Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (συζήτηση)
 14.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών (συζήτηση)
 16.Αντίκτυπος των ρωσικών περιορισμών στους διεθνείς οδικούς μεταφορείς (συζήτηση)
 17.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 20.Λήξη της ετήσιας συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (563 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2387 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου