegalen Migration profitiert. Gleichzeitig muss die EU für mehr Gerechtigkeit sorgen bei der Verteilung der Asylsuchenden. Es kann nicht sein, dass Deutschland mehr Asylsuchende aufnimmt als alle Mittelmeeranrainerstaaten.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Frau Präsidentin! Es ist der falsche Weg, sich des Themas der illegalen Immigration erst auf der Ebene der Grenzsicherung anzunehmen. Vielmehr bedarf es Maßnahmen, die schon deutlich früher ansetzen, denn nur so kann illegale Einwanderung wirkungsvoll bekämpft werden. Zunächst bedarf es Abkommen mit den wichtigsten Transitstaaten, um die Ab- und Durchreise illegaler Einwanderer bereits in diesen Staaten zu verhindern. Die Eindämmung der Schlepperkriminalität erfordert rigorose Kontrollen. Das muss man auch der Türkei einmal deutlich sagen. Ebenso sollten auch die großen Beträge an Entwicklungshilfe konsequenterweise einen Anreiz für die Bevölkerung schaffen, ihr Herkunftsland nicht zu verlassen. Umso mehr gilt es, vonseiten der Union darauf zu achten, wie die Entwicklungshilfe in Empfängerländern verwendet wird und ob auch die richtigen Betroffenen das Geld bekommen.

Die Arbeit von Frontex ist nicht schlecht, aber Frontex braucht noch mehr Kompetenz – Kompetenz, die Illegalen auch dementsprechend in ihre Ausgangshäfen zurückzubringen. Frontex ist für mich ein gutes Beispiel unter den zahlreichen sinnlosen Agenturen der Union.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kudrycka (PPE). - Pani Przewodnicząca! W obliczu dramatów, które rozgrywają się na Morzu Śródziemnym, jednym z priorytetów działań powinno być pilne wypracowanie nowej strategii działania Frontexu, w tym ustalenie nowych, bardziej efektywnych ram współpracy między służbami granicznymi państw członkowskich a Frontexem.

Zwracam się do prezydencji łotewskiej – dzisiaj stało się jasne, że istnieje pilna potrzeba większego, solidarnego zaangażowania wszystkich państw członkowskich Unii, a przede wszystkim tych, które nie są obciążone presją migracyjną na Morzu Śródziemnym, w działania operacyjne Frontexu. Na ten moment udział pod względem udostępniania sprzętu i ludzi jest niewystarczający. Zamiast więc koncentrować się na debacie o wspólnej straży granicznej, może powinniśmy się bardziej skupić na zintegrowanym podejściu do wspólnych działań ratunkowych.

Należy również pamiętać, że państwa członkowskie są stronami konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) oraz konwencji o ratownictwie (SAR) i wypełniając swoje zobowiązania międzynarodowe, nie mogą oczekiwać, że Frontex załatwi wszystko sam. Dlatego też wydaje się, że gdyby prezydencja łotewska podjęła działania, które zwiększyłyby udział państw członkowskich w działaniach koordynacyjnych i operacyjnych Frontexu w zakresie dostaw sprzętu i ludzi, byłby to jej ogromny sukces. Solidarność w kwestiach bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa na Morzu Śródziemnym, jest dzisiaj Unii wyjątkowo potrzebna.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - Pani Przewodnicząca! Nasza dyskusja w dużej mierze przebiegała pod znakiem dużego chaosu. Dopiero wystąpienia pana posła Karskiego czy pani poseł Kudryckiej zdają się trochę uporządkować sprawę i nie miejmy wątpliwości, że tak – Frontex jest agencją ze wszech miar potrzebną. To, że akurat jest zlokalizowany w Warszawie, to jest raczej zaleta niż wada, o której tutaj któryś z kolegów powiedział.

Wstępnie musimy sobie bardzo jasno uporządkować pojęcia, bo mówimy o różnego rodzaju imigracji (z reguły są to sytuacje wymuszone): jest imigracja polityczna, ekonomiczna, z powodu prześladowań religijnych, ze względów humanitarnych czy z powodu prześladowań mniejszości różnego rodzaju. I polityka azylowa – w polityce azylowej rzeczą ważną jest to, żebyśmy my ją zaczęli de facto prowadzić w sposób zintegrowany, czyli Frontex powinien mieć większe uprawnienia w stosunku do państw członkowskich, bo Frontex to nie jest armia żołnierzy na straży granic.

Sądzę, że w polityce azylowej powinniśmy zwrócić uwagę na jeszcze jeden dosyć ważny aspekt humanitarny. Mamy państwa, mamy miliony ludzi koczujących w różnych miejscach w wyniku wojen. Chciałem zaapelować: przygotujmy może taki program w polityce azylowej, adresowany zwłaszcza do ludzi młodych, przewidziany na czas określony. Dajmy im szansę skończenia szkoły, może ukończenia studiów, ze zobowiązaniem do powrotu potem do własnego państwa, a tam – budowy i przeniesienia wartości europejskich. Taki nowy impuls ze strony Komisji jest nam wszystkim potrzebny.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Pani Przewodnicząca! Nie przypadkiem zabieram głos jako trzeci z rzędu Polak – agencja Frontex bądź co bądź mieści się w naszym kraju. Mieści się tam nieprzypadkowo, bo Polska obok Finlandii ma najdłuższą wschodnią granicę zewnętrzną Unii. Oczywiście trzeba mówić dzisiaj i o granicy południowej, ale też my musimy mówić o granicy wschodniej. W kontekście tego, co się tam dzieje, w kontekście wojny – nie formalnej, ale faktycznej – za wschodnią granicą Unii Europejskiej trzeba mówić o bardzo prawdopodobnej dużej migracji (która już ma miejsce) z Ukrainy. Czy Unia Europejska jest już na to przygotowana? Czy Komisja Europejska jest na to przygotowana? Nie tylko w sensie koncepcyjnym, intelektualnym, ale także w sensie finansowym, bo jeżeli nawet – oby – okaże się jutro, że ta wojna na jakiś czas zostanie zawieszona, to jednak będzie aktualna kwestia migracji ekonomicznej. Musimy być na to jako Unia przygotowani.

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). - Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Seit ich diesem Haus angehöre, sprechen wir darüber, was Mare Nostrum doch Tolles geleistet hat. Aber in der gleichen Zeit sprechen wir auch darüber, dass im November letzten Jahres die Mittel für Mare Nostrum auslaufen. Seitdem ist aber nicht wirklich etwas geschehen. Matteo Renzi hat bei seiner Antrittsrede hier im Hause gesagt: Wir können die Migration nur dann bekämpfen, wenn wir die Ursachen der Migration bekämpfen. Über die Ursachen der Migration wurde und wird bis heute in diesem Hause nicht gesprochen, sondern darüber, wie wir weiter Flüchtlinge nach Europa bringen können. Sie müssen sich also entscheiden.

Frontex hat in der Vergangenheit Großes geleistet. Frontex war stolz auf die Operationen Hera, Poseidon und Hermes, mit denen es gelungen war, eine Verringerung der Migrationszahlen um 60 bis 90 % zu erreichen. Jetzt haben wir Mare Nostrum – das Ergebnis: 131 % Steigerung der Migrationszahlen. Aber jetzt ist kein Geld mehr da für Mare Nostrum. Was passiert? Offensichtlich hat den Armutsflüchtlingen niemand gesagt, dass kein Geld mehr da ist und keine Rettung mehr kommt. Sie setzen sich weiter in die Schiffe. Sie werden weiterhin von Menschenschleppern auf die See gebracht in der Hoffnung, dass irgendjemand kommt, sie zu retten.

Wenn Sie A sagen, müssen Sie auch B sagen. Entweder Sie führen Frontex zu der eigentlichen Aufgabe, die Grenzen zu sichern; aber wenn Sie Mare Nostrum weiterführen wollen, müssen Sie auch die Mittel dafür zur Verfügung stellen.

 
  
MPphoto
 

  Alessandra Mussolini (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho sentito in quest'Aula delle posizioni molto distanti, e aggiungo purtroppo. Europa come fortezza o addirittura si è detto che non servono né Triton, né Frontex.

Io vorrei invece iniziare con quanto ha detto il Presidente Juncker quando si è insediato. Il problema dell'immigrazione è un problema europeo. Quindi l'Europa c'è, l'Europa deve essere maggiormente coinvolta, e io credo che la Commissione e il Consiglio abbiano preso atto, dopo tutto quello che accade e che è accaduto.

Abbiamo tre punti importanti che sono: la sicurezza, la legalità e il dato umanitario. Non è accettabile che possano ancora morire donne, bambini e persone che invece vogliono arrivare in Europa per trovare anche un rifugio, perché non sono solo clandestini. Per quanto riguarda la sicurezza, noi dobbiamo anche combattere quello che è un nuovo allarme terrorismo. Per quanto concerne la legalità, ci sono organizzazioni criminali, si pensi allo scandalo che successe in Italia dove bande gestivano il business degli immigrati. E, poi, ripeto il dato umanitario.

Signor Commissario, visto che abbiamo parlato di budget, di fondi, di mezzi e di risorse anche umane, e che il capo di Frontex ha detto che i mezzi ci sono, che le risorse ci sono e che non hanno bisogno di altri mezzi, allora qual è la verità? Si possono rafforzare Frontex e Triton, coinvolgendo sicuramente gli altri Stati membri, servono nuove risorse o serve solo una nuova organizzazione? Ecco, è questo che voglio chiedere al Commissario.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señora Presidenta, la percepción que se extiende en la Unión Europea de que el fenómeno migratorio es una presión impone un desafío para Frontex, no solamente para incrementar su ambición y extender el radio de su acción, sino también, y sobre todo, para adecuarlo a las normas europeas y al Derecho europeo; también para Eurosur, el nuevo sistema de salvamento en la mar en las fronteras europeas.

Frontex tiene que ampliar su ambición y su radio de acción, para empezar, en la Operación Tritón, porque no está a la altura de la ambición desplegada por Mare Nostrum, y haría falta que Tritón fuese un «Mare Nostrum plus» pero, sobre todo, de dimensión europea, que reclamase de los Estados miembros una conjugación inteligente con la política de asilo y con la política de inmigración, que tiene que abrir puertas a la inmigración regular, sobre todo a través de la cláusula de solidaridad, estableciendo las cláusulas de financiación de esta gestión de las fronteras exteriores.

Por eso es imposible confiar solo en Frontex como la única herramienta. Hay que ponerla en conexión con la necesidad de luchar contra las mafias, el tráfico ilícito de personas, y también con la cooperación en origen con aquellos Estados cuya desesperación es la fuente de esta percepción europea de la inmigración como un problema, como un desafío, incluso como una amenaza, y no como una oportunidad, como tiene que ser entendida en la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Marcus Pretzell (ECR). - Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frontex ist der untaugliche Versuch, die Symptome einer verfehlten Asyl- und Migrationspolitik in Europa zu lindern. Ich unterscheide dabei bewusst zwischen Asyl- und Migrationspolitik. Europäer sind in der Asylpolitik mitverantwortlich für die Krise in Nahost und den Zusammenbruch der Ordnung in Nordafrika. Für die Asylsuchenden haben wir in der Tat die Verantwortung, sichere Zugänge nach Europa zu ermöglichen, damit zu uns nicht nur junge Männer kommen, sondern insbesondere die Schutzbedürftigsten unter den Flüchtlingen, nämlich Alte, Frauen und Kinder, für die der Weg bedauerlicherweise heutigentags viel zu beschwerlich ist.

In der Migration haben wir klare Regeln aufzustellen. Das heißt, wir haben ein Zuwanderungsgesetz zu erstellen, damit jedem, der nach Europa kommen möchte, auch klar ist, ob er ein Recht hat, zu uns zu kommen, und ob er hier auch erwünscht ist, damit nämlich nicht Hunderttausende nach überlangen Verfahren letztlich abgeschoben werden und ihr Leben umsonst riskiert haben.

Europa hat kein Konzept, und dafür bezahlen Tausende mit ihrem Leben. Dagegen helfen auch nicht Ihre alle paar Wochen wiederholt zur Schau gestellten Krokodilstränen, meine Damen und Herren!

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). - Paní předsedající, nejdřív mi dovolte, abych zareagoval na kolegy, kteří tady hovořili o Frontexu. Podle mého je Frontex jednou z důležitých agentur, ne-li tou nejdůležitější. Zvyšují se stále více migrační tlaky a to tuto agenturu staví do pozice, kdy je její efektivní fungování ohroženo, a tím je i ohrožena bezpečnost Evropské unie. Členské státy, které přímo čelí migračním tokům z jihu, vyvíjejí neustálý tlak na Evropskou unii, a tak se na Frontex přesouvá stále více a více úkolů. Podle mého názoru je to správné. Tyto státy ale musí zároveň být připraveny spolupracovat a co nejvíce pomáhat. Zamysleme se tedy nad tím, jak spolupráci Frontexu s jednotlivými členskými státy zlepšit, zefektivnit a v první řadě také učinit transparentnější.

Dále je zde otázka kapacit Frontexu, jak finančních, tak personálních, které musíme co nejdříve přizpůsobit současným potřebám. Zde jasně říkám, že jsou dvě věci, na kterých se nesmí šetřit a nebude se šetřit. Tou první je záchrana lidských životů a tou druhou je ochrana vnějších hranic EU, a tím bezpečnosti evropských občanů. Na závěr bych chtěl taky zmínit jeden problém, kterého se tady už moji předřečníci dotkli. Nesmíme zapomínat, že Frontex má ochraňovat hranice celé EU, tzn. že má ochraňovat i hranice východní. A zde si všímejme především hrozby imigrace, která je spojena s krizí na Ukrajině.

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D). - Madame la Présidente, l'Europe forteresse et le "tout sécuritaire" ne peuvent plus rester l'alpha et l'oméga de notre politique migratoire commune. Il faut, au contraire, œuvrer autant que possible en faveur du respect des droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d'asile.

Plus que sur la surveillance des frontières, la vraie priorité porte sur la mise en œuvre cohérente et efficace du régime d'asile européen commun. En ce sens, le bureau européen d'appui en matière d'asile a un rôle clé de coordination à jouer, notamment pour les programmes de réinstallation des réfugiés et la mise en place des visas humanitaires. Pour permettre à l'EASO de répondre à cet objectif ambitieux et essentiel, il importe d'augmenter de façon substantielle les fonds européens qui lui sont alloués. a annoncé que l'Union européenne apportera un soutien financier à hauteur d'un milliard d'euros dans le cadre de sa stratégie régionale, pour la Syrie et l'Iraq, pour les années 2015 et 2016.

L'EASO a toute sa place à prendre dans cette stratégie. Les chantiers sont immenses: aider les personnes réfugiées sur place – en particulier les plus vulnérables – , améliorer les capacités des systèmes d'asile des pays du voisinage, mais aussi et surtout, accentuer nos efforts pour accueillir davantage de demandeurs d'asile dans l'Union européenne, dans des conditions décentes et par des voies d'accès sûres et légales.

La majorité des personnes qui souhaitent rejoindre l'Europe aujourd'hui fuient la guerre et ont le droit à une protection internationale. Il ne s'agit ni de flux, ni de pression, mais bien de personnes: hommes, femmes et enfants en quête d'un avenir meilleur.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Madam President, all Member States have to meet the challenge of the growing migratory flow. It is a common challenge that requires to be dealt with together. Our toolbox is limited but we need to use all the tools we have before talking about new routes. We need to increase humanitarian aid and help the neighbouring countries that are receiving millions of refugees, and support regional protection programmes.

Let us implement the new asylum package in full, and I would like here to call on the Commission, present here today, to do everything it can to bridge the gaps. As Vice-President Timmermans was saying, and rightly so, we need to harmonise practices, exchange practices, and do capacity-building, and there is a lot that Frontex and EASO can do in this respect. They have an important role to play.

But Frontex and EASO should be better resourced and strengthened, once again by all Member States. It is unacceptable that only a few Member States participate in these operations. Those here who are demonising the great job that Frontex is doing without offering any alternatives are just irresponsible, as people are dying. Member States should also fully implement Dublin, but that requires a Eurodac function and again, I would like to know what the Commission and the Member States are doing for the thousands of asylum seekers who come unregistered, unprocessed, to countries like Sweden. How can we implement Dublin – which has just been revised – in these circumstances?

We need also to join forces on combating the trafficking of people, and undertake increased cooperation with countries like Turkey.

Some people here talk about fortress Europe. Again, it is irresponsible. We are talking about combating criminals who are smuggling women and children fleeing for their lives. The key word here is more responsibility amongst all Member States, including responding to the desperate call of UNHCR for a resettlement programme.

I conclude by saying that we have the tools. We should be able to live up to being a humanitarian superpower if all the Member States take responsibility as they should.

 
  
MPphoto
 

  Emilian Pavel (S&D). - Doamnă Președintă, aș vrea să subliniez faptul că, în afara problemelor de migrație și refugiați din sudul Europei, trebuie să ne uităm din ce în ce mai mult și la estul Europei. Criza din Crimeea a dus Ucraina în postura de a ocupa astăzi locul 14 între statele de proveniență a refugiaților din Uniunea Europeană. Astăzi, doamna Morvai și domnul Jakovčić ne-au prezentat un pericol real și un posibil eșec în cazul controlului la frontiera dintre Ungaria, stat membru Schengen, și Serbia. Acest lucru ne dovedește că este necesar să acordăm o atenție sporită protejării frontierelor noastre și altundeva, nu doar la sud. România este un partener important în securizarea frontierelor estice și îndeplinește în totalitate criteriile de aderare la Schengen. Cred că este timpul ca factorii politici să recunoască și ei această realitate. De aceea, cer mai multe eforturi, mai multă onestitate și, în mod cert, mai multă transparență în procesul de integrare a României la spațiul Schengen. Vreau să subliniez că FRONTEX nu trebuie să însemne înăsprirea controalelor la o frontieră Schengen care nu cuprinde România și Bulgaria. Totodată cer Comisiei Europene să confirme dacă există sau nu un sistem de monitorizare a modului în care s-au folosit sumele alocate programelor de apărare a refugiaților în afara Europei și să ne comunice rapoartele întocmite.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'ennesima strage di Lampedusa impone all'Europa, nel suo complesso, un'articolata riflessione in merito a quella che deve essere la strategia più opportuna da applicare per fronteggiare dei flussi migratori che non hanno precedenti nella storia del nostro continente, se è vero come è vero che gli sbarchi continuano ad aumentare e con essi le morti in mare.

L'operazione Triton, com'è strutturata fino adesso, si è rivelata assolutamente insufficiente per mezzi e per risorse. Basti pensare che costa 3 milioni di euro al mese, mentre l'operazione Mare Nostrum andava a incidere sulle casse del governo italiano per 9,3 milioni di euro al mese. Ecco perché bisogna necessariamente integrare risorse e mezzi attraverso la partecipazione, a mio modo di vedere assolutamente obbligatoria e non facoltativa, degli Stati membri, attraverso l'applicazione del principio solidaristico che deve rappresentare l'elemento discriminante dell'Europa.

Ma bisogna altresì modificare il principio del regolamento di Dublino – com'è stato detto da più parti – che obbliga il profugo a chiedere asilo esclusivamente nello Stato di primo approdo. Bisogna intervenire altresì sulle nazioni frontaliere, affinché esercitino in via preventiva ogni possibile controllo per contenere le partenze dei migranti. Infine, bisogna anche non sottovalutare il rischio concreto di infiltrazioni terroristiche fra gli immigrati, come alcuni servizi segreti hanno esternato in queste ultime settimane, che rappresenta un'altra assoluta emergenza che deve essere affrontata con la dovuta fermezza.

 
  
MPphoto
 

  Elly Schlein (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, sin dall'inizio dell'operazione Triton ne abbiamo annunciato in quest'Aula la totale insufficienza e inadeguatezza, non solo perché non ha minimamente i mezzi sufficienti per dare risposte in una situazione di emergenza come quella che si è verificata solo due giorni fa a Lampedusa, ma anche perché manca un reale mandato di "search and rescue" in mare, mentre le persone continuano ad imbarcarsi e a morire. Oltretutto, opera solo a 30 miglia oltre le acque territoriali italiane, mentre Mare Nostrum operava fino a 172 miglia. In quella differenza di spazio muoiono di nuovo le persone, hanno ricominciato a morire. Questa è l'unica differenza che abbiamo.

Chi prima diceva che Mare Nostrum andava eliminata perché incentivava le partenze è stato tragicamente smentito dai fatti, perché ormai le partenze, dall'inizio di quest'anno, senza più Mare Nostrum, sono aumentate del 60%. Qui serve un Mare Nostrum europeo, serve finalmente una risposta di quei governi che finora sono stati troppo egoisti e troppo gelosi delle proprie competenze per dare una risposta veramente europea che è sempre più necessaria. Io chiedo alla Presidenza lettone di dire questo ai governi in sede di Consiglio, vorrei che ricordasse loro qual è la responsabilità che abbiamo come europei e che finalmente si trovasse una risposta comune.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospođo predsjednice, ja ovaj fenomen promatram na dva načina. Najprije, treba ustanoviti uzroke ovog fenomena i treba raditi u pravcu da se uzroci eliminiraju, a s druge strane mehanizme koje imamo na raspolaganju trebamo maksimalno koristiti.

Treba znati da živimo u vrlo turbulentnim vremenima, od jugoistoka Europe, ne samo Europe nego i svijeta, govorimo o krizi u Ukrajini, govorimo o situaciji u Grčkoj, znamo što se događa u Africi, istovremeno Sirija, Irak, Mediteran. Dakle, teška su vremena i Europa mora naći način kako na to odgovoriti. Zalažem se za to da se krizna područja rješavaju i da to rješavamo diplomatskim putem i da nastojimo krizna žarišta smanjiti. Na taj način ćemo smanjiti i priljev izbjeglica. To nije jednostavno, naravno lako je govoriti, međutim istovremeno imamo mehanizme koji su na raspolaganju ovih dana. I jutros kad smo govorili o terorizmu i jučer kad smo govorili o prometnim prekršajima, stalno smo govorili da treba koristiti obavještajne mehanizme koje države imaju i da države moraju bolje međusobno komunicirati. Cijelo vrijeme se vraćamo na to. Znači, ne trebaju nam novi mehanizmi, treba stare mehanizme koristiti, ali kad je Frontex u pitanju, onda trebaju sve države članice sudjelovati, sve države članice moraju davati sredstva. Ne može samo Italija i južne države koje su pod najvećim pritiskom davati najveća sredstva.

S obzirom da dolazim iz Hrvatske, vrlo sam senzibilizirana na pitanje izbjeglica i prognanika. S obzirom da je prije samo 25 godina u samoj Hrvatskoj, unutar jedne male zemlje od 4,5 milijuna stanovnika, bilo 550 tisuća izbjeglica. A bilo je također još 150 tisuća koji su morali otići u inozemstvo. I zaista sam senzibilizirana na ovaj fenomen. Međutim, činjenica je da trebamo naći sredstva, da trebamo pomoći da se Frontex u svojoj punini koristi. Isto tako, Mare Nostrum je bio izvrstan mehanizam, Triton je solidan, ali treba mu pomoći da dođe do punog izražaja.

(Govornica se složila da odgovori na pitanje podizanjem plave kartice na osnovi članka 162. stavka 8. Poslovnika.)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli (GUE/NGL), domanda "cartellino blu". – Forse non ho capito bene, vorrei chiedere alla collega che cosa c'entra la situazione in Grecia con la fuga dalla Libia o dalla guerra in Ucraina.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. – Možda niste dobro shvatili ono što sam željela reći. Željela sam reći da živimo u vrlo turbulentnim vremenima, da je kriza svugdje naokolo u samoj Europi i da Europa mora skupiti dovoljno snage, dovoljno energije, dovoljno duha da odgovori na sve probleme i zato sam upotrijebila Grčku, između ostalih problema s kojima se Europa u ovom trenutku suočava.

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni (PPE). - Madam President, firstly Frontex and EASO need to cooperate closely with third countries and develop dialogues with the countries of origin and transition. EASO should strengthen its activities and support the Commission and Member States by providing necessary assistance. We need one focused and well-coordinated approach to this issue. We need to simplify procedures related to asylum.

Secondly, EASO should further play its role in the collection and exchange of information, as well as developing an early-warning and preparedness system, also using data processing properly. Frontex should further focus on enhancing the capacities of the border guard community and on developing capacity-building projects in third countries, but first of all those agencies should have their own sufficient capacities adequately financed by the EU and Member States. We need much more European solidarity in that area.

Thirdly, we are focused on Mediterranean countries but, looking to the east, we should be prepared for a possible immigration flow. The situation in Ukraine is deteriorating and the number of internally displaced people is nearly one million. That is why both agencies should also be strongly involved in the activities in this area.

Fourthly – but this is only part of the problem – we need a new framework for a comprehensive European immigration policy responding to real recent and future challenges and we need to define the role of those agencies, or one strong agency, in line with the new policy.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). - Gospođo predsjednice, pred Frontexom i Europskim potpornim uredom za azil je veliki izazov kako odgovoriti na brzo rastuće trendove pritisaka na granice Europske unije i sve veći broj zahtjeva za azilom koji je prošle godine tražilo čak 530 000 ljudi. Krizna žarišta u Africi se ne smiruju, a krijumčari i trgovci ljudima sve su domišljatiji i okrutniji u svojim postupanjima.

Velik broj imigranata nestaje nakon prelaska granice s Europskom unijom, a to je posebno zabrinjavajuće u slučaju boraca ISIS-a koji se vraćaju u Europu. Teroristički napadi i prijetnje koje se šalju građanima Europske unije ukazuju da ćemo morati pojačati mjere zaštite naših vanjskih granica kao i kontrole unutar zajedničkog sustava azila. Upravo zbog toga potrebno je povećati proračun za rad obje agencije i povećati im ovlasti.

Treba uspostaviti suradnju s Turskom koja ne reagira na brodove duhove, a gotovo 90% ilegalnih imigranta detektirano je na morskoj granici Europske unije. Potrebna je suradnja sa zemljama zapadnog Balkana iz kojih dolaze radikali koji se priključuju ISIS-u. Važnu ulogu će tu imati i Hrvatska, zemlja iz koje ja dolazim, jer imamo i najdulju granicu u Europskoj uniji i naravno pripremamo se za ulazak u Schengen.

Kroz suradnju obje ove agencije i potporu ostalih tijela moramo odgovoriti na nove izazove ne gubeći duh humanizma koji je utkan u temelje Europske unije.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - Mobilnost je realnost, stara stoletja. Toda tako močnih valov migrantov v Evropi še ni bilo. Samo lani je bilo četrt milijona ilegalnih prestopov meje Evropske unije.

Skupno migracijsko in azilno politiko bomo težko izvajali, če ne bomo imeli ustreznih skupnih inštitucij. Zato podpiram močnejši in učinkovitejši Frontex, tudi Evropski azilni urad in druge organe.

Pomembno je, da se zavedamo vzrokov za migracijske pritiske. Nevzdržne okoliščine v nekaterih državah kar silijo ljudi, da prepuščajo svojo usodo trgovcem z ljudmi, samo da bi prišli v Evropo.

Ko se migracija zgodi, jo je potrebno ustrezno menežirati, integrirano upravljati. S političnimi imigranti se ve, kako se postopa, to določa ženevska konvencija. Izziv za Evropsko unijo je reševanje problema ilegalnih ekonomskih migrantov.

Torej v Evropski uniji potrebujemo novo imigracijsko politiko, z jasnimi kriteriji, ki upošteva tudi potrebe trga dela in socialne možnosti evropskih družb.

Potencialnim imigrantom ne smemo dajati lažnega upanja, ne smemo jih spodbujati k migraciji v domnevni paradiž. Absorpcijski potencial Evropske unije ni velik. Nelegalno imigracijo lahko zamejimo tudi tako, da se na različne načine spodbuja razvoj držav, od koder prihajajo begunci.

K temu naj dodam, da moramo izboljšati tudi izvajanje skupne azilne politike in se zoperstaviti zlorabi azilnih postopkov.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Fru formand! Først tak til formandskabet og til førstenæstformand Timmermanns for den redegørelse, vi har fået her i dag. Vi har jo i de seneste måneder oplevet den ene tragedie efter den anden i Middelhavet ud for Afrika, så jeg er meget enig i Kommissionens bemærkninger om, at vi er nødt til at se på, hvordan Frontex opererer og skal operere i fremtiden. Jeg er også lige så enig med formandskabet, når man siger, at man er nødt til at være mere reaktiv over for integrationsstrømmene. Der er altså et behov for at forstærke samarbejdet, ikke mindst i forhold til tredjelandene.

Dertil kommer, at der er nogle organiserede menneskesmuglere, som skovler penge ind på folks ulykke. Derfor er mit anliggende i dag, som jeg vil gøre kommissæren opmærksom på, at vi har behov for større budgetter både til Frontex, hvor man er nødt til at se på såvel budgetterne som beføjelserne, og også i høj grad til Europol. Det har man efter min mening glemt i denne debat: vi er nødt til at prøve at stå sammen i Europol for at knække de ringe, der er af menneskesmuglere. Er det noget, kommissæren er enig i?

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, dopo mesi di confronti è chiaro quindi a tutti che il problema della gestione dei flussi migratori non è soltanto un problema degli Stati di frontiera, come Italia e Malta, ma è un problema dell'Europa tutta. Ma mi pare altrettanto evidente che tale consapevolezza stenti a tradursi in una politica migratoria comune e dell'azione. Gli strumenti messi in campo sono deficitari. Frontex fatica a garantire un equilibrio tra bisogno di sicurezza e responsabilità umanitaria. I 400 morti di ieri sera dimostrano, con un brutale realismo, quanto la sua gestione e la gestione dell'operazione Triton siano fallimentare.

Queste stragi stanno scatenando reazioni di sdegno da parte di tanti rappresentanti delle comunità internazionali. Ricordo le parole dell'Alto Commissario dell'ONU per i rifugiati, António Guterres, che ha ricordato proprio ieri, con una disarmante lucidità, quanto il fallimento di questa missione si tradurrà presto in nuove, ingestibili tragedie.

Il Mediterraneo un tempo era crocevia di grandiose civiltà, ma si è trasformato oggi in un teatro di morte. Nuovi cadaveri senza nome, ma ancora volti senza terra. L'aumento degli arrivi si tradurrà in una moltiplicazione di domande d'asilo e allora, signor Commissario Timmermans, signora rappresentante del Consiglio, appare chiara l'immagine di un sistema zoppicante. Senza un intervento strutturale che approcci la questione in forma olistica non saremo in grado di affrontare questa emergenza annunciata.

 
  
  

PRZEWODNICZY: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
  

Uwagi z sali

 
  
MPphoto
 

  József Nagy (PPE). - Elszomorítóak az utolsó napok tragikus hírei a négyszáz új áldozatról a Földközi-tengeren. Szavak szintjén már többször elköteleztük magunkat amellett, hogy erősítsük a Frontexet, és ne hagyjuk, hogy ez legyen az idegen dzsihadista harcosok beszivárgási útja, és hogy ne legyen a Földközi-tenger egy temető. A túlterhelt Frontexnek nincs se kapacitása, sem anyagi támogatása az új feladatok megfelelő elvégzéséhez, ezért szükség van a támogatására. Sajnos az eddigi stagnálás ad alapot olyan téves és káros nézeteknek is, mint a schengeni zónán belüli határellenőrzés bevezetésének a felújítása amiatt, hogy a terroristákat ki tudjuk szűrni a határokon. Ezért határozottan támogatom, hogy a lyukak betömködése helyett, ahogyan azt Biztos úr is jelezte, egy komplex struktúra kialakítására kell törekednünk. Ez az elmondottakon kívül magában foglalja a tagországok katonai, bűnügyi, hírszerzési és bevándorlási szerveinek is az együttműködését. És már többször elmondtam, hogy célirányos tájékoztatást is kellene azonnal elkezdenünk a menekültek és bevándorlók forrásországaiban is.

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, oltre 300 vite spezzate, oltre 300 vittime finite in fondo al mare al largo della costa europea. Signor Presidente, è l'ennesima tragedia che poteva essere evitata se solo quest'Aula e le nostre Istituzioni fossero state più attente, più decise, meno cieche mi viene da dire.

L'Europa ha bisogno, come è stato detto da più colleghi, di un recupero di un sistema di salvataggio efficace. Triton è del tutto insufficiente, come ammesso oggi stesso da diverse autorevoli personalità. Bisogna cambiare approccio radicalmente, bisogna dar peso finalmente ai diritti umani, seguendo l'esempio italiano di Mare Nostrum.

Quello che chiediamo, l'impegno che chiediamo anche stasera è un Mare Nostrum europeo: non si lasci sola l'Italia e non si abbandonino più i migranti al loro destino. Signor Presidente, l'Europa, le nostre Istituzioni, questo Parlamento non si voltino ancora dall'altra parte.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). - Κύριε Timmermans, χρειάζεται άμεση αλλαγή του Δουβλίνου, ούτως ώστε η Ελλάδα να σταματήσει να μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών. Να διαμορφωθεί λοιπόν μια ρήτρα αλληλεγγύης για την κατανομή των μεταναστευτικών ροών και των προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την έκταση, το ΑΕγχΠ και τον πληθυσμό τους.

Ερωτώ λοιπόν, κύριε Timmermans, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να δρομολογηθεί η αλλαγή του Δουβλίνου; Ελπίζω αυτή τη φορά να μου απαντήσετε και να μην πετάξετε τη μπάλα στην εξέδρα, όπως κάνατε στην προηγούμενη συζήτηση.

Τέλος, θα ήθελα να σας επισημάνω από μικροφώνου ότι όσα είπατε προηγουμένως δεν με αφορούν, γιατί είναι γνωστοί οι αγώνες μου όχι μόνο ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία αλλά και για την αποζημίωση από τη Γερμανία των οικογενειών των ελλήνων πολιτών και των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτελέστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα. Επομένως, χτυπήσατε λάθος πόρτα, κύριε Timmermans. Τις παρατηρήσεις σας να τις κάνετε αλλού. Σε μένα δεν περνάνε αυτά. Για να είμαστε εξηγημένοι.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (ALDE). - Senhor Presidente, Sr. Vice-Presidente Timmermans, Sra. Kalniņa, na passada segunda-feira, 29 imigrantes morreram de hipotermia porque, depois de resgatados pela guarda costeira italiana ao largo da Líbia, passaram 18 horas ao frio por falta de navios de patrulha com capacidade para os proteger debaixo do convés, como diz a Sra. Kalniņa. Essas pessoas não eram criminosos, mas sim seres humanos necessitados de proteção e assistência.

A União Europeia tem que assegurar urgentemente e coletivamente uma capacidade sólida para realizar operações de busca, salvamento e desembarque de imigrantes, bem como o apoio aos países com sistemas de asilo e acolhimento sujeitos a maior pressão.

Urge, pois, que os Estados-Membros aumentem as contribuições económicas à FRONTEX para reforçar os seus meios, alargar as suas competências e áreas de atuação. Importa também que o reforce a cooperação entre os Estados-Membros nos controlos das fronteiras externas, no reenvio de imigrantes ilegais para os seus países de origem, não permitindo nem que aqueles que são expulsos sejam sujeitos a abusos por parte de guardas fronteiriços e costeiros nem expulsões coletivas para países em que os seus direitos fundamentais não sejam respeitados.

 
  
MPphoto
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL). - Señor Presidente, Hasana Alia es un joven activista saharaui. Iba a ser juzgado por un tribunal militar marroquí y solicitó protección internacional. Cuenta con el respaldo del ACNUR, pero eso no evitó que el Gobierno español le denegara el asilo.

Como otros, el caso de Hasana, afincado hoy en Euskal Herria, retrata cuán lejos están la Unión Europea y, desde luego, el Estado español, de ser un espacio de derechos. Hoy quizás habría sido más útil y real escuchar aquí su testimonio, el de un saharaui perseguido por el Estado marroquí y bajo amenaza de expulsión por el Estado español.

Por cierto, mientras que aquí se justifica o se trata de dar legitimidad a Frontex, Marruecos acaba de arrasar los campamentos de inmigrantes en el monte Gurugú, cerca de la infame valla de Melilla. La mayoría son posibles solicitantes de asilo: son personas, no un problema, no una amenaza. Les invito a hablar con ellas, así sabrán ustedes lo que de verdad está ocurriendo.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Köszönöm szépen! Timmermans biztos úr ne vegye le a készüléket, mert Önhöz szeretnék ismét beszélni. Nekifutok még egyszer, mert a délelőtti vitában nem volt hajlandó a kérdésemre válaszolni.

Ön olyan szépen beszélt a jog uralma jelentőségéről, vagyis a jogszabályok következetes betartásának a jelentőségéről az előző vitában. Most nézzünk egy gyakorlati példát: az irányadó jogszabályok szerint az Európai Unióba az léphet be, akinek megfelelő úti okmányai vannak, kijelölt határátkelőhelyen lép be, személyazonosságát igazolja, és még sorolhatnám, van még egy pár idevonatkozó jogszabály. Ehhez képest magyar-szerb határon naponta körülbelül 1 500 illegális határsértő lép be úgy, hogy ezeket a feltételeket nem teljesíti.

Kedves Biztos Úr! Kérem, tájékoztasson arról, hogy ez Ön szerint hogyan egyeztethető össze a jog uralmával, a jogállamisággal, és mit óhajt tenni esetlegesen Ön, illetőleg az Európai Unió ennek a helyzetnek a felszámolására.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella dell'altro ieri è purtroppo solo la prima strage accertata di quest'anno e il bilancio è addirittura superiore alla tragedia di Lampedusa che provocò l'istituzione di Mare Nostrum, che grazie alla generosità e alla abnegazione italiana ha salvato oltre 150.000 vite.

Quel sacrificio così è stato inutile, siamo tornati indietro nel tempo. Addirittura, stavolta i migranti sono morti assiderati a bordo delle motovedette che hanno percorso 100 miglia con mare forza 8 perché non c'erano navi di Triton in zona. Triton che manca dell'aspetto umanitario che Mare Nostrum svolgeva. Triton che non va oltre le 30 miglia, mentre Mare Nostrum si spingeva a volte al salvataggio fino alle coste della Libia. Triton che ha solo 2.900.000 euro al mese mentre Mare Nostrum ne aveva 9.500.000.

Allora prepariamoci ad altre stragi. Se i leader europei non affrontano davvero la questione, se non prendono atto che i migranti partono comunque – infatti gli sbarchi sono aumentati –, se non si istituisce un corridoio umanitario, ci prepareremo a una contabilità dell'orrore.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). - Г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Тимерманс, длъжен съм да заявя, че дъблинските регламенти и споразумения са изключително неразумни и несправедливи, защото разпределят тежестта върху граничните държави. По този начин върху Италия, върху Гърция и върху България в момента се стоварва цялата тежест на огромен бежански поток, на огромна миграционна вълна.

Само за миналата година на територията на България са влезли законно повече от 14 000 нелегални имигранти. Никой не знае колко са влезлите незаконно. Българската икономика не може да си позволи да издържа повече на този огромен миграционен натиск. И тук е Вашата роля и ролята на Frontex да намери по-справедливо разпределение на тази тежест и да организира по-справедливо и по-отговорно тежестта във връзка с нелегалната имиграция.

И тук идва и следващият проблем: проблемът е с ролята на Турция, която организира трафика на територията на Италия, на територията на Гърция и на територията на България. Мисля, че би трябвало да помислите за санкции спрямо Турция, г-н Комисар.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). - Gospodine predsjedniče, ova rasprava je pokazala da nam treba više Europe.

Ova rasprava je pokazala zabrinutost nas zastupnika i zastupnica iz mnogih dijelova Europe počevši od Poljske pa čitavom granicom do Španjolske. To pokazuje da nam treba više Europe. I upravo oni koji najviše kritiziraju u ovoj situaciji nisu svjesni činjenice da bez više Europe, bez jačeg Frontexa, bez većeg ulaganja u ono što znači sigurnost na našim granicama, neće biti dobro ni za koga u Europskoj uniji.

Trebamo humanitarne koridore, trebamo novu azilsku politiku, trebamo apsolutnu solidarnost među zemljama članicama, jer ne može Italija snositi najveći teret svega ovoga što se dešava. Treba nam više Europe i zato i pozivam sve nas na više Europe.

 
  
 

(Koniec uwag z sali)

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, First Vice-President of the Commission. - Mr President, this debate is about the way forward for Frontex and the European Asylum Support Office – at least that is what I thought it was, but it has become a debate about much more than that. It has become a debate about what is arguably one of the biggest challenges European societies have faced, and will face, for perhaps a generation.

Migration is an issue with daunting complexity – all sides of the migration issue – and therefore I would warn against politicians who have very simple, one-dimensional solutions to such a daunting challenge. Frontex is not going to solve this; the Office is not going to solve this; just building ever-stronger borders is not going to solve this; putting an end to free movement is not going to solve this. If I were a father with children in Homs or in Damascus and I wanted my children to survive a terrible war and therefore I would try and flee to Europe, do you think that, for one second, I would ask myself, ‘Is there free movement in Europe or is there not?’ No! I would look for a way to save my children, and I think that is completely justified. We would kill the fundamental values we share as Europeans if we would deny people the right – if they have to flee – to flee to a safe haven.

But that is not the only dimension of this issue. The other dimension is that this is also an economic activity exploited by very dangerous criminals. So you cannot have the naive answer of saying: just let everybody in. Just imagine what would happen to our inner cities if we were to have a completely open-door policy in terms of migration. Just look what would happen to the fabric of our societies if we were to do that. So there is no room for being naive. This is not a conspiracy of big corporations in a capitalist world to create migration flows. Come on, let us not try and sell people this sort of nonsense. This is a consequence of the world as it is today, with many facets.

That is why the Commission will present a holistic approach to the migration issue, because at the same time Europe is struggling with illegal immigration, it is struggling with the need for solidarity between European nations in tackling the issue of illegal migration and asylum seekers. But at the same time, Europe will need migration for our economy, for our sciences, for the structure of our societies. Europe is in a demographic place where we will have fewer people in Europe without immigration over a longer period of time, and our economy will ask for people to come for a while and work here and then go back or not, etc.

So we need to have a clever policy that addresses all these issues, and that is why the Commission will come up with a holistic migration policy. It is part of our working programme. It is one of our absolute priorities. As part of that, we will have to look at the way forward with Frontex and the European Asylum Support Office. These two organisations are part of the solution, but not the only part. Frontex needs to be strengthened. I do not think at this stage that the finances are the most acute problem but, if they are, on a year-to-year basis the Commission has always made sure that we had enough financing for Frontex.

I do think that; but if you were to ask me what I am going to do to ensure more solidarity between Member States, this, to a large extent, is a matter for discussion between the Member States. This is not a competence of the Commission or even of the European Union. You know, if you have seen the reports of the informal Councils, that there is a long and deep debate about this issue. Member States by now understand that it is no longer possible to simply say that we should let the countries that are closest to the problem solve it by themselves, because Germany alone had more than 200 000 refugees last year. So we all share that problem, and there will only be a collective solution to that problem based on a discussion where the responsibility lies, and that is with the Member States.

My final remark is this. I think that this august Parliament has a huge responsibility in taking back the message to the Member States that there is no simple solution to this very complex problem but that there is one thing that is assured: there is no national solution to this problem. There is only a European solution to this problem. Those of you who reject European integration: that is fine, that is up to you; but sometimes you give me the impression of being a hammer, and hammers only see nails. This issue is not an issue where you can say that putting an end to free movement will help us to solve the challenge we face with people migrating to Europe. They will continue migrating even without freedom of movement, and it will not make our task easier to solve this problem for European citizens.

(inaudible comment from a Member)

I indeed forgot to answer a question, which was completely misdirected at me. If you want to know whether the border between Hungary and Serbia is patrolled correctly, you should address the Hungarian authorities about this. You cannot ask the Commission to do that. That is the responsibility of the Hungarian authorities.

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council. - Mr President, thank you for inviting the Presidency to take part in your deliberations, and also thank you for the fruitful discussions we had today. Once more it has become clear how important it is to talk to each other, and the more we cooperate the more successful we will be in face of the serious challenges that lie ahead.

I share the view that the tragic loss of life in the Mediterranean is closely linked to the problem of human smuggling and organised crime. The communication on the work of the Task Force for the Mediterranean includes a list of measures to fight these phenomena. We should all continue this work. The Union has numerous tools that should be more intensively applied and, where necessary, adapted to new realities. For example, Frontex could make use of the common application tools offered by the European Border Surveillance System (Eurosur) to enable selected monitoring of designated pre-frontier areas at the external borders, which have been identified through risk analysis and information as being potential departure or transit areas for illegal immigration or cross-border crime.

There is also potential for more intensive inter-agency cooperation – for example, ensuring that Europol is made aware swiftly of all information useful in the fight against smugglers that is gathered at the EU borders by Member States’ surveillance services. Cooperation is also working well under the recently concluded service-level agreement between Frontex and the European Maritime Safety Agency.

I would also like to mention the actions included in the Operational Action Plan on illegal immigration of the EU policy cycle, which aim to combat criminal groups organising the smuggling of immigrants. The European Asylum Support Office (EASO) can cooperate with Frontex in relation to reinforced management of the EU’s external borders. EASO could coordinate the screening of immigrants in mixed flows by identifying those in need of international protection and those who have special needs, including vulnerable persons; and by providing information, EASO could contribute to catering for their needs upon disembarkation. Furthermore, enhanced inter-agency cooperation between EASO, Frontex and Europol could be important in the fight against smuggling and in the identification of facilitators. EASO could also, for instance, contribute by gathering information on facilitation during the asylum decision process.

We might also ask what EASO can do in relation to unaccompanied minors. EASO already takes action to support Member States in the implementation of the common European asylum system in relation to children, including unaccompanied minors. These actions take into account the general work on child protection and the protection of the rights of children carried out inter alia by the Commission and the Fundamental Rights Agency.

Concrete EASO deliverables so far include the publication of a report on age assessment and the organisation of a meeting of experts on family tracing. In the coming years, EASO should continue to provide support and develop practical cooperation tools on issues relating to children and unaccompanied minors.

Further to remarks made in the discussion, I have a few points. First, on budget resources: EASO and Frontex operate within the new multiannual financial framework, including within the bounds of the new Asylum, Migration and Integration Fund and the Internal Security Fund. For the period 2014-2020 this financial framework provides the basis for EU financial support on asylum, migration and borders, including allocations to EU agencies. As a consequence, any choice to have EASO and Frontex intensify their existing tasks or taking up new tasks will require either the allocation of additional means to these agencies within the financial framework or prioritisation in the agencies’ work plans. Both in the Council and in the European Parliament, the executive directors of EASO and Frontex have highlighted the need to match expectations with funds.

Secondly, at the moment external evaluations of both EASO and Frontex are being conducted. When ready, the evaluations should provide important input for discussion on the role and tasks of these agencies in the coming years.

Honourable Members, several remarks have been made about the efficiency of the European asylum system. In this regard, I must note that the new legislative instruments of the common European asylum system will come into force this summer. This means that we will first have to assess the impact of these instruments. Only then, in the light of the results of that assessment, could the issue of mutual recognition be discussed. We will have to see if sufficient mutual trust exists among Member States to introduce a mutually recognised EU protection status. EASO could provide important input for that discussion.

As co-legislators we will be called on to agree how EASO and Frontex should further contribute to successful EU migration and asylum policies. Today’s debate provides important input for mapping the way forward. In doing so, it is our common responsibility to match means and expectations and to continue giving both agencies our full support.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. - Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI), per iscritto. La Commissione europea chiede adeguati finanziamenti per Frontex, ritenendo che "un budget di soli 90 milioni di euro l'anno di certo non è all'altezza del compito di proteggere le frontiere comuni europee". La portavoce dell'UE sa che solo pochi giorni fa è stato annunciato, al contrario, che per il 2015 Frontex costerà 114 milioni di euro, il 14% in più rispetto al 2014, e che le donazioni dei Paesi Schengen passano da 5,6 milioni a 7 milioni di euro, mentre calano quelle del Regno Unito e del Irlanda, che passano da 900 mila a 820 mila euro? Sa che il 72% di questo budget sarà speso in attività di monitoraggio dei confini dell'Unione? Ma mi chiedo e chiedo: visti gli scarsi risultati finora raggiunti nel contenimento dell'immigrazione clandestina da parte di Frontex, come saranno fattivamente utilizzati questi ulteriori finanziamenti? Questi fondi aggiuntivi serviranno veramente a contenere l'immigrazione clandestina? Il Commissario e la sua portavoce si parlano prima di rilasciare dichiarazioni sullo stesso argomento?

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit Les frontières sont l’unique moyen d’assurer la séparation et le respect de l’intégrité de deux espaces différents. La plupart des États membres de l’Union font partie de l’espace Schengen, qui dessine des frontières extérieures communes extrêmement poreuses et à cause duquel les flux migratoires deviennent incontrôlables sur les différents territoires. Frontex brille tout autant par son inefficacité à contrôler les flux migratoires en Europe; pis, l’Agence européenne accompagne les clandestins sur les territoires de l’Union, laissant des milliers d’êtres humains livrés à eux-mêmes errer à travers les différents pays qui tentent d’appliquer leur droit souverain. Cette gestion des flux migratoires incite par ailleurs des réseaux mafieux à entretenir des filières clandestines, notamment en Méditerranée, où trop de personnes ont déjà trouvé la mort. La politique du droit d’asile appartient aux États membres et il n’est pas acceptable que ceux-ci subissent les errements politiques de l’Union européenne qui, vivant en dehors des réalités, n’a conscience ni des désastres humains qu’elle cautionne de fait, ni la nécessité de frontières souveraines qui protègent les peuples européens. Le seul avenir réaliste de la politique d’asile et de gestion des frontières est le respect de la souveraineté juridique et territoriale des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. Europe’s borders have to become more secure by increasing financial, human and technical resources and strengthening Frontex. Countries along Europe’s external borders in particular face specific challenges on migration issues. The statistics show that whereas the older EU Member States have been dealing with the issue for a long time, the newer ones like Hungary have just begun to confront it. In 2014 the number of persons requesting refugee status in Hungary was nearly 20 times higher than in 2012. Our aim should be to find solutions for the Member States particularly concerned and effective measures against asylum abuse to put an end to organised crime and human trafficking in order to prevent tragedies along Europe’s external borders. There is a difference between those who cross the border illegally because they are fleeing persecution, armed conflict or other hardships and those who enter the EU in search of better living standards. Political asylum-seekers merit protection, and we have to meet our humanitarian responsibility towards them. However, we have to distinguish refugees from illegal economic migrants. We need a frank debate on the issue, as illegal immigration poses a problem today.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. J'ai décidé, avec l'ensemble des députés du Front national, de demander la suppression de l'agence européenne des frontières extérieures, Frontex. Il y a deux raisons principales à cela. D'abord, Frontex ne garde plus nos frontières extérieures, elle n'empêche plus quiconque de pénétrer illégalement sur le territoire de l'Union. Elle est un supplétif des "passeurs": ils remplissent des bateaux poubelles de clandestins puis les laissent couler au large des côtes italiennes ou grecques, sachant pertinemment que les agents de Frontex sont dans l'obligation morale – et c'est bien normal – de venir à leur secours et de les ramener sur le continent. Frontex facilite donc l'entrée de clandestins sur le territoire de l'Union. La deuxième raison est l'hypocrisie de l'Union. En effet, elle a facilité les déplacements de population, a encouragé des millions de malheureux à tenter la traversée, si souvent mortelle. Sans l'Union, sans Schengen, nous ne connaîtrions pas les problèmes migratoires actuels. Et, en aucun cas, nous ne pensons que ceux qui sont à l'origine de ces catastrophes pourront les résoudre. L'immigration incontrôlée est une conséquence de l'Union, et seuls les États-nations ont les capacités pour répondre à ces problématiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. Europa, jako region względnego dobrobytu, jest miejscem, w którym chciałoby się znaleźć wiele ludzi. Uciekają z krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi czy etnicznymi, z krajów pogrążonych w biedzie, bez perspektyw zmiany na lepsze. Stworzenie instytucji, jak Frontex czy Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, miało na celu koordynację działań, mających ograniczać napływ emigrantów oraz stworzyć warunki do zajęcia się tymi, którzy już do Europy przybyli. Faktem niezaprzeczalnym jest jednak to, że duża odpowiedzialność za szczelność granic spada bezpośrednio na państwa członkowskie. Szczególnie kraje stanowiące południową i wschodnią unijną granicę muszą w dużej mierze radzić sobie z problemem uchodźców. Niepokojący jest również dwukrotny wzrost liczby imigrantów w ciągu ostatnich dwóch lat. Jest to efekt eskalacji działań zbrojnych i terrorystycznych w Syrii i Iraku. Zatem obserwując sytuację na Ukrainie, powinniśmy podwoić wysiłki, aby zapewnić wsparcie i ukierunkować już istniejące agencje, aby mogły lepiej przygotować się na pogarszającą się sytuację. Należy zapewnić wsparcie finansowe, by instytucje te mogły wypełniać swoje zadania i wspierać państwa członkowskie w przyjmowaniu uchodźców.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. Ka tänane päev on taas toonud traagilisi teateid sadadest Vahemerel uppunud põgenikest. See on taas kord kurb märguanne, et ELi välispiir vajab tugevdamist. ELi piirivalveagentuur Frontex on olnud alarahastatud ja alamehitatud. Kasvav surve ELi piiridele ei luba niiviisi jätkata. Frontex tuleb kujundada täiemahuliseks ELi agentuuriks, mis saab adekvaatselt ELi eelarvest rahastatud. Frontex ei tohi sõltuda vaid liikmesriikide panusest. Lähiaeg saab ELile olema keeruline ka piirikaitse ja põgenikesurve seisukohalt. Seega on ülim aeg Frontex korralikult ja stabiilselt rahastada ja mehitada. See peab kajastuma hiljemalt ELi järgmise aasta eelarves ja soovitavalt ka varem.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Podržavam napore za stvaranje zajedničke politike o europskom sustavu azila. Slobodno kretanje osoba u EU-u i postupno ukidanje unutarnjih granica čini usklađeno djelovanje neizbježnim. Europski potporni ured za azil kontinuirano radi na usklađivanju pružanja operativne potpore državama članicama, posebno u državama u kojima je prihvatni sustav izložen snažnom migracijskom pritisku.

Zahvaljujući djelovanju Ureda ostvaren je ozbiljan napredak u kreiranju i implementaciji zajedničke europske politike azila. Prostor za napredak još postoji, posebno u vidu sve većeg broja zahtjeva zbog eskalacije sukoba u Siriji i Iraku i stalnog migracijskog pritiska na južnu Europu, prije svega u smanjivanju razlika između država članica u odobravanju azila, supsidijarne i privremene zaštite.

Važan element u provođenju migracijske politike od 2005. čini i Frontex. Veliki migracijski pritisak na EU-u zahtijeva koordinirano operativno djelovanje u analizi rizika i nadgledanju vanjskih granica te sve zahtjevniju tehničku i stručnu osposobljenost, posebno na glavnom morskom području ilegalnih migracija – Sredozemlju.

Pozdravljam povećanje proračuna Frontexa, no činjenica je da se još uvijek radi o nedostatnim sredstvima za sva njihova djelovanja. Potrebno je nastaviti s dosljednom primjenom najboljih praksi upravljanja granicama, uz snažne mjere za spašavanje života migranata koji ilegalnim rutama pokušavaju doći do europske obale te osigurati zaštitu prava tražitelja azila i azilanata.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. Con Frontex estamos construyendo una Europa fortaleza en donde la política migratoria es simplemente una parte de la política de seguridad: restricción de visados, construcción de muros y vallas asesinas, militarización del control fronterizo, repatriaciones forzadas, subcontratación del control migratorio a países no democráticos...

Estamos violando sistemáticamente derechos humanos, no solo con devoluciones en caliente, sino también instalando cuchillas en las vallas, maltratando en centros de internamiento para extranjeros, embistiendo con nuestros barcos patrulla endebles embarcaciones repletas de migrantes, e incluso ha habido casos en los que las autoridades europeas han apretado el gatillo. ¡Basta ya de incoherencias y cinismo! Son nuestras políticas, la exterior en general y la comercial en particular, las que llevan a la desesperación a la gente del Sur obligándola a emigrar.

Señorías, ¿se han parado a pensar en los efectos que tendrá el TTIP en las migraciones? El TTIP empobrecerá aún más al Sur y forzará a más gente a emigrar. Seamos consecuentes, vayamos a la raíz del problema de la migración y fomentemos el desarrollo y el bienestar de la gente de los países del Sur y dejemos de empobrecerles.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. A párizsi merényletek kapcsán több tagország kormánya – de talán legszélsőségesebben a magyar kormány – a bevándorlás uniós szintű szabályozásában találta meg a problémák forrását. Orbán Viktor miniszterelnök, és pártjának több meghatározó alakja visszatérően az uniós szabályokat lazának, ésszerűtlennek és kijátszhatónak minősítették, ezért Orbán hangsúlyozta, hogy nem szabad megvárni az uniós döntéseket, hanem „amit lehet, magunknak el kell végezni”. „Mi nem akarunk a megélhetési bevándorlók célországa lenni" – jelentette ki annak tudatában, hogy a statisztikák szerint Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. Magyarországon nem a bevándorlás, sokkal inkább a kivándorlás a probléma. Megelőzendő a magyar kormány felelőtlen lépéseit célszerű lenne végiggondolni, hogy uniós szinten miként lehetne a bevándorlás kérdését megnyugtatóan kezelni. A német szociáldemokraták rugalmasan működő pontrendszer bevezetését kezdeményezték, amely alapján évente áttekintenék, hogy melyek a hiányszakmák az Unióban. A tagországok igényeinek megfelelően több pontot kapnának azok a bevándorlók, akik olyan szakmával, képzettséggel rendelkeznek, amelyben munkaerőhiány jelentkezik. Ne felejtkezzünk meg róla, hogy az Unió társadalmának öregedése miatt a következő évtizedben 6-7 millióval fog csökkeni a munkavállalók száma, amit csak megfelelő keretek között szabályozott bevándorlással lehet pótolni. A bevándorlás törvényi szabályozása mellett érdemes lenne végiggondolnunk, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel lehetne segíteni a már az Unióban tartózkodó bevándorlók beilleszkedését a társadalomba.

 
  
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 21.30 i wznowione o godz. 21.40)

 
Note legali - Informativa sulla privacy