Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 11. februára 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Protiteroristické opatrenia (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Príprava neformálneho zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád (12. februára 2015) (rozprava)
 9.Hlasovanie
  9.1.Ochranné opatrenia ustanovené v Dohode s Islandom (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  9.2.Antidumpingové a antidotačné opatrenia (A8-0033/2014 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  9.3.Opatrenia vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (A8-0032/2014 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  9.4.Spoločné pravidlá na dovozy (A8-0040/2014 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  9.5.Spoločné pravidlá na vývozy (A8-0035/2014 - Andrzej Duda) (hlasovanie)
  9.6.Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0007/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  9.7.Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0004/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  9.8.Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0006/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  9.9.Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0008/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  9.10.Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0002/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  9.11.Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0003/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  9.12.Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0005/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  9.13.Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0009/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  9.14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  9.15.Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender) (hlasovanie)
  9.16.Dohoda o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi EÚ a Senegalskou republikou (A8-0010/2015 - Norica Nicolai) (hlasovanie)
  9.17.Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  9.18.Protiteroristické opatrenia (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  9.19.Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015) (hlasovanie)
  9.20.Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách (B8-0097/2015) (hlasovanie)
  9.21.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (A8-0012/2015 - Charles Goerens) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Ochranné opatrenia ustanovené v Dohode s Islandom (A8-0031/2014 - Andrzej Duda)
  10.2.Antidumpingové a antidotačné opatrenia (A8-0033/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Opatrenia vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (A8-0032/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Spoločné pravidlá na dovozy (A8-0040/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Spoločné pravidlá na vývozy (A8-0035/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
  10.7.Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
  10.8.Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
  10.9.Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
  10.10.Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
  10.11.Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
  10.12.Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
  10.13.Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
  10.14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
  10.15.Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
  10.16.Dohoda o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi EÚ a Senegalskou republikou (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
  10.17.Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  10.18.Protiteroristické opatrenia (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  10.19.Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
  10.20.Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách (B8-0097/2015)
  10.21.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Vyhlásenie predsedníctva
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 15.Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s Islamským štátom (rozprava)
 16.Situácia v Jemene (rozprava)
 17.Rámec EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 18.Budúcnosť agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl
 19.Vymenovanie členov osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku: pozri zápisnicu
 20.Budúcnosť agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl (pokračovanie rozpravy)
 21.Zloženie medziparlamentných delegácií: pozri zápisnicu
 22.Prístup k liekom v EÚ (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (4398 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (15581 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia