Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 12 februari 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

10. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid