Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 11 februari 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Åtgärder mot terrorism (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Anslagsöverföringar: se protokollet
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Förberedelse inför stats- eller regeringschefernas informella möte (12 februari 2015) (debatt)
 9.Omröstning
  9.1.Skyddsåtgärder som avses i avtalet med Island (A8-0031/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  9.2.Åtgärder gällande antidumpningsåtgärder och antisubventionsåtgärder (A8-0033/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  9.3.Samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder (A8-0032/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  9.4.Gemensamma importregler (A8-0040/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  9.5.Gemensamma exportregler (A8-0035/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  9.6.Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0007/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  9.7.Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0004/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  9.8.Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0006/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  9.9.Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0008/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  9.10.Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0002/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  9.11.Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0003/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  9.12.Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0005/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  9.13.Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0009/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  9.14.Valprövning (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  9.15.Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
  9.16.Partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan EU och Senegal (A8-0010/2015 - Norica Nicolai) (omröstning)
  9.17.Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  9.18.Åtgärder mot terrorism (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  9.19.Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015) (omröstning)
  9.20.Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel (B8-0097/2015) (omröstning)
  9.21.Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (A8-0012/2015 - Charles Goerens) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Skyddsåtgärder som avses i avtalet med Island (A8-0031/2014 - Andrzej Duda)
  10.2.Åtgärder gällande antidumpningsåtgärder och antisubventionsåtgärder (A8-0033/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder (A8-0032/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Gemensamma importregler (A8-0040/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Gemensamma exportregler (A8-0035/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0007/2015 - Heidi Hautala)
  10.7.Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0004/2015 - Heidi Hautala)
  10.8.Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0006/2015 - Heidi Hautala)
  10.9.Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0008/2015 - Heidi Hautala)
  10.10.Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0002/2015 - Heidi Hautala)
  10.11.Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0003/2015 - Heidi Hautala)
  10.12.Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0005/2015 - Heidi Hautala)
  10.13.Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0009/2015 - Heidi Hautala)
  10.14.Valprövning (A8-0013/2015 - Pavel Svoboda)
  10.15.Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (A8-0001/2015 - Inés Ayala Sender)
  10.16.Partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan EU och Senegal (A8-0010/2015 - Norica Nicolai)
  10.17.Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015)
  10.18.Åtgärder mot terrorism (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)
  10.19.Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015)
  10.20.Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel (B8-0097/2015)
  10.21.Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (A8-0012/2015 - Charles Goerens)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Uttalande av talmannen
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 15.Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (debatt)
 16.Situationen i Jemen (debatt)
 17.EU-ram för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (debatt)
 18.Vägen framåt för Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågor
 19.Utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skatteavtal och andra åtgärder av liknande art eller med liknande syfte: se protokollet
 20.Vägen framåt för Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (fortsättning på debatten)
 21.De interparlamentariska delegationernas sammansättning: se protokollet
 22.Tillgång till läkemedel i EU (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4398 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (15581 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy