Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 10. března 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Rozměry a hmotnosti silničních vozidel provozovaných v rámci Společenství (rozprava)
 5.Evropské fondy dlouhodobých investic (rozprava)
 6.Sdělení předsednictví: viz zápis
 7.Evropské fondy dlouhodobých investic (pokračování rozpravy)
 8.Změna pořadu jednání: viz zápis
 9.Složení Parlamentu: viz zápis
 10.Hlasování
  10.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (hlasování)
  10.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (hlasování)
  10.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (hlasování)
  10.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (hlasování)
  10.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (hlasování)
  10.6.Rozměry a hmotnosti silničních vozidel provozovaných v rámci Společenství (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (hlasování)
  10.7.Evropské fondy dlouhodobých investic (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (hlasování)
  10.8.Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na kartách (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (hlasování)
  10.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (hlasování)
  10.10.Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (hlasování)
  10.11.Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (hlasování)
  10.12.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (hlasování)
 11.Slavnostní zasedání – Jordánsko
 12.Vysvětlení hlasování
  12.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Rozměry a hmotnosti silničních vozidel provozovaných v rámci Společenství (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Evropské fondy dlouhodobých investic (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na kartách (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Ověřování pověřovacích listin: viz zápis
 15.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 16.Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III (rozprava)
 17.Výroční zpráva za rok 2013 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům (rozprava)
 18.Celosvětová konference na vysoké úrovni o viru Ebola konaná dne 3. března 2015 (rozprava)
 19.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 20.Zpráva o pokroku Černé Hory za rok 2014 (rozprava)
 21.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2014 (rozprava)
 22.Zpráva o pokroku Srbska za rok 2014 (rozprava)
 23.Proces evropské integrace Kosova (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3290 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (10760 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí