Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 9. märts 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 4.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 9.Petitsioonid (vt protokoll)
 10.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (arutelu)
 14.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 15.Kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks (arutelu)
 16.Vene piirangute mõju rahvusvahelistele maanteetranspordiettevõtetele (arutelu)
 17.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
 20.Istungjärgu lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (563 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2387 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika