Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 11 februari 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Terrorismebestrijdingsmaatregelen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 8.Voorbereiding van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders (12 februari 2015) (debat)
 9.Stemmingen
  9.1.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met IJsland (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  9.2.Maatregelen betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (A8-0033/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  9.3.Gecombineerd effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (A8-0032/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  9.4.Gemeenschappelijke regeling voor de invoer (A8-0040/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  9.5.Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (A8-0035/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  9.6.Toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0007/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  9.7.Toetreding van Andorra tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0004/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  9.8.Toetreding van de Seychellen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0006/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  9.9.Toetreding van Rusland tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0008/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  9.10.Toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0002/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  9.11.Toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0003/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  9.12.Toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0005/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  9.13.Toetreding van Armenië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0009/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  9.14.Onderzoek van de geloofsbrieven (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda) (stemming)
  9.15.Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  9.16.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en Senegal (A8-0010/2015 - Norica Nicolai) (stemming)
  9.17.Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  9.18.Terrorismebestrijdingsmaatregelen (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  9.19.Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015) (stemming)
  9.20.Vermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van bereide levensmiddelen (B8-0097/2015) (stemming)
  9.21.De werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (A8-0012/2015 - Charles Goerens) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met IJsland (A8-0031/2014 - Andrzej Duda)
  10.2.Maatregelen betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (A8-0033/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Gecombineerd effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (A8-0032/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Gemeenschappelijke regeling voor de invoer (A8-0040/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (A8-0035/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
  10.7.Toetreding van Andorra tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
  10.8.Toetreding van de Seychellen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
  10.9.Toetreding van Rusland tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
  10.10.Toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
  10.11.Toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
  10.12.Toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
  10.13.Toetreding van Armenië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
  10.14.Onderzoek van de geloofsbrieven (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
  10.15.Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
  10.16.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en Senegal (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
  10.17.Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  10.18.Terrorismebestrijdingsmaatregelen (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  10.19.Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
  10.20.Vermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van bereide levensmiddelen (B8-0097/2015)
  10.21.De werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Verklaring van de Voorzitter
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 15.Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in verband met de IS (debat)
 16.Situatie in Jemen (debat)
 17.EU-kader voor democratie, rechtsstatelijkheid en grondrechten (debat)
 18.Toekomstige rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
 19.Benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect: zie notulen
 20.Toekomstige rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (voortzetting van het debat)
 21.Samenstelling interparlementaire delegaties: zie notulen
 22.Toegang tot geneesmiddelen in de EU (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (4398 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (15581 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid