Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 12 februari 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet (debatt)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Burundi: fallet Bob Rugurika
  3.2.Saudiarabien: fallet Raif Badawi
  3.3.Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern
 4.Omröstning
  4.1.Burundi: fallet Bob Rugurika (B8-0160/2015, B8-0163/2015, RC-B8-0144/2015, B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015)
  4.2.Saudiarabien: fallet Raif Badawi (RC-B8-0143/2015, B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015, B8-0162/2015)
  4.3.Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern (RC-B8-0150/2015, B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015, B8-0161/2015)
  4.4.Inrättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller effekt (B8-0169/2015)
  4.5.Utnämning av ledamöterna i det särskilda utskottet för skatteavtal och andra åtgärder av liknande art eller med liknande syfte
  4.6.Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (RC-B8-0136/2015, B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015, B8-0142/2015)
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 6.Röstförklaringar
  6.1.Inrättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller effekt (B8-0169/2015)
  6.2.Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (RC-B8-0136/2015, B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015, B8-0142/2015)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 12.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (678 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2291 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy