Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 11. února 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Zpráva Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Protiteroristická opatření (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Předložení dokumentů: viz zápis
 5.Převody prostředků: viz zápis
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 7.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 8.Příprava neformální schůzky představitelů států a vlád (12. února 2015) (rozprava)
 9.Hlasování
  9.1.Ochranná opatření stanovená v dohodě s Islandem (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (hlasování)
  9.2.Antidumpingová a antisubvenční opatření (A8-0033/2014 - Andrzej Duda) (hlasování)
  9.3.Kombinovaný účinek antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (A8-0032/2014 - Andrzej Duda) (hlasování)
  9.4.Společná pravidla dovozu (A8-0040/2014 - Andrzej Duda) (hlasování)
  9.5.Společná pravidla vývozu (A8-0035/2014 - Andrzej Duda) (hlasování)
  9.6.Přistoupení Gabonu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0007/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  9.7.Přistoupení Andorry k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0004/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  9.8.Přistoupení Seychel k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0006/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  9.9.Přistoupení Ruské federace k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0008/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  9.10.Přistoupení Albánie k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0002/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  9.11.Přistoupení Singapuru k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0003/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  9.12.Přistoupení Maroka k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0005/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  9.13.Přistoupení Arménie k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0009/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  9.14.Ověřování pověřovacích listin (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda) (hlasování)
  9.15.Přeshraniční výměna informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender) (hlasování)
  9.16.Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Senegalskou republikou (A8-0010/2015 - Norica Nicolai) (hlasování)
  9.17.Zpráva Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  9.18.Protiteroristická opatření (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  9.19.Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015) (hlasování)
  9.20.Označování země původu složek masa u zpracovaných potravin (B8-0097/2015) (hlasování)
  9.21.Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU (A8-0012/2015 - Charles Goerens) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Ochranná opatření stanovená v dohodě s Islandem (A8-0031/2014 - Andrzej Duda)
  10.2.Antidumpingová a antisubvenční opatření (A8-0033/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Kombinovaný účinek antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (A8-0032/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Společná pravidla dovozu (A8-0040/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Společná pravidla vývozu (A8-0035/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Přistoupení Gabonu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
  10.7.Přistoupení Andorry k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
  10.8.Přistoupení Seychel k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
  10.9.Přistoupení Ruské federace k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
  10.10.Přistoupení Albánie k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
  10.11.Přistoupení Singapuru k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
  10.12.Přistoupení Maroka k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
  10.13.Přistoupení Arménie k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
  10.14.Ověřování pověřovacích listin (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
  10.15.Přeshraniční výměna informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
  10.16.Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Senegalskou republikou (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
  10.17.Zpráva Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  10.18.Protiteroristická opatření (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  10.19.Prodloužení mandátu Fóra pro správu internetu (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
  10.20.Označování země původu složek masa u zpracovaných potravin (B8-0097/2015)
  10.21.Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Prohlášení předsednictví
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 15.Humanitární krize v Iráku a v Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (rozprava)
 16.Situace v Jemenu (rozprava)
 17.Rámec EU pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)
 18.Další směřování agentury Frontex a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu
 19.Jmenování členů zvláštního výboru pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem: viz zápis
 20.Další směřování agentury Frontex a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (pokračování rozpravy)
 21.Členství v meziparlamentních delegacích: viz zápis
 22.Přístup k léčivým přípravkům v EU (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4398 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (15581 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí