Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 25 februari 2015 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Utskottens sammansättning: se protokollet
 5.Välkomsthälsning
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 9.Framställningar: se protokollet
 10.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Antaget beslut om en strategisk ram för energiunionen (debatt)
 14.Rapport från det informella mötet med stats- och regeringscheferna den 12 februari 2015 (debatt)
 15.Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (debatt)
 16.Situationen i Venezuela (debatt)
 17.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (651 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2570 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy