Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 9 март 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента: вж. протоколи
 4.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 6.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 9.Петиции: вж. протоколи
 10.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 11.Внасяне на документи: вж. протоколи
 12.Ред на работа
 13.Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (разискване)
 14.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 15.Критерии за идентифициране на химикалите, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система (разискване)
 16.Отражение на руските ограничения върху международните автомобилни превозвачи (разискване)
 17.Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
 20.Закриване на годишната сесия
Разисквания
Редактирана версия (563 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2387 kb)
Правна информация - Политика за поверителност