Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 11. veebruar 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Terrorismivastased meetmed (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 8.Ettevalmistused riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikuks kohtumiseks 12. veebruaril 2015 (arutelu)
 9.Hääletused
  9.1.Islandiga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  9.2.Dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed (A8-0033/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  9.3.Dumpingu- ja subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõju (A8-0032/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  9.4.Ühised impordieeskirjad (A8-0040/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  9.5.Ühised ekspordieeskirjad (A8-0035/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  9.6.Gaboni ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0007/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  9.7.Andorra ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0004/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  9.8.Seišellide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0006/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  9.9.Venemaa ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0008/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  9.10.Albaania ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0002/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  9.11.Singapuri ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0003/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  9.12.Maroko ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0005/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  9.13.Armeenia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0009/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  9.14.Volituste kontrollimine (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  9.15.Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  9.16.ELi ja Senegali vaheline säästva kalanduse partnerlusleping (A8-0010/2015 - Norica Nicolai) (hääletus)
  9.17.USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  9.18.Terrorismivastased meetmed (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  9.19.Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015) (hääletus)
  9.20.Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine (B8-0097/2015) (hääletus)
  9.21.AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (A8-0012/2015 - Charles Goerens) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Islandiga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed (A8-0031/2014 - Andrzej Duda)
  10.2.Dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed (A8-0033/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Dumpingu- ja subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõju (A8-0032/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Ühised impordieeskirjad (A8-0040/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Ühised ekspordieeskirjad (A8-0035/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Gaboni ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
  10.7.Andorra ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
  10.8.Seišellide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
  10.9.Venemaa ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
  10.10.Albaania ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
  10.11.Singapuri ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
  10.12.Maroko ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
  10.13.Armeenia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
  10.14.Volituste kontrollimine (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
  10.15.Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
  10.16.ELi ja Senegali vaheline säästva kalanduse partnerlusleping (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
  10.17.USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  10.18.Terrorismivastased meetmed (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  10.19.Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
  10.20.Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine (B8-0097/2015)
  10.21.AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Presidentuuri avaldus
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 15.Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige ISi kontekstis (arutelu)
 16.Olukord Jeemenis (arutelu)
 17.ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste raamistik (arutelu)
 18.Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tulevik
 19.Maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine (vt protokoll)
 20.Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tulevik (arutelu jätkamine)
 21.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 22.Ravimite kättesaadavus ELis (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (4398 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (15581 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika