Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 11 februarie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 3.Măsurile antiterorism (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 4.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 5.Transferuri de credite: consultaţi procesul-verbal
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Pregătirea reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern (12 februarie 2015) (dezbatere)
 9.Votare
  9.1.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Islanda (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (vot)
  9.2.Măsurile antidumping sau antisubvenții (A8-0033/2014 - Andrzej Duda) (vot)
  9.3.Efectul combinat al măsurilor antidumping sau antisubvenții și al măsurilor de salvgardare (A8-0032/2014 - Andrzej Duda) (vot)
  9.4.Regimul comun aplicabil importurilor (A8-0040/2014 - Andrzej Duda) (vot)
  9.5.Regimul comun aplicabil exporturilor (A8-0035/2014 - Andrzej Duda) (vot)
  9.6.Aderarea Gabonului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0007/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  9.7.Aderarea Andorei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0004/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  9.8.Aderarea Republicii Seychelles la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0006/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  9.9.Aderarea Rusiei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0008/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  9.10.Aderarea Albaniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0002/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  9.11.Aderarea Singaporelui la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0003/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  9.12.Aderarea Marocului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0005/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  9.13.Aderarea Armeniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0009/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  9.14.Verificarea prerogativelor (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda) (vot)
  9.15.Schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender) (vot)
  9.16.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre UE și Republica Senegal (A8-0010/2015 - Norica Nicolai) (vot)
  9.17.Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  9.18.Măsurile antiterorism (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  9.19.Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015) (vot)
  9.20.Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (B8-0097/2015) (vot)
  9.21.Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (A8-0012/2015 - Charles Goerens) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Islanda (A8-0031/2014 - Andrzej Duda)
  10.2.Măsurile antidumping sau antisubvenții (A8-0033/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Efectul combinat al măsurilor antidumping sau antisubvenții și al măsurilor de salvgardare (A8-0032/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Regimul comun aplicabil importurilor (A8-0040/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Regimul comun aplicabil exporturilor (A8-0035/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Aderarea Gabonului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
  10.7.Aderarea Andorei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
  10.8.Aderarea Republicii Seychelles la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
  10.9.Aderarea Rusiei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
  10.10.Aderarea Albaniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
  10.11.Aderarea Singaporelui la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
  10.12.Aderarea Marocului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
  10.13.Aderarea Armeniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
  10.14.Verificarea prerogativelor (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
  10.15.Schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
  10.16.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre UE și Republica Senegal (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
  10.17.Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  10.18.Măsurile antiterorism (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  10.19.Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
  10.20.Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (B8-0097/2015)
  10.21.Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
 11.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 12.Declarația Președinției
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 15.Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul SI (dezbatere)
 16.Situația din Yemen (dezbatere)
 17.Cadrul UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (dezbatere)
 18.Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil
 19.Desemnarea membrilor Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare: consultaţi procesul-verbal
 20.Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil (continuarea dezbaterii)
 21.Componenţa delegaţiilor interparlamentare: a se vedea procesul-verbal
 22.Accesul la medicamente în UE (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (4398 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (15581 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate