Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 9. marts 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Valgs prøvelse: se protokollen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 9.Andragender (jf. protokollen)
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 (forhandling)
 14.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 15.Kriterier for identifikation af endokrinforstyrrende kemikalier (EDC) (forhandling)
 16.De russiske restriktioners indvirkning på de internationale vejtransportvirksomheder (forhandling)
 17.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
 20.Afslutning af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (563 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2387 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik