Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Καλωσόρισμα
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικού πλαισίου για την ενεργειακή ένωση (συζήτηση)
 14.Έκθεση σχετικά με την άτυπη σύνοδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2015 (συζήτηση)
 15.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 17.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (651 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2570 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου