Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 9 mars 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Valprövning: se protokollet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 9.Framställningar: se protokollet
 10.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (debatt)
 14.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 15.Kriterier för identifiering av hormonstörande kemikalier (debatt)
 16.De ryska restriktionernas effekter för internationella vägtransportörer (debatt)
 17.Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
 20.Avslutande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (563 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2387 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy