Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 11. februar 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 8.Forberedelse af stats- og regeringschefernes uformelle møde (12. februar 2015) (forhandling)
 9.Afstemningstid
  9.1.Beskyttelsesforanstaltninger i overenskomsten med Island (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  9.2.Foranstaltninger vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger (A8-0033/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  9.3.Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger (A8-0032/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  9.4.Fælles ordninger for indførsel (A8-0040/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  9.5.Fælles ordninger for udførsel (A8-0035/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  9.6.Gabons tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0007/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  9.7.Andorras tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0004/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  9.8.Seychellernes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0006/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  9.9.Ruslands tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0008/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  9.10.Albaniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0002/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  9.11.Singapores tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0003/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  9.12.Marokkos tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0005/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  9.13.Armeniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0009/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  9.14.Valgs prøvelse (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  9.15.Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  9.16.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Republikken Senegal (A8-0010/2015 - Norica Nicolai) (afstemning)
  9.17.Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  9.18.Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  9.19.Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015) (afstemning)
  9.20.Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer (B8-0097/2015) (afstemning)
  9.21.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (A8-0012/2015 - Charles Goerens) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Beskyttelsesforanstaltninger i overenskomsten med Island (A8-0031/2014 - Andrzej Duda)
  10.2.Foranstaltninger vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger (A8-0033/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger (A8-0032/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Fælles ordninger for indførsel (A8-0040/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Fælles ordninger for udførsel (A8-0035/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Gabons tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
  10.7.Andorras tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
  10.8.Seychellernes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
  10.9.Ruslands tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
  10.10.Albaniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
  10.11.Singapores tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
  10.12.Marokkos tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
  10.13.Armeniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
  10.14.Valgs prøvelse (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
  10.15.Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
  10.16.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Republikken Senegal (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
  10.17.Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  10.18.Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  10.19.Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
  10.20.Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer (B8-0097/2015)
  10.21.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Erklæring fra formanden
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 15.Den humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS (forhandling)
 16.Situationen i Yemen (forhandling)
 17.EU-ramme for demokrati, retsstat og grundlæggende retttigheder (forhandling)
 18.Vejen frem for Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor
 19.Udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Skatteaftaler og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning: se protokollen
 20.Vejen frem for Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor (fortsat forhandling)
 21.De interparlamentariske delegationers sammensætning: se protokollen
 22.Adgang til lægemidler i EU (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (4398 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (15581 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik