Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 10. marts 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Dimensioner og vægt for vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (forhandling)
 5.Europæiske langsigtede investeringsfonde (forhandling)
 6.Meddelelse fra formandskabet: se protokollen
 7.Europæiske langsigtede investeringsfonde (fortsat forhandling)
 8.Ændring af dagsordenen: se protokollen
 9.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 10.Afstemningstid
  10.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (afstemning)
  10.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (afstemning)
  10.3.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (afstemning)
  10.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (afstemning)
  10.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (afstemning)
  10.6.Dimensioner og vægt for vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (afstemning)
  10.7.Europæiske langsigtede investeringsfonde (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (afstemning)
  10.8.Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (afstemning)
  10.9.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (afstemning)
  10.10.Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (afstemning)
  10.11.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (afstemning)
  10.12.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (afstemning)
 11.Højtideligt møde - Jordan
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Dimensioner og vægt for vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Europæiske langsigtede investeringsfonde (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Valgs prøvelse: se protokollen
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III (forhandling)
 17.Årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (forhandling)
 18.Global konference på højt plan om ebola den 3. marts 2015 (forhandling)
 19.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 20.Statusrapport 2014 om Montenegro (forhandling)
 21.Statusrapport 2014 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (forhandling)
 22.Statusrapport 2014 om Serbien (forhandling)
 23.Den europæiske integrationsproces for Kosovo (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (3290 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (10760 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik