Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Προετοιμασία για την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (12 Φεβρουαρίου 2015) (συζήτηση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία με την Ισλανδία (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  9.2.Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων (A8-0033/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  9.3.Συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (A8-0032/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  9.4.Κοινό καθεστώς εισαγωγών (A8-0040/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  9.5.Κοινό καθεστώς εξαγωγών (A8-0035/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  9.6.Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0007/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  9.7.Προσχώρηση της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0004/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  9.8.Προσχώρηση των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0006/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  9.9.Προσχώρηση της Ρωσίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0008/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  9.10.Προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0002/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  9.11.Προσχώρηση της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0003/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  9.12.Προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0005/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  9.13.Προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0009/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  9.14.Έλεγχος της εντολής (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  9.15.Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  9.16.Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (A8-0010/2015 - Norica Nicolai) (ψηφοφορία)
  9.17.cΈκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  9.18.Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  9.19.Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015) (ψηφοφορία)
  9.20.Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (B8-0097/2015) (ψηφοφορία)
  9.21.Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (A8-0012/2015 - Charles Goerens) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία με την Ισλανδία (A8-0031/2014 - Andrzej Duda)
  10.2.Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων (A8-0033/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (A8-0032/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Κοινό καθεστώς εισαγωγών (A8-0040/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Κοινό καθεστώς εξαγωγών (A8-0035/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
  10.7.Προσχώρηση της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
  10.8.Προσχώρηση των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
  10.9.Προσχώρηση της Ρωσίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
  10.10.Προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
  10.11.Προσχώρηση της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
  10.12.Προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
  10.13.Προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
  10.14.Έλεγχος της εντολής (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
  10.15.Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
  10.16.Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
  10.17.Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  10.18.Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  10.19.Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
  10.20.Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (B8-0097/2015)
  10.21.Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Δήλωση της Προεδρίας
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 17.Πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 18.Η μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
 19.Διορισμός των μελών της ειδικής επιτροπής για τις φορολογικές συμφωνίες τύπου “tax ruling” και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Η μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (συνέχεια της συζήτησης)
 21.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Πρόσβαση στα φάρμακα στην ΕΕ (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4398 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (15581 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου