Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2014/2155(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0024/2015

Textes déposés :

A8-0024/2015

Débats :

PV 10/03/2015 - 17
CRE 10/03/2015 - 17

Votes :

PV 11/03/2015 - 9.10
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2015)0062

Débats
Mardi 10 mars 2015 - Strasbourg Edition révisée

17. Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne - Lutte contre la fraude (débat)
Vidéo des interventions
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Georgi Pirinksi, on behalf of the Committee on Budgetary Control, on the Annual Report 2013 on the Protection of the EU’s Financial Interests – Fight against fraud (2014/2155(INI)) (A8—0024/2015).

 
  
MPphoto
 

  Георги Пирински, докладчик. Нужно е да съзнаваме, че всяка държава членка прави своята пропорционална вноска към бюджета и съответно има еднакъв интерес за възможно най-надеждната защита на финансовите интереси на Съюза. Докладът на комисията по бюджетен контрол, който е на вашето внимание, бе приет единодушно. В хода на неговото обсъждане обаче се очертаха две различаващи се разбирания в какво се състои адекватната защита на бюджета на ЕС.

Традиционно се счита, че следва да се акцентира върху рестрикциите и санкциите по отношение на констатираните нарушения. Въпросът обаче е, че нарушенията биват два различни вида – едните са плод на корупция, измама и престъпни деяния. Но далеч по-големият брой и обем са нарушенията в резултат на грешки, непознаване на правилата или прекалено сложни разпоредби. Ето защо санкционирането е необходимо да бъде съчетано с активна подкрепа на държавите членки – както да предотвратяват предумишлените измами, така и решително да ограничават случаите на непредумишлени нарушения.

Данните в доклада на Европейската комисия за 2013 г. са достатъчно показателни – от общо 2 милиарда и 140 милиона евро финансови нарушения най-голямата част – милиард осемстотин и четиридесет са в резултат на неумишлени отклонения от правилата, докато щетите от умишлени злоупотреби възлизат на не повече от 309 милиона.

В тази връзка бих насочил вашето внимание и към чувствителния въпрос за прекъсванията и спиранията на плащанията в областта на кохезионната политика. Сега съдържащият се в доклада текст призовава Европейската комисия стриктно да следва политиката си за прилагането на такива мерки. В този си вид тази формулировка е половинчата, защото не съдържа основния смисъл за превантивната роля на тези мерки като средство за предотвратяване и недопускане на нарушения. Такива са и смисълът, и буквата на член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който поставя на първо място именно възпиращата страна на мерките за защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

Много е важно държавите членки да докладват пред Европейската комисия разкритите случаи на измами и неумишлени нарушения. Чрез тази информация се установява къде са проблемите и могат да се търсят решения, така че подобни проблеми да не се повтарят в бъдеще. Информацията за разкритите измами и нередности обаче не трябва да се използва за злепоставяне на държавите. Напротив, държавите трябва да бъдат стимулирани да докладват, да бъдат насърчавани да откриват и предотвратяват измамите и грешките, да ги наказват и коригират, да преодоляват недостатъците и пропуските в системите си за контрол. Затова ако се установи, че някои държави срещат трудности, то отговорните европейски институции и останалите държави трябва да им оказват съдействие чрез добри практики, обмяна на опит и информация, чрез координация и обучение. Именно по този начин най-добре ще бъдат защитени финансовите интереси на Съюза в съответствие с изискванията и механизмите на добрия финансов мениджмънт и в отговор на очакванията и изискванията на европейските граждани.

В заключение, г-жо Председател, бих искал да благодаря специално на онези, които работиха с мен по този доклад, а именно моята сътрудничка Диана Попова, сътрудничката към секретариата на Социалистите и демократите г-жа Кудруца, Филип, както и на председателката на секретариата на комисията по бюджетен контрол г-жа Кармен де Кастийо за усилията и за гладкото протичане на процеса.

 
  
MPphoto
 

  Кристалина Георгиева, заместник-председател на Комисията. Както за Парламента, така и за Комисията борбата срещу злоупотребите е ключова, за да имаме доверието на нашите граждани да можем да вършим своята работа.

We in the Commission have reviewed the report and I am very pleased that on a number of your recommendations we are already pursuing a positive follow up. Let me highlight some of these.

First – irregularities reporting. We agree with your conclusion that we have to make a clear distinction between fraud and errors. Zero tolerance for fraud unquestionably, but with regard to errors we must invest in preventive action, simplification, and also in harmonisation across all expenditure categories, and this is work we are undertaking in a newly—established group of Commissioners that is dealing with the big spending areas.

With regard to our cohesion policy, we also agree with your emphasis on building up preventive action and also on taking stock, as requested by Parliament, at the mid-term assessment in 2018, of whether the new regulatory architecture of cohesion policy further prevents and reduces the risk of irregularities.

We have been very carefully reading the report’s views on public procurement. We recognise that it is still vulnerable to irregularities, to fraud, to corruption, and in this case we welcome the support you are giving to the transposition process of the new Public Procurement Directive. This is an opportunity for Member States to improve and it is also an opportunity for us in the EU institutions to carry forward the related changes to the Financial Regulation, which is currently under negotiation.

I hope that we will complete this negotiation swiftly. We recognise that the anti—corruption stand in our institutions is paramount. For that reason we will include an assessment of the implementation of internal anti—corruption policies – we are considering including it in the second EU anti—corruption report that is due in 2016.

With regard to the European Anti—fraud Office (OLAF), I have said many times that OLAF is a critical building block in our anti—fraud, anti—corruption stand. We are working for OLAF to have a sound interface with the OLAF Supervisory Committee. I have been personally engaging in working with the Supervisory Committee to make sure that we have the enabling environment for OLAF and for the Supervisory Committee to function. OLAF has been quite open to approaching the Supervisory Committee, including on the matter of statistical tools and the outcome of analyses, which is done on the basis of their application. We are also looking into how we can further strengthen the independence of the Supervisory Committee in their human resources and budget management policies. We will come forward with some advancement on this front soon.

We welcome the points that were made in the report on the European Public Prosecutor’s Office and the PIF Directive. I would say wholeheartedly that we appreciate your support. We are grateful for it. We need a European Public Prosecutor’s Office that is able to add value to the protection of EU financial interests. So we want to be ambitious and we want to have an institutional set—up that produces significantly better outcomes in our fight against fraud and corruption.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Arimont, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für regionale Entwicklung. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Kommissarin! In Zeiten knapper öffentlicher Kassen, und nicht nur dann, müssen wir dafür Sorge tragen, dass korrekt mit europäischen Steuergeldern umgegangen wird. Jeder einzelne Cent, der uns für europäische Projekte zur Verfügung steht, muss sinnvoll eingesetzt werden. Das ist mir und meiner Fraktion ein ganz wichtiges Anliegen. Meldungen über Verschwendungen und falsch ausgegebene Steuergelder schaden dem Ruf der Europäischen Union und schaden dem Bild der Politik im Allgemeinen. Diesen Gefallen dürfen wir den Feinden der EU bzw. den Feinden der Demokratie nicht tun. Daher tut Aufklärung not.

Das ist wichtig, auch und besonders in meinem Fachbereich, der Kohäsionspolitik, also der Nutzung von Strukturfonds wie EFRE, Interreg oder ESF. Sie stellt den Politikbereich der EU dar, in dem insgesamt die meisten Unregelmäßigkeiten verzeichnet wurden. Das muss uns zu denken geben. Im untersuchten Zeitraum des Jahres 2013 wurden insgesamt 321 Betrugsfälle gemeldet, das bedeutet 156 Millionen Euro. Im Bereich der nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten wurden sogar 4672 Fälle gemeldet, was einem Schadensbetrag von 1,2 Milliarden Euro entsprach. Das sind 1,356 Milliarden Euro zu viel! Wir müssen dafür sorgen, dass die europäischen Fördermittel in den Mitgliedstaaten effizienter eingesetzt werden. Wir brauchen objektive Kriterien zur Erfassung der Betrugsfälle für alle Mitgliedstaaten. Bisher gibt es diese einheitlichen Kriterien nicht. Auch haben wir festgestellt, dass eine Reihe Unregelmäßigkeiten durch zu komplizierte Verfahrensregeln entstanden sind. Hier tut eine administrative Vereinfachung not.

Wirklicher Betrug hingegen muss im Vorfeld durch eine entsprechende Antibetrugsstrategie in den Mitgliedstaaten verhindert werden. Dazu gehören auch und vor allem externe Kontrollen und wahrscheinlich auch die Idee des Europäischen Staatsanwalts. Auch die europäischen Ausschreibungen – Sie haben es gerade gesagt – stellen eine häufige Quelle für Unregelmäßigkeiten dar. Die kürzlich verabschiedeten Richtlinien zu europäischen Ausschreibungen werden oder sollen dazu beitragen, die Probleme zu reduzieren, weshalb diese Richtlinien schnellstmöglich in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Wir können es schaffen, dass krimineller Energie weniger Chancen geboten werden, sich problemlos zu entfalten. Daher sage ich nochmals: Jeder Cent muss sinnvoll eingesetzt werden. Das sind wir den Steuerzahlern in der EU schuldig.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei, Raportoare pentru aviz, Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Doamnă președinte, în Raportul privind protecția a intereselor financiare ale Uniunii am încercat să răspundem și să includem chestiuni cruciale pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, adică protejarea banilor noștri, protejarea banilor fiecărui cetățean european.

Sunt banii noștri, toți la un loc, fie că ești cetățean român, fie că ești cetățean german sau al oricărui stat membru și asta trebuie să înțelegem cu toții: că trebuie să protejăm banii cetățenilor noștri. Banii europeni sunt banii cetățenilor noștri; din taxele și impozitele lor și din bugetul public național se varsă o cotă către Uniunea Europeană și aceștia sunt banii pentru fonduri europene. Am dat această explicație pentru toată lumea, ca să fie clar că nu vorbim de interesele financiare ale Uniunii în mod abstract, ci de banii care vin efectiv de la cetățenii noștri. Și este important să înțelegem că este un coș unic, în care sunt vărsați toți banii și, ca atare, dacă protecția fondurilor europene e bine combătută într-un stat membru, dar prost combătută în alt stat membru, toată lumea are de suferit pentru că banii sunt la un loc. Deci nu este adevărat că, dacă se fură mai mult în zece state membre, restul fac bine pentru că își combat frauda acasă. Și tot aici suntem pentru că sunt bani comuni.

Ca atare, vrem foarte mult să ne concentrăm pe combaterea eficientă. Mulțumesc Comisiei și dnei comisar Georgieva pentru ceea ce a spus. Vreau să vă spun că este al șaselea an la rând când eu aud că Comisia se bucură că recomandăm și cerem diferența dintre iregularități și fraudă. Da, cerem, dar nu este prima oară când cerem asta: iregularitățile sunt administrative, frauda e penală, dar acesta este o temă veche.

Mă bucur că ieri Comisia LIBE a adoptat raportul interimar referitor la procurorul european; sper ca acest birou cu reguli unice de combatere a fraudei cu fonduri europene să funcționeze în toată Uniunea Europeană și să ducă la eficiență, adică toată lumea să facă anchete, să ajungem la confiscarea banilor și returnarea lor la bugetul Uniunii.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, im Namen der PPE-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich würde ja gern einstimmen in den Chor der Lobreden und mich auch bei OLAF bedanken und Glückwünsche aussprechen für dessen Leistungen. Aber ich habe massive Zweifel an den Statistiken. Diese Zweifel müssen wir ausräumen, und zwar wir miteinander. Ich glaube, dass wir im OLAF ein Problem haben mit der Verlässlichkeit von Daten. Man kann jetzt sagen, es gibt statistische Unklarheiten über die Dauer der Verfahren und über die Anzahl oder die Behandlung der Fälle. Man könnte diese statistischen Unklarheiten allerdings auch Manipulationen nennen. Der OLAF-Überwachungsausschuss hat einen wichtigen Bericht dazu und zu anderen systemischen Mängeln gemacht, aber die Kommission müsste die Berichte eben endlich ernst nehmen und reagieren. Wir brauchen eine funktionierende Betrugsbekämpfung, aber ich glaube, dass die Verhinderung von Kontrollen von Statistiken und anderen überwachenden Maßnahmen des Amtes das wirklich Einzige ist, was verlässlich funktioniert.

Ich bin auch besorgt darüber, dass die Wahrheit stets nur scheibchenweise ans Licht kommt. Das möchte ich hier ausdrücklich erwähnen. Das gilt auch für die Ermittlerkonferenz am Heimatort des Generaldirektors. Da hat Ihr Vorgänger 50.000 Euro an Kosten angegeben. Sie haben inzwischen die wirklichen Kosten genannt, nämlich 136.000 Euro. Ich halte dieses scheibchenweise Bearbeiten von Fakten für eine unglaubliche Angelegenheit. Aber das, was Sie getan haben, Frau Kommissarin, war ein wichtiger Anfang. Ich würde mir wünschen, dass Sie damit weitermachen.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo S&D. Señora Presidenta, en primer lugar tengo el honor y la satisfacción de felicitar al ponente por un informe exhaustivo y razonablemente planteado en relación con las luces y las sombras que estos ejercicios anuales sobre la protección de los intereses financieros de la Unión conllevan.

Hay que tener en cuenta que el ejercicio de 2013 es el último del presupuesto plurianual en el que se acumulan, por lo tanto, más los pagos. De ahí que algunos aumentos con respecto a 2012 entren dentro de la normalidad si tenemos en cuenta que estamos hablando de datos literales. Yo siempre digo que la plurianualidad tendríamos que verla como tal, en vez de ir año a año, que es otra manera de «salchichoneo» que por lo general oculta la realidad.

Es un ejercicio en el que agradezco al ponente que haya trabajado a fondo el tema de los ingresos, porque es verdad que llevamos años y años centrados en ver de qué manera, en el apartado de los gastos, se gasta mejor (creo que hemos ido induciendo por lo menos una cierta cultura —y de interés—, tanto en la Comisión como, poco a poco, a pesar de que nos parezca insuficiente, en los Estados miembros); pero, en cambio hemos ido dejando e ignorando qué es lo que pasaba con los ingresos. Es decir, qué es lo que pasaba con la parte de entrada del dinero en el presupuesto.

Creo que ahí hay elementos de preocupación en el año 2013: el régimen aduanero no ha sido suficientemente exigente y, por lo tanto, hay elementos que mejorar, y el contrabando de cigarrillos representa, según nos dan las cifras, un total de 10 000 millones de euros. Figúrense ustedes el Plan Juncker y los 10 000 millones de euros en contrabando de cigarrillos que todavía podríamos recuperar, a pesar —que ya veo que la señora Gräßle, apunta rápidamente en contra de la OLAF—, a pesar de que la OLAF, en este sentido, ha obtenido una serie de éxitos importantes: la recuperación e incautación de 68 millones de cigarrillos de contrabando, 124 kilos de cocaína y 140 000 litros de combustible diésel. Es decir, que hay que reconocerle también a la OLAF lo que hace bien.

También nos preocupa que en el sistema informatizado para la circulación y el control de los impuestos especiales se identifiquen algunas deficiencias que esperamos que en el nuevo procedimiento se mejorarán definitivamente.

Y hay una constatación que año a año nos llega, y es que las irregularidades no fraudulentas, que son el número mayor por donde se empieza a deshacer un poco el presupuesto y en lo que se tendría que hacer hincapié, se deben generalmente al desconocimiento de la norma y a Reglamentos y requisitos demasiado complejos. Espero que con todos los Reglamentos nuevos habremos resuelto por lo menos ese problema para el periodo 2014-2020, que empezaremos a examinar el año que viene. Eso espero.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Podatnika europejskiego bardzo interesuje to, czy pieniądze unijne są właściwie wykorzystane i co się z nimi dzieje. Jeżeli słyszy, że ponad 2 mld euro zostały wydatkowane w sposób niewłaściwy (mówiąc językiem dyplomatycznym), no to rzeczywiście musi to budzić – i budzi – silne emocje, musimy się z tym liczyć. I oczywiście ja się cieszę z tego, że to w większości są kwestie pewnych nieprawidłowości, a nie świadomych nadużyć finansowych, aczkolwiek zwracam uwagę, że w ostatnim okresie ilość nadużyć finansowych wzrosła aż o 30%. Natomiast czy to jest kwestia nieprawidłowości czy nadużycia, to być może z punktu widzenia naszego wyborcy, naszego podatnika mniej ważne. Ważne jest to, że te pieniądze Unia, a więc my wszyscy, w jakiś sposób tracimy.

Oczywiście trzeba dostrzegać sukcesy OLAF-u. Ja się zgadzam z moją przedmówczynią, choć oczywiście należy też wspierać wysiłki zmierzające w kierunku usprawnienia jego działania. O tym zresztą od lat mówimy w Komisji Kontroli Budżetowej. Chciałem akurat pochwalić OLAF za współpracę z państwami członkowskimi. To jest ważne, to jest potrzebne. Natomiast przede wszystkim jest kwestia woli politycznej poszczególnych państw członkowskich w walce z korupcją. Z tym różnie bywa i myślę, że tutaj też nie powinniśmy mówić tylko o Komisji Europejskiej, ale także o naszych krajach, w których jesteśmy wybierani. Czy rzeczywiście rządy tam wszędzie z korupcją walczą tylko na papierze, czy walczą w rzeczywistości? Podkreślam, z tym różnie bywa, także w moim kraju.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Czarnecki úr említette, hogy 2 milliárd euróra is tehető a szabálytalan kifizetések mértéke az Európai Unió pénzügyi keretei terhére, bár nyilván ő gondolt itt még a korrupciós vetületekre is. Csak kérdezem, hogy ő, illetve az ő politikai mozgalma egyetért-e azzal, hogy az Európai Unió egy főügyésszel is gyarapodjon, amelyik egyébként az európai pénzügyi érdekek védelmében direktben emelhetne vádat a tagországokban?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Dziękuję bardzo Panie Pośle za to ważne pytanie. Ja nie jestem do końca przekonany, powiem to bardzo szczerze, czy kolejna instytucja, która ma uszczuplić kompetencje instytucji już istniejących, które zajmują się walką z korupcją, jak OLAF i nie tylko, czy ona będzie takim panaceum, czy ona będzie takim zbawieniem? Ja bym się tutaj nie spieszył akurat z powołaniem ciała, o którym Pan mówi, byłbym tu raczej sceptyczny. Uważam, że musimy lepiej wykorzystywać instrumenty już obecnie istniejące.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, im Namen der ALDE-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst der Kommissarin Georgieva für ihre Aktivitäten im Bereich eines besseren Finanzmanagements der Ausgaben der Europäischen Union danken. Wir sind uns einig. Als Berichterstatter habe ich einen Bericht zum performance base budgeting des Europäischen Parlaments vorgelegt. Wir müssen hin zu einer ergebnisorientierten Haushaltsführung. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die EU-Mittel gut ausgegeben werden. Hier muss auch in Zukunft das Hauptaugenmerk liegen. Wir haben als ALDE-Fraktion darauf gedrängt, dass die Kommission ihre Instrumente auch nutzt, dass also praktisch die Unterbrechungen und die Korrekturen eingesetzt werden, um die Mitgliedstaaten dazu zu zwingen, dass für den Fall, dass Fehler festgestellt werden, diese dann auch korrigiert werden. 80 % der Mittel des EU-Haushalts sind in der geteilten Zuständigkeit, werden von den Mitgliedstaaten verwaltet. Und Tatsache ist, dass die Korrekturen und Unterbrechungen dazu geführt haben, dass die Mitgliedstaaten besser auf das Geld geachtet haben. Die Fehlerrate ist gesunken.

Gleichzeitig gibt es aber eben auch betrügerische Vorgänge. Zwar ist nicht jeder Fehler in betrügerischer Absicht gemacht worden, gleichzeitig aber gibt es verbrecherische Vorgehensweisen. Und die müssen geahndet werden. OLAF, die Betrugsbekämpfungsbehörde, ist hier wichtig. Sie muss aber auch rechtsstaatlich überwacht werden. Deshalb muss das Überwachungskomitee gestärkt werden. Wir brauchen einen Europäischen Staatsanwalt. Dabei müssen aber auch rechtsstaatliche Grundsätze eingehalten werden.

Lassen Sie mich noch auf das wichtige Thema Bekämpfung von Steuerbetrugs und Steuerhinterziehung eingehen. Wenn über eine Milliarde Euro jährlich den öffentlichen Händen dadurch verloren geht, dass es Steuervermeidungsmodelle, dass es Steuerumgehung, Steuerverkürzung gibt, dann muss gehandelt werden. Deshalb haben wir Liberalen auch den Sonderausschuss für Luxleaks beantragt. Wir sollten hier als Europäisches Parlament an der Speerspitze der öffentlichen Aufklärung sein, denn die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass hier auch auf europäischer Ebene endlich gehandelt wird.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. I totally agree that taxpayers’ money is precious and must be looked after and that no fraudulent use should be made of it. But would you agree with me that there is absolutely no mandate whatsoever across Europe for a European prosecutor’s office? Indeed that would be taking away national sovereignty in doing so, and there is absolutely no way we could impose that. There is no mandate for that at all. Do you agree?

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Die eine Frage ist: Für was ist die Europäische Union zuständig? In der Tat, hier hat die EU noch keine Kompetenz. Aber die entscheidende Frage ist doch: In Ihrem Land gibt es eine Diskussion, ob Kompetenzen zurückverlagert werden, zum Beispiel bei der inneren Sicherheit. Aber was soll das bringen? Wir haben heute grenzübergreifende Verbrechen, wir haben Verbrecherbanden, die in ganz Europa grenzübergreifend tätig sind. Da brauchen wir doch mehr Kooperation! Und das Ganze muss rechtsstaatlich sein. Insofern ist der Europäische Staatsanwalt ein gutes Instrument. Ich fordere Sie auf, in Großbritannien für diese Idee zu werben!

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson, thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL. A Uachtaráin, go raibh míle maith agat.

Given that fraudulent irregularities in 2013 involved EUR 309 million of EU funds, there is little doubt of the need to fight against fraud and other irregularities.

Tá sé tábhachtach caiteachas poiblí a chosaint go háirithe sa ré déine seo.

This is particularly the case now, more than ever, in the area of austerity. Unfortunately, the multiannual financial framework for 2014-2020 represents the first cut to the EU’s seven year budget in 57 years. I am glad to see some recognition in the report of the need for administrative capacity in detecting fraudulent activity in order to detect and prevent financial irregularities and for the Member States and the EU to adequately train and resource people.

However, I have serious concerns relating to the establishment of the European public prosecutor’s office and the parameters of its remit. The rationale for the development of an EU criminal law is to combat transnational organised crime. The intention is, of course, to be welcomed, but not at the expense of subjugating and undermining the existing judicial systems of individual Member States to the interests of the EU.

Article 26(1) is also particularly controversial as it could undermine both the common law system and criminal justice as a whole.

Go raibh míle maith agaibh go léir.

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, after a long and difficult discussion, the Green Group supports the current text of the report adopted in committee, which also includes our critical approach concerning OLAF. We support the strengthened text, particularly on the fight against corruption, which we consider one of the main battlefields in order to defend the EU’s financial interest, to ensure a high level of confidence in the EU institutions and to secure minimum risk to EU taxpayers’ money.

We are happy that this report also highlights the threat of cross—border VAT fraud that jeopardises not only national budgets, but also the EU budget. In addition to the report, we need adequate regulation on whistle—blower protection in numerous countries, including Hungary, my home country. The quality of whistle—blower protection is very poor, and in many cases the procedures in Hungary are conducted against the whistle—blowers themselves instead of those reported in cases of corruption.

Lastly, I would like to highlight the importance of the need for a European public prosecutor’s office. We need to fight further for the establishment of an independent and efficient institution like that. We have to convince not only the Council, but also the European citizens, that this is in the interests of taxpayers and that this is in the interests of all European citizens.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli, a nome del gruppo EFDD. Signora Presidente, onorevoli colleghi, bisogna fare di tutto per evitare le frodi e su questo sono d'accordo tutti i gruppi. Ma io vorrei porre l'attenzione su un'altra questione, ovvero la gestione clientelare del denaro, a partire dai progetti che verranno finanziati dal piano Juncker. Bisognerà stare molto attenti alla BEI affinché i progetti in questione non vadano a finanziare opere fortemente volute dalle lobby su infrastrutture: mi riferisco al gas storage, ad opere non sostenibili, che provocano ovviamente problemi ambientali ma che, in caso di eventuali perdite di programmi basati su studi troppo ottimistici, finiscono per gravare sui contribuenti, con il rischio di dover restituire ai privati gli utili di programmi molto rischiosi.

Per quanto riguarda invece sui Fondi strutturali, bisogna assolutamente garantire trasparenza perché, anche qui, gli Stati membri hanno una gestione clientelare del denaro, soprattutto sul Fondo sociale europeo: ogni euro speso a titolo del Fondo sociale europeo su questi programmi deve portare posti di lavoro e non gestione clientelare di denaro.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI). Madame la Présidente, l'Union européenne est source de fraudes. On ne parle pas des fraudes à la TVA, facilitées par le fonctionnement de l'Union européenne; pour la France uniquement, elles se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Les irrégularités frauduleuses détectées – on ne parle pas de celles non détectées et on n'en fait même pas l'estimation – s'élèvent à 309 millions d'euros sur le budget propre. 160 millions proviennent de la politique de cohésion sociale. Ainsi, une politique noble sert la corruption.

Pouvons-nous combattre la fraude si l'Union facilite la circulation libre de l'argent criminel sans contrôle des changes et transferts au niveau des États?

Ce texte fait aussi la promotion du Parquet européen. S'agit-il encore de prendre aux États une compétence souveraine, à savoir la justice?

Nos institutions européennes sont une machine que plus personne ne contrôle. Vive le retour à l'Europe démocratique des États!

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). Transparentnost a integrita jsou hodnoty, které bychom měli ctít a jsou stejně důležitou součástí kvalitního života jako svoboda a demokracie.

Pro efektivní fungování Evropské unie je nutné tyto hodnoty podporovat. Finanční zájmy Evropské unie jsou ohroženy korupcí, praním špinavých peněz, podvody a dalšími ilegálními aktivitami. Zde je důležité nejenom kritizovat Evropskou komisi a Evropskou unii, ale sáhnout si do svědomí v členských státech.

Členské státy musí vzít na sebe zodpovědnost a v případě, že tuto zodpovědnost na sebe nevezmou, musí být Evropská komise natolik silná, aby jim případné peníze z Evropské unie zastavila a neposílala je dále.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD), blue-card question. You talk a good talk about the way in which European Union funding is not always spent on the right things. Can you give me just one example of anything which is currently dealt with at European Union level where you feel that the funding would be better returned to Member States to be spent directly by them?

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE) ,.odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. Já si nemyslím, že by Evropská unie, pokud by měla fungovat, neměla disponovat finančními prostředky. Je velmi důležité, aby Evropská unie, pokud má být silným sdružením států, měla vlastní finance a měla vlastní finanční politiku.

Já myslím, že vaše otázka je dobrá, ale je poslána špatným směrem, směrem ke mně. Já jsem federalista a chci mít silnou Evropu.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). Madam President, can I thank the rapporteur for his report and in particular for highlighting the position regarding revenue. Quite often we focus on expenditure, but I also think we should not forget the revenue collected either. Although only 0.29% of our own traditional resources is subject to fraud, this does equate to around EUR 61 million, and it is estimated that the EU and Member States lose about EUR 10 billion a year as a result of cigarette smuggling alone.

When times are economically and financially difficult, I think it is absolutely vital that we get every euro we can so as to invest that money in jobs and growth. Therefore, I welcome all measures taken to tackle this problem – for example, the partnership agreement with tobacco companies, the EU’s signing of the UN protocol on illicit trade in tobacco, and the EU feasibility study on tracking and the tracing system for cigarettes. I hope that all these measures help us tackle this particular problem.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR) Vážená pani komisárka Georgieva, u nás na Slovensku je korupcia prítomná prakticky pri každom jednom projekte, ktorý je financovaný z eurofondov. Keďže Vy pochádzate z Bulharska, asi presne viete, o čom hovorím. To, že na tejto korupcii z eurofondov sa podieľajú priamo politické špičky, je verejným tajomstvom nielen na Slovensku, aj vo veľa iných krajinách. A preto sa nič poriadne nevyšetrí. Preto nevyšetrí ani OLAF dokopy nič. Za posledný rok som podal 13 podnetov na OLAF; z vlastnej skúsenosti môžem povedať, títo páni spia zimným spánkom. Ak chcete naozaj bojovať proti korupcii v eurofondoch, zrušte eurofondy. Aj tak nič neprinášajú. Pozrite sa na Grécko, oni ich dostali najviac a pozrite, v akom sú strašnom stave. Toto je riešenie. Myšlienka Európskej únie nie je prerozdeľovať peniaze socialistickým spôsobom, ale spoločný trh.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). To je tema, ki bo aktualna seveda še v prihodnjih letih.

Dejstvo je, da se pri črpanju in porabi evropskih sredstev soočamo tudi z goljufijami in Komisija ne prejema vsako leto manj prijav goljufij, ampak celo več, in ne razvija se samo program Evropske unije, razvija se tudi vedenje in znanje, kako goljufati sredstva Evropske unije. In dejstvo je, da samo s statistiko se ne bomo mogli bojevati proti goljufijam.

Treba je seveda graditi na večji transparentnosti, na preventivnih ukrepih, na simplifikaciji predpisov in pa seveda tudi na smiselni uporabi in pripravi zakonov, ki naj bojo v pomoč, ne pa v oviro pri porabi sredstev.

Bi pa samo še na kratko glede urada javnega tožilca. Mislim, da ne gojiti iluzij, da bo to nekakšen superman, ki bo rešil Evropo pred goljufijami in korupcijo. In zaradi tega preden se odločimo za ta korak, je treba stvari temeljito pretehtat, ker najslabše je spet postaviti nek organ, nek urad, ki pa seveda ne bo imel jasnih pooblastil, predvsem pa zelo malo in nejasnih pomoči, zato apeliram tukaj na previdnost.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Madam President, the report on the fight against fraud is a damning indictment of the state of the European Union. On page ten of that report we see that the number of fraudulent irregularities is up by 30% since 2012. We are talking here about 1 609 incidences of fraud which cannot, must not and should not be swept under the carpet.

But we still have no failure criteria and we still have no benchmarks so that, even when there is no fraud, our money could be being wasted and we would not have a clue. What is it that prevents effective reporting? Is it the culture of red tape? Or perhaps – as I believe – the problem is actually that it is the nature of taking decisions so far away from the citizen that causes such issues and causes them to be so difficult to highlight. When will this place recognise that Brussels is just too remote from its citizens to be truly accountable?

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa (PPE). Arvoisa puhemies, talousarvion valvontavaliokunta teki tässä hyvää työtä, mietintö suhtautuu kriittisesti lähes kaikkeen, mitä voimme parantaa EU:n rahankäytön säännöllisyyden ja oikeellisuuden turvaamiseksi.

Osana petostentorjunnan parantamista EU:n petostentorjuntavirasto OLAF on aivan keskeisessä roolissa. Mutta sen toimintatavoissa on rutkasti parannettavaa.

Valiokunta oli hyvin perillä OLAFin ongelmista, ja ottikin kehittävän, kriittisen ja johdonmukaisen asenteen ongelmiin. On aivan selvää, että OLAFin riippumattomuutta pitää tietenkin kunnioittaa. Mutta se ei sulje pois sitä, että tarvitsemme enemmän luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa OLAFin toimista, jotta voimme todella tietää, miksi ja miten se toimii tehokkuuden ja tutkintojen etenemisen suhteen.

Sosialistien ja demokraattien ryhmä haluaa kuitenkin sulkea silmänsä näiltä ongelmilta, kuten nähdään aivan selvästi heidän täysistuntoon uudelleen tuomista muutosesityksistä 12, 13 ja 14. Tämä lähestymistapa ei edistä EU:n petostentorjuntaa eikä OLAFin kehittymistä valvovana toimijana.

Lopuksi pari sanaa vielä komission käytettävissä olevista keinoista. Komission on mielestäni syytä olla tiukkana ja noudattaa valiokunnan ohjeistamaa linjaa. Maksujen keskeyttäminen ja peruuttaminen ovat kovia mutta tärkeitä keinoja, jotka vähentävät virheiden määrää ja parantavat EU:n rahankäytön säännöllisyyttä.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). Noriu pasveikinti savo kolegą, parengus šį pranešimą. 2010 m. buvau ataskaitos dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos pranešėjas, todėl šis klausimas man yra gerai žinomas. 2013 m. dėl Europos Sąjungos sukčiavimo ir pažeidimų neteko 2 milijardų eurų, o iš valstybių narių susigrąžinama tik 24 proc. sukčiavimo ir 70 proc. pažeidimo atvejais prarastų lėšų. Neabejotina, jog turi būti skiriamas daug didesnis dėmesys kontrolės ir teisingo Europos Sąjungos lėšų panaudojimo principų sukūrimui Europos Sąjungos valstybėse. Be to, viena iš pagrindinių problemų, kuri tęsiasi metai iš metų, yra ta, kad valstybės narės nepateikė išsamių ir palyginamųjų duomenų apie pažeidimų ir sukčiavimo atvejus. Nėra nustatytos aiškios sistemos, parodančios, kaip valstybės narės įgyvendina OLAF atliekamų tyrimų rekomendacijas ir nėra numatyta sankcijų už jų nesilaikymą. Tokia situacija neturi būti toleruojama, todėl kartoju savo raginimą Komisijai prisiimti atsakomybę.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospodine predsjedniče, borba protiv prijevara temelj je uređenog društva i vrlo važan instrument fiskalne konsolidacije u postrecesijskom vremenu. No, trebamo biti realni i prihvatiti činjenicu da je europska politička elita svojim odlukama kumovala trenutačnom alarmantnom stanju.

Mnoge europske vlade nažalost nisu znale pronaći ravnotežu između nužnosti stvaranja stabilnih proračunskih prihoda i smanjenja financijskog opterećenja građana i poduzeća koji su se našli u nezavidnoj situaciji. Takvom se nestimulativnom poreznom politikom praktički poticalo prelazak u sivu ekonomiju, što je dodatno oštetilo ionako nestabilne nacionalne proračune.

Golemi proračunski novac kojeg političari redistribuiraju često prema nejasnim kriterijima uvijek će biti mamac za prevarante. Rješenje ne leži nužno u boljoj kontroli, već prije svega u smanjenju poreza, decentralizaciji i poštivanju načela supsidijarnosti.

 
  
MPphoto
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE). Gospođo predsjednice, pozdravljam izvješće kolege Pirinskog i želim naglasiti kako prijevare nisu boljke samo država članica istočne i središnje Europe, već su prisutne na razini cijele Europske unije.

Veliki broj zloupotreba u korištenju javnog novca tehničke je naravi zbog konstantnog zanemarivanja važnosti administrativnih kapaciteta i educiranosti.

Važno je naglasiti kako je broj zloupotreba porastao, no apsolutna vrijednost im je manja.

Pozornost treba usmjeriti na Službe za usklađivanje borbe protiv prijevara (AFCOs). Trebamo zahtijevati harmonizaciju i standardizaciju ovih Službi u cijeloj Uniji.

Smatram kako je važno očuvati integritet kohezijske politike s ciljem očuvanja njezine vjerodostojnosti i uspješnosti.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato (EFDD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del collega Pirinski è sì interessante ma bisogna fare alcune considerazioni. Prima di tutto, il fatto che per la prima volta la politica di coesione sia il secondo settore di spesa di bilancio dove si verifica il maggior numero di frodi non può assolutamente farci esultare o abbassare la guardia. La politica di coesione ha infatti registrato 321 irregolarità fraudolente e 4 672 irregolarità non fraudolente.

Questi numeri mi paiono estremamente preoccupanti, soprattutto se pensiamo che l'obiettivo di questa politica è, o meglio sarebbe, proprio quello di diminuire le disparità economiche, sociali e territoriali. Italia, Romania, Bulgaria, Polonia sono in testa per quanto riguarda le irregolarità legate ai fondi europei. Ad esempio, in Italia sono stati registrati 72 casi di truffa o tentata truffa solo nel 2013 e solo nella politica di coesione.

Se da un lato è positivo che le autorità abbiano scoperto queste frodi, dall'altro dobbiamo interrogarci non solo sul livello di infiltrazione criminale e di corruzione ma anche sulle gravi deficienze dei sistemi di controllo. Penso quindi all'operato delle autorità di gestione e alle autorità di audit, sia a livello regionale...

(La presidente interrompe l'oratrice)

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8 del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Poštovana gospođo D'Amato, pažljivo sam vas slušao i radeći zajedno u odboru REGI imam jedno pitanje za vas. Ozbiljno smo razgovarali o potrebi pojednostavljenja procedura i na taj način omogućiti da se vidi da su mnoge prijevare koje se registriraju kao prijevare u stvari obične zabune. Da li dijelite mišljenje da bi pojednostavljenje procedure puno pomoglo?

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato (EFDD), Risposta a una domanda "cartellino blu". È recente la notizia che in Italia, nelle regioni ad obiettivo convergenza o meno sviluppate – adesso così le chiamiamo – ci sono ancora casi di frode. I programmi operativi regionali sono stati nuovamente bloccati proprio in quelle regioni in cui c'è maggiore bisogno di questi fondi.

Quindi l'obiettivo qual è? È capire perché non funzionano le autorità di audit ad esempio. Abbiamo incontrato ultimamente il gabinetto della commissione REGI e il problema è alla base e dipende proprio dalle autorità di audit, di gestione e di certificazione.

Naturalmente chiediamo alla Commissione di controllare a maggior ragione.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, grazie alla signora Commissario per il suo intervento e ringrazio il relatore per l'ottimo lavoro svolto con la relazione che oggi si discute e che si inserisce in un più ampio dibattito sul contrasto ai cosiddetti reati PIF. Come evidenziato sia nel testo approvato in commissione CONT, sia negli emendamenti del relatore, la protezione degli interessi finanziari dell'Unione deve rimanere un obiettivo prioritario delle politiche dell'Unione europea.

I risultati raggiunti sono incoraggianti. Le statistiche dell'ufficio antifrode migliorano di anno in anno, le indagini sono più numerose e il tempo necessario per emettere una raccomandazione diminuisce costantemente. Ciononostante, però, la percentuale dei fondi illegittimamente spesi che non sono stati recuperati è ancora molto alta.

Credo che per ridurre tale percentuale e per contrastare con efficacia i cosiddetti reati PIF sia necessario anche istituire al più presto l'ufficio del Procuratore europeo, dotandolo di quelle garanzie di indipendenza, di efficienza e di rapidità decisionale indispensabili affinché possa svolgere validamente la sua funzione primaria di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e cioè di fatto il denaro dei contribuenti.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8 del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI), blue-card question. The debate is on the protection of European interests, not on corruption. Do you not think that we are losing much more money on the legal and official projects, when in my opinion – I do not know your opinion – 95% of the money spent on offshore projects is wasted and, moreover, these are harmful to the European economy?

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". Io credo – e le rispondo in maniera molto sintetica – che non si possa scindere la tutela degli interessi finanziari dal contrasto alla corruzione. Credo che ciò risponda alla sua domanda. Non si può prescindere dall'una e dall'altra cosa.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). Pani Przewodnicząca! Wszystkim nam zależy na ochronie interesów finansowych Wspólnoty, ale jest to również problem uczciwości w życiu publicznym, problem przeciwdziałania korupcji. I podstawowym elementem, który zapewnia uczciwe – powinien zapewniać uczciwe – wydawanie europejskich pieniędzy, jest jawność, przejrzystość. Każde pieniądze unijne, które trafiają do jakichkolwiek beneficjentów, powinny być przejrzyste i powinno być publicznie wiadomo w każdej sprawie, kto i z jakiego powodu otrzymał jakieś wsparcie ze środków unijnych.

Niestety różnie z tym jest w praktyce. Ja mam doświadczenie – kiedy próbowałem się dowiedzieć, do kogo w Polsce trafiły pieniądze związane z pomocą na rzecz zwalczania bakterii E.coli, były wielkie trudności z dotarciem do tych wiadomości, i nadal są. Mam nadzieję, że to będzie przeszłość, że po zmianach prawnych, które ostatnio nastąpiły, jawność będzie już niekwestionowaną zasadą, bo to jest podstawowy instrument walki z korupcją i defraudacją publicznych pieniędzy.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). Madam President, the EU has been trying unsuccessfully to fight fraud for many years. I think it is 20 years in a row since the auditors were able to sign off the EU’s accounts. In the commercial world the fraud squad would have been called in long ago and the organisation would have been closed down.

The exact amount of fraud is unknown but must run into the billions. The two biggest areas of the budget open to fraud are the Cohesion Fund and the Common Agricultural Policy. The countries with the highest number of irregularities are Italy, Romania, Bulgaria, Poland, Denmark and Greece. There are few surprises there. If we make vast amounts of money available to countries that are institutionally corrupt, then naturally their criminals will take full advantage of it.

My constituency in London will be appalled that their taxes are subject to such a gigantic level of fraud. Fortunately they can do something about it by voting to leave the EU by voting UKIP on 7 May 2015.

 
  
MPphoto
 

  Николай Бареков (ECR). Като представител на държава член, която е под мониторингов доклад в областта на правосъдието и вътрешния ред, съм особено чувствителен към темата за прокуратурата и за европейската прокуратура и корупцията.

Българската прокуратура не получи подкрепа от няколко български правителства, г-н Пирински, които показаха висока търпимост към корупцията. До този момент OLAF установява измами с фондовете, но не притежава правомощия и компетенции да защити Европейския съюз и неговите граждани. Опозицията на идеята за Европейска прокуратура трябва да е наясно, че чрез нежеланието да бъде създадена такава се създават предпоставки за толериране на престъпленията и измамите, с което Европейският съюз на практика става съучастник в престъпленията срещу себе си. Необходимо е влиянието на правителствата на 28-те държави членки да бъде намалено в бъдещата Европейска централизирана прокуратура. Това налага определянето на представител на централното прокурорско бюро във всяка една държава членка.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). Ta zpráva, kterou máme před sebou, je plná informací o podvodech a o špatném nakládání s evropskými penězi. Protože jsou to peníze daňových poplatníků, tak je to samozřejmě velmi vážná věc.

Já se pouze obávám, že Evropská komise a asi většina Evropského parlamentu odmítá vidět příčinu těchto problémů. Tou příčinou je právě ta fatální domýšlivost, že peníze musí být tímto způsobem přerozdělovány skrze Evropskou unii.

Proč nemůžou ty peníze zůstat v rukou státu, aby se z toho platily silnice? Proč nemůžou zůstat v kasách obcí, aby z toho platily chodníky? Proč nemůžou zůstat v kapsách lidí, aby se lidé sami rozhodli, jak investovat do svých hotelů apod.?

Proto říkám, zrušme fondy a tím zmizí i ta korupce.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Julia Pitera (PPE). Pani Przewodnicząca! Szczególna dbałość o prawidłowe wydatkowanie pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej musi towarzyszyć każdej operacji finansowej. Leży to zarówno w interesie całej Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich. Prawidłowo wydawane pieniądze publiczne lepiej służą realizacji wyznaczonych celów, ale także budują zaufanie obywateli do instytucji publicznych. Prawdą jest, że różnorodność systemów prawnych oraz administracyjnych znacząco utrudnia zwalczanie nieprawidłowości i nadużyć. Niemniej charakter tych negatywnych zjawisk musi mobilizować do możliwie szybkiego wprowadzenia efektywnych narzędzi przeciwdziałania. Poważny niepokój natomiast budzi niski współczynnik odzyskiwania kwot utraconych w następstwie nadużyć finansowych. Wprawdzie współczynnik ten znacząco wzrósł w 2013 roku, co niewątpliwie wskazuje na wzrost determinacji odpowiedzialnych instytucji, lecz wymaga określenia wspólnych zasad w zakresie sprawozdawczości i prowadzenia pogłębionej analizy negatywnych zjawisk na szkodę budżetu Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la lotta alle frodi rappresenta, unitamente a quella al riciclaggio e alla corruzione, una priorità dell'azione politica delle istituzioni comunitarie e nazionali.

I dati della persistenza di queste autentiche malattie del sistema sono allarmanti. È una sconfitta morale, giuridica e sociale la circostanza che essi, in tutte le loro sfumature, dalla violazione delle regole per mera irregolarità agli illeciti penali, ancora affliggono e permeano il sistema Europa. Sono convinto che ci sia bisogno ancora nelle strutture e nelle istituzioni di compattare un fronte unito e per questo auspico che vengano avviate misure di ulteriore armonizzazione delle impostazioni e delle legislazioni applicate nei vari Stati membri.

È auspicabile infatti rafforzare la cooperazione tra gli Stati e la Commissione così come la semplificazione delle regole e delle procedure e la formazione globale alle autorità coinvolte nella gestione dei fondi.

Concludo con un'attenzione al tema degli appalti pubblici, così delicato e così importante per la ripresa dell'economia nazionale eppure ancora così lontano da un'osservanza spontanea di norme e procedimenti, bisognoso com'è, purtroppo, della stampella del controllo esterno nella lotta contro le irregolarità.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης και το χτύπημα της απάτης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική δράση, ιδίως σε αυτή τη φάση της έντονης οικονομικής κρίσης. Οι απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο και σε ορισμένες χώρες συνδυάζονται με τη δράση της μαφίας του κεφαλαίου, της mafia capitale όπως λένε στην Ιταλία. Έτσι, το λαθρεμπόριο καυσίμων, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, οι απάτες σε σχέση με τον ΦΠΑ και η φοροδιαφυγή τύπου Lux-leaks είναι στην ημερήσια διάταξη.

Βεβαίως υπάρχουν και οι παρατυπίες που συμβαίνουν όχι από δόλο, αλλά καθαρά από αμέλεια. Εδώ πρέπει να εντείνουμε την προληπτική μας δράση, προκειμένου να αξιοποιήσουμε ορθά τα περιορισμένα κονδύλια των ευρωπαϊκών ταμείων. Το γεγονός ότι οι απάτες και παρατυπίες κοστολογούνται στο ύψος των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτει το εύρος του προβλήματος που πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουμε, γιατί οι ευρωπαίοι πολίτες δεν πρόκειται να ανεχθούν άλλες απάτες και παρατυπίες στη διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, bez ikakve želje da smanjim važnost ove rasprave i činjenicu da govorimo o 2 milijarde EUR raznih prijevara i mogućih kaznenih dijela, želim ipak napomenuti da sam za to da se sva kaznena dijela vrlo strogo kažnjavaju te u tom kontekstu želim podržati stvaranje Ureda europskog tužitelja, jer međunarodni kriminal ne poznaje granice.

Ono što želim naglasiti imajući iskustva kao čovjek koji je dugo godina radio u lokalnoj i regionalnoj samoupravi – potrebno je pojednostavljenje procedura. Imamo aspurde kada dolazimo u situaciju da je nešto proglašeno prijevarom, a radi se o tome da su neki ljudi kupili metalna vrata u odnosu na drvena vrata, a u ugovoru je stajalo da su to drvena vrata i rečeno je da je to pogreška, što je evidentirano kao pogreška, a dobili su bolja i jeftinija vrata. To je samo jedan mali primjer.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). Registamos a importância do combate à fraude e a todo o tipo de irregularidades. Tudo o que possa garantir uma correta utilização dos fundos da União Europeia deve ser valorizado, assim como todas as medidas que possam melhorar a cobrança de receitas próprias da União.

Registamos uma diminuição das ocorrências, apesar de termos um aumento das verbas envolvidas. Importa, contudo, evitar a tentação fácil de cairmos nalgum sensacionalismo, criando um quadro criminal quando, na realidade, em números redondos, 14 das 15 mil irregularidades foram já consideradas como não fraudulentas.

Só quem anda no terreno tem a dimensão da complexidade de todos os processos de candidaturas aos fundos europeus. Admitindo que existem casos fraudulentos que merecem um tratamento a condizer, pensamos que os números devem suscitar a nossa reflexão sobre as formas de podermos melhorar os contornos administrativos e burocráticos.

Outra coisa bem diferente serão os recursos próprios da União Europeia. Neste campo, a União Europeia, tal como a generalidade dos países, são vítimas do processo de globalização que criaram e que facilitam todo o tipo de esquemas destinados a fugir ao pagamento de impostos.

 
  
MPphoto
 

  Giulia Moi (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio portare all'attenzione di quest'Aula il problema di come vengono spesi i soldi che l'Europa destina agli Stati membri e in particolare all'Italia. Provengo da un'isola, la Sardegna, che è campionessa nel tasso di errore sulle comunicazioni dei dati sull'utilizzo dei fondi sociali, un sistema talmente collaudato da essere diventato esempio negativo anche per altre regioni e che copre la maggior parte delle magagne con la scusa della privacy.

I cittadini sardi ed europei assistono impotenti ormai da anni agli sprechi e alla mala gestione delle risorse che si disperdono tra i meandri della corruzione politica locale. So che il compito dell'OLAF non è semplice ma la situazione ormai è insostenibile e bisogna fare qualcosa per cambiare questa situazione di truffa e corruzione con i soldi pubblici europei.

L'Europa deve iniziare a vigilare meglio, con più incisività e in modo diverso da come lo sta facendo ora.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, is scannalach i ndáiríre an méid airgid atá á chailliúint ag leibhéal na mBallstát agus an Aontais de bharr calaoise agus caimiléireachta de gach saghas agus caithfidh OLAF níos mó a dhéanamh faoi agus caithfimidne san Aontas níos mó a dhéanamh faoi chomh maith maidir leis na cláracha éagsúla atá againn.

Dúirt an rapóirtéir go bhfuilimid ag cailliúint níos mó ná EUR 2 bhilliún in aghaidh na bliana de bharr calaoise agus mírialtachtaí airgeadais. Maidir leis an gcalaois, is léir nach bhfuil na pionóis mór a ndóthain. Dá mbeadh siad níos airde, chabhródh sé sin chun deireadh a chur leis an gcalaois. Agus maidir leis na mírialtachtaí airgeadais de bharr botún, is léir go bhfuil géarghá le hoideachas agus simplíocht maidir le riarachán cláracha. Chabhródh sé sin go mór agus dá bhféadfaimis an dá rud sin a dhéanamh, b’fhéidir go dtiocfadh laghdú ar na mírialtachtaí atá ag tarlú.

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione della Commissione ci offre un quadro in qualche modo positivo rispetto alla lotta alle frodi, perché il numero delle irregolarità è certamente aumentato ma è diminuito il numero degli importi. Ma parliamo, comunque, Presidente e colleghi, di numeri importanti: nel solo anno 2013, 1 609 irregolarità in settori considerati molto importanti, ad esempio quello dell'agricoltura e della pesca.

E io voglio ribadire qui, anche oggi in quest'Aula, che noi non ci possiamo permettere di disperdere nemmeno un euro di risorse comunitarie per comportamenti, appunto, illeciti e irregolari. E allora è fondamentale agire su più versanti: quello della prevenzione, cioè agire, intercettando sul nascere questi comportamenti illeciti; quello dello scambio delle buone pratiche, e mi permetto qui di segnalare quanto di buono sta avvenendo in Italia con il COLAF.

Quanto sta avvenendo in Italia ha fatto scuola, anche rispetto agli altri Stati membri, e soprattutto rispetto al fatto che un'azione dev'essere repressa e condannata e quindi è importante agire sul fronte della Procura europea e sul diritto penale.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8 del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD), Domanda "cartellino blu". Volevo chiedere alla collega Picierno se era a conoscenza del fatto che i controlli sui Fondi strutturali vengono fatti per lo più dalle autorità nazionali e successivamente la Commissione effettua ulteriori controlli, perché ovviamente non ha le risorse per controllare dappertutto in tutte le regioni.

Visto che voi siete la maggioranza di governo in Italia e governate l'Italia da diversi anni e visto che tali nomine sono politiche, volevo sapere se stavate facendo qualcosa per aumentare la trasparenza per i cittadini sulla gestione di questi fondi.

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". Ringrazio l'onorevole Valli per la domanda che mi permette peraltro di sottolineare ancora una volta come invece l'Italia – probabilmente sarà sfuggito al collega – stia facendo scuola rispetto agli altri Stati membri, rispetto all'istituzione del COLAF, che è pienamente operativo dal 2007 e che coordina tutte quante le attività che sono importanti nella repressione delle frodi.

Quindi si sta facendo tanto anche se certamente molto altro rimane da fare: non siamo qua a negare l'evidenza. Certamente il livello delle frodi è ancora molto importante ma io credo che si stiano facendo passi in avanti che dobbiamo continuare a fare insieme.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission. Madam President, I would like to thank the Members for all the comments that have been made.

We have a huge obligation to our people to use their money wisely and to account for every penny they give to us. The facts are that fraud actually has gone down a bit on the expenditure side: it stands at 0.19% versus 0.21% the year before. But 0.19% is too much and we have to continue relentlessly to push this evil out of the territory of our European project.

There was a comment that our accounts have not been signed. Our accounts are signed. Every year for the last seven years, the Court of Auditors has signed off the EU accounts but we still have an unacceptably high level of errors. The errors, at 4.7%, far exceed the tolerance of 2% that the Court has established and the Court has also told us very clearly that we have to simplify the rules. Many of you spoke about this. Simplifying the rules is necessary not only because then we will have fewer errors but also because then we can have true transparency and people can find out and trace the money. If it is complicated then we cannot do that. We know that transparency is our best friend in fighting fraud and corruption.

So I just want to stress that this is the reason we look to Parliament as a partner to help us in simplification. We now have rules. Unfortunately, in the MFF we managed to start from simpler rules and actually make them more complicated in the end but, within the parameters of the MFF, let us try to have the foundation for transparency that can help us to use money better and to be more accountable.

I completely agree with those who have spoken about the significance of also addressing the revenue side. On the revenue side the trend is in the opposite direction. Fraud has gone up a little to 0.29%. Obviously we have to take this very seriously because this is foregone revenue for our countries and it is a crime not to be tolerated.

I fully subscribe to the notion that prevention is better than cure. Preventing fraud and preventing errors is much better than having to respond to them. But we also need to act when wrongdoing or fraud takes place. I believe that if we have a European public prosecutor’s office with the right mandate, which is also able to tackle VAT fraud, it will make us more effective, not less effective. This is a notion that I have heard from many here. That, of course, would help us to protect the interests of the European Union.

And what is in the interests of the European Union? It is to protect our taxpayers; and for that we have to be credible in our own activities. This is why OLAF has asked the Supervisory Committee to look into the credibility of data. It is very important that we trust our own office on the data that it provides. That is actually something I personally would follow up. This is not for me to act upon – it is for the Supervisory Committee – but I am very interested in a good outcome.

This is a conversation we will continue. It is an action which should never be stopped and in the end we will be judged by our deeds and not by our words.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski, rapporteur. Madam President, I believe that the purpose of this exercise is to establish working and effective cooperation between Parliament and the Commission in truly tackling fraud and irregularities, because it is my belief that the Commission in the person of Mrs Georgieva today has given a very clear commitment to achieving these goals and I think that our overall objective should be to get every necessary support to that effort.

I agree with Madam Gräßle when she says that we have to pay all due account of statistics and I would like to invite colleagues to consider the following data. Out of the EUR 1.7 billion in expenditure that is subject to irregularities, these represent 1.34% of overall expenditure, which means that over 98% of expenditure has been disbursed correctly.

As to the own resources recuperation, EUR 380 million – you can find it in the report – are subject to irregularities, which is 1.86% of total traditional own resources. Furthermore, in 2013 the volume of irregularities committed decreased by 30% over 2012, and fraud by 21%. I am talking about the values. I admit that the number of irregularities has grown, which requires all our attention, but I do believe, colleagues, that whipping ourselves up into a hypercritical stance is not the best way of protecting the financial interests of the Union.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi, le 11 mars 2015, à 13 heures.

Déclarations écrites (article 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. Hozzászólásomban magyar közútépítési projektek keretében lebonyolított közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban szeretném felhívni néhány fontos tényezőre a figyelmet, ugyanis az Európai Bizottság versenytorzítónak, diszkriminatívnak találta a magyar fél által alkalmazott eljárást. Bár a problémát észlelve a magyar állam azonnal megszüntette a kifogásolt gyakorlatot, a Bizottság által javasolt szankció mértéke mégis megközelítőleg 90 milliárd forint (az érintett szerződések 25%-os korrekciója).

A gyakorlat szabálytalanságát a Bizottság auditorai csupán a 2007-2013-as időszak végén, 2013 decemberében jelezték. Az Európai Unió Bíróságának nincs vonatkozó esetjoga, nem vonható tehát le az a következtetés, hogy a magyar állam által alkalmazott előírások jogszabályellenesek lennének. Az ajánlatkérő által előírt követelmények azt kívánták elősegíteni, hogy az útépítési projekteket megfelelő módon és időben lehessen végrehajtani. A követelmények egyformán érintették a külföldi és magyar pályázókat, 62-ből 35 esetben közös ajánlattevők vagy külföldi tagokkal is bíró konzorciumok nyertek a pályázatokon. Az ügy jelenleg az előzetes felfüggesztés szakaszában van.

A Bizottság számára megfontolandó, hogy a csupán a programozási időszak végén megállapított szabálytalanság és az elhúzódó eljárás aránytalan többletterhet ró a magyar államháztartásra, ami jelentősen megnehezíti az operatív programok időben történő lezárását, és negatívan hat a forrásfelhasználás maximalizálására is.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. Two points should be highlighted. Fraud and errors are two different things, but both must be fought and not mixed up. The suspension of funds should not be automatic; it should be applied after all the existing measures for the protection of financial interests have been taken.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. 2013-ban a tagállamok 1 609 szabálytalanságot jelentettek be csalárdként, amelyek összesen 309 millió EUR összegű uniós támogatást érintettek. Az egyes tagállamok által bejelentett csalárd szabálytalanságok száma továbbra is jelentősen eltér, ami a bizottság jelentése szerint annak tudható be, hogy a tagállamok a csalások felderítése során különböző megközelítéseket alkalmaznak, illetve egyes esetekben a jogi keretet sem egységesen értelmezik. Az értelmezési különbségek azonban könnyen támogathatnak protekcionista támogatásokat. Ennek tudatában felszólítom a Bizottságot, hogy tegyen nagyobb erőfeszítéseket a jogi keretek egységes értelmezésére, amelynek következtében átláthatóbbá válhatna a csalárd szabálytalanságok felderítése. De itt nem szabad megállnunk! Bár egyes statisztikák azt mutatják, hogy egyre sikeresebbek vagyunk a csalások felderítésében, még mindig nagyon sok pénz tűnik el anélkül, hogy tudnánk, hol landol. Az egységes szabályozás sürgetése mellett hangsúlyt kell fektetnünk olyan sikeres kezdeményezésekbe is, mint például a ROMULUK vámügyi művelet, illetve tovább támogatnunk az olyan szervezeteket, mint az Európai Csalás Elleni Hivatal. Ezenfelül izgatottan várjuk, hogy mire lesz képes az Európai Ügyészség, amely megfelelő működése esetén legalább részben orvosolni tudhatná az előbb felsorolt hiányosságokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Емил Радев (PPE), в писмена форма. Дами и господа, годишният доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз - борба срещу измамите е важен компонент от борбата с корупцията и злоупотребата с европейски средства на европейско ниво. Реално той представлява част от пакета доклади и законодателни предложения от последните години, сред които са предложението за създаване на Европейска прокуратура и Директивата за измамите с европейски средства. Всички тези предложения и анализи обаче няма да доведат до ефективна борба с корупцията и измамите, ако не са подплатени с конкретни мерки на европейско ниво и в държавите членки. Поради тази причина призовавам за създаване на Европейска стратегия за борба с корупцията, която да обхваща и измамите с европейски средства. Целта на стратегията е да зададе рамка на взаимодействие между различните инструменти и политики, които се прилагат на европейско и национално ниво, и да очертае насоки за това как държавите членки и европейските институции да се борят с тези престъпни дейности. Вярвам, че стратегията ще позволи да се придобие ясна картина и за състоянието на борбата с корупцията и злоупотребите с европейски средства в целия ЕС, което пък от своя страна ще премахне неоправдания фокус върху България и ще покаже, че и в другите страни има същите проблеми.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Schmidt (PPE), schriftlich. Ich nehme OLAFs bisherige Arbeit im Rahmen der Betrugsbekämpfung positiv zur Kenntnis. Die bisherige Leistung im Bereich der Betrugsbekämpfung ist zum Großteil Verdienst der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die trotz teilweise ungenauer Datengrundlage versuchen, Ungereimtheiten und Betrugsfälle aufzudecken. Gerade in intransparenten Finanzgebaren ist es sehr schwer, falsche Daten und Fehler zu erkennen. Als Mitglied im Haushaltskontrollausschuss sehe ich eine Vielzahl dieser statistischen Ungereimtheiten und Manipulationen. Die Informationen an das Parlament, gerade in diesem Bereich, kommen leider nur scheibchenweise. Ich fordere deshalb für die Zukunft eine transparentere Arbeit mit validen Zahlen und Daten. Hier muss sich bei OLAF in Zukunft Einiges verbessern, ansonsten ist dieses Organ leider nutzlos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Boj proti podvodom a korupcii považujem za jednu z najdôležitejších priorít v súčasnosti, keď rozhodujeme o každom jednom eure, či uprednostníme podporu mladých ľudí, nezamestnaných, alebo to budú dotácie do málo rozvinutých či odľahlých regiónov. Správa hodnotí dosiahnuté výsledky, ale prichádza aj s konkrétnymi opatreniami, ktoré by mali zabezpečiť, aby európske finančné prostriedky neboli predmetom korupcie. Podvod nepozná hranice a jeho odhaľovanie je čoraz zložitejšie a naberá medzinárodný charakter. Preto vítam, že aj vďaka novým pravidlám sa na vnútroštátnej úrovni za ostatných päť rokov podarilo výrazne posilniť prostredie v boji proti podvodom. Za pozitívne považujem aj to, že vďaka prísnejším opatreniam na odhaľovanie podvodov sa v roku 2013 skrátila priemerná dĺžka vyšetrovania. Očakávam, že zodpovedné inštitúcie budú aj v ďalšom období pokračovať v úspešnej vyšetrovacej práci a že sa zlepší spolupráca medzi EÚ a jej členskými štátmi, ktoré s prispením kvalitných legislatívnych opatrení zintenzívnia boj proti podvodom v celej Európe.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité