Volver al portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (selección)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Este documento no está disponible en su lengua y se le ofrece en una de las lenguas que están disponibles en la barra de lenguas.

 Índice 
 Texto íntegro 
Rozpravy
Streda, 25. februára 2015 - Brusel Revidované vydanie

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013 (rozprava)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európska centrálna banka sa zamerala hlavne na znižovanie napätia na finančných trhoch a obnovu dôvery investorov v jednotnú menu. Najmä v období hospodárskej a finančnej krízy treba oceniť, že Európska centrálna banka je pripravená robiť potrebné kroky, ktoré sú nevyhnutné na stabilizáciu situácie a záchranu eura. Na druhej strane však hospodárska činnosť aj naďalej stagnuje, pretože v roku 2013 zaznamenala eurozóna negatívny rast HDP, už druhý rok za sebou a vysoká miera nezamestnanosti v Európe ohrozuje stabilitu európskeho projektu a zvyšuje obavy občanov členských štátov Európskej únie. Mechanizmus prenosu menovej politiky je, bohužiaľ, vážne oslabený a prínos Európskej centrálnej banky znížiť úrokové sadzby je minimálny, čo je problém, pretože veľmi nízke úrokové sadzby vedú v dlhodobom časovom horizonte k vážnym narušeniam podnikateľského sektora a prejavujú sa ako poškodzujúce pre súkromné úspory a dôchodkové plány. Oceňujem však, že Európska centrálna banka opakovane potvrdzuje, že je schopná a kompetentná v rámci svojho mandátu využívať nekonvenčné nástroje a meniť rozsah svojich zásahov v prípade príliš dlhého obdobia nízkej inflácie. Veľmi ma teší, že táto inštitúcia sa otvára kontrole a ide pozitívnym príkladom ostatným inštitúciám svojím rozhodnutím o zverejňovaní zápisnice zo svojich schôdzí, čo určite privíta aj široká verejnosť.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad