Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 10 март 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 4.Размери и маси на пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността (разискване)
 5.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (разискване)
 6.Съобщение на председателството: вж. протокола
 7.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (продължение на разискването)
 8.Промяна в дневния ред: вж. протокола
 9.Състав на Парламента: вж. протокола
 10.Време за гласуване
  10.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem) (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (гласуване)
  10.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (гласуване)
  10.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (гласуване)
  10.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (гласуване)
  10.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (гласуване)
  10.6.Размери и маси на пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (гласуване)
  10.7.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (гласуване)
  10.8.Обменни такси за платежни операции, свързани с карти (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (гласуване)
  10.9.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (гласуване)
  10.10.Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (гласуване)
  10.11.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (гласуване)
  10.12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2013 г. (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (гласуване)
 11.Тържествено заседание - Йордания
 12.Обяснение на вот
  12.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem) (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Размери и маси на пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Обменни такси за платежни операции, свързани с карти (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2013 г. (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 14.Проверка на пълномощията: вж. протоколи
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ (разискване)
 17.Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (разискване)
 18.Световна конференция на високо равнище относно Ебола от 3 март 2015 г. (разискване)
 19.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г. (разискване)
 21.Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване)
 22.Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. (разискване)
 23.Процес на европейска интеграция на Косово (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3290 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (10760 kb)
Правна информация - Политика за поверителност